Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cableways
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Publiczne finansowanie kolei linowych a reguły rynku wewnętrznego UE
PL
Niektóre koleje linowe mogą być wykorzystywane do zaspokojenia ogólnych potrzeb w zakresie mobilności. Niekiedy stanowią one nawet istotny element systemu transportu publicznego. Inne koleje linowe nie świadczą ogólnych usług transportowych, co raczej służą wspieraniu działalności sportowej w miejscowościach turystycznych. w wielu przypadkach budowa, utrzymywanie i eksploatacja kolei linowych jest niemożliwa bez publicznego wsparcia. Pojawia się jednakże problem, czy publiczne finansowanie inwestycji w infrastrukturę kolei linowych stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. A jeśli tak, to czy pomoc ta może być uzasadniona, tj. czy może ona zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE? Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.
EN
Some cable cars may be used for general mobility needs. Sometimes they even are an important part of the public transport system. Other cableway installations are not providing a general transport services, but rather supporting sports activities in tourism resorts. In many cases the construction, maintenance and operation of the cableway installations is impossible without public support. However, the issue arises whether the public funding of cable car infrastructure investments constitutes state aid within the meaning of Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union. In this case, could the aid be justified, i.e. could such aid be declared compatible with the EU internal market? The aim of the article is to answer to the above mentioned questions.
EN
Cable transport has been used for a long time to move people in difficult terrain, mostly moutainous. Since the beginning of the 20th century, this means of transport is inextricably linked to mountain tourism, especially skiing. Cable cars and ski lifts have become the only means of transport for skiers in ski resorts. The article describes the development of cable transport in mountain areas and the benefits that followed. It also presents two examples of ski resorts, which had a significant contribution to development of tourism and skiing in mountain areas.
PL
W artykule przedstawiono dyskusję na temat wyboru systemu kolei linowej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, która mogłaby zastąpić wyeksploatowaną kolej ELKA. Zamieszczono wyniki wstępnych obliczeń kolei linowych krzesełkowych dla odcinka II kolei (Stadion Śląski - Wesołe Miasteczko) oraz zestawiono główne dane charakteryzujące współczesne rozwiązania kolei krzesełkowych z pojazdami zarówno niewyprzęganymi, jak i wyprzęganymi z liny nośno-napędowej. Podano przykłady wybudowanych w ostatnich latach kolei gondolowych z pojazdami wyprzęganymi w parkach i ogrodach miejskich. Koleje te doskonale nadają się do takich obiektów, jakim jest Park Śląski, spełniając rolę całorocznego środka transportowo-rekreacyjnego.
EN
A discussion on the subject of the choice of the aerial ropeway system for the Provincial Park of Culture and Recreation in Chorzów which could replace the old chairlift ELKA has been presented in the paper. The results of the provisional calculations for the chairlifts for the section II (Silesian Stadium - Funfair) and a list of the main characteristics of the modern solutions of the chairlifts with chairs attached to the carrying-hauling rope by fixed or detachable grips have been published as well. Some examples of gondola lifts with carriers with detachable grips built recently in parks and town gardens were given. These cableways are fitted for such objects like the Silesian Park which could play the role of the yearlong transport-recreation mean.
4
Content available remote Kolej linowa ELKA - aktualny stan
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę i główne dane techniczne trzech odcinków napowietrznej kolei krzesełkowej ELKA, która została wybudowana w 1967 roku w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Czterdziestoletni okres eksploatacji spowodował, że obecny stan techniczny, szczególnie części podpór, nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa eksploatacji. Przedstawiony stan techniczny podpór oraz ocena rozwiązań kolei, które nie odpowiadają współczesnym wymaganiom, uzasadnia podjęcie decyzji o budowie nowej kolei w Parku Śląskim.
EN
Main characteristics and technical data of the three sections of the chairlift ELKA which was built in the Provincial Park of Culture and Recreation in Chorzów in 1967 have been presented in the paper. Operation of the chairlift in last forty years made that the present technical state especially that of the line support structures does not ensure the safe exploitation. The technical state of the line support structures and the assessment of the construction of the chairlift which do not meet the modern requirements justify starting the construction of the new cableway in the Silesian Park.
5
Content available remote Komputerowe systemy projektowania tras kolejek leśnych
PL
Górski charakter lasów Słowacji jednoznacznie wymaga przy udostępnianiu lasu stosowanie kolejek linowych. Mimo to zrywane jest przy pomocy kolejek linowych tylko około 2% pozyskiwanego drewna. Przyczyną niskiego wykorzystywania kolejek są w pierwszej kolejności aspekty ekonomiczne, niska kultura techniczna i brak doświadczenia w praktycznym ich stosowaniu. Mimo wyższych kosztów, istnieją duże rezerwy i możliwości ich stosowania, aby mogły być kolejki efektywnie wykorzystywane podobnie jak to było w latach 50 i 60 ubiegłego wie ku. W pracy przedstawiono program komputerowy "LanSoft wersja 02-01", który pozwoli zwiększyć efektywność projektowania trasy kolejek linowych.
EN
The mountain character of forests in Slovakia makes them suitable for wood skid ding by means of cable systems. Even though only 5% of amount of skidded wood is realised by the cable systems. The economic reasons are taken as the main reasons of this situation. In spite of higher investments there are deep reserves and possibilities for more effective utilisation of the cable systems. In our work we maintain several possibilities how to increase the effectivity in projecting the cable ways by using the new software for planning the cable ways LanSoft ver. 02-01 and in utilisation of the cable systems in generally.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.