Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody projakościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Za cel artykułu przyjęto przegląd wybranych technik jakościowych wykorzystywanych przez wyselekcjonowaną grupę przedsiębiorców - były to przedsiębiorstwa wytypowane z firm zlokalizowanych w województwie podlaskim. Autorki artykułu skupiły uwagę zarówno na analizie częstości wykorzystania wskazanych technik jakościowych, jak i na częstości ich współwystępowania w tych samych przedsiębiorstwach. Zasadniczą część artykułu stanowi wizualizacja opracowanej sieci technik jakościowych podlaskich przedsiębiorstw.
EN
The aim of the article was to review chosen qualitative methods used by a selected group of entrepreneurs; these were companies appointed from among businesses localized in the Podlaskie voivodship. The authors of the article focused on the analysis of usage frequency of the chosen qualitative techniques as well as on the frequency of their co-occurrence in the same companies. The main part of the article is constituted by a visualization of the developed network of qualitative techniques in Podlasie's businesses.
2
Content available remote Przegląd i zastosowanie metod i pomocy projakościowych w cyklu trwania wyrobu
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano metody i narzędzia projakościowe oraz ich zastosowanie w poszczególnych fazach cyklu trwania wyrobu. W pierwszym punkcie omówiono istotę cyklu trwania wyrobu oraz tematykę jakości. Przedstawiono również metody i narzędzia projakościowe, pogrupowane zgodnie z przebiegiem poszczególnych faz cyklu trwania wyrobu. W kolejnym rozdziale scharakteryzowano przedsiębiorstwo na podstawie badań przeprowadzonych w firmie Zakłady Elektrochemiczne ALCO-MOT sp. z o.o., produkującej podzespoły do akumulatorów trakcyjnych i przemysłowych. Następnie przedstawiono koncepcję zastosowania metod i narzędzi projakościowych w celu poprawy jakości wybranego wyrobu na przestrzeni wszystkich faz cyklu jego trwania.
EN
This article presents pro-quality methods and tools along with their effect on the product in each phase of the product life cycle. The first chapter included a presentation of the product life cycle, and the subject matter of quality. Also presented are pro-quality methods and tools, which have been grouped according to the course of each product life cycle phase in particular. The basic terms and definitions, as well as theoretical discussions presented in this article have been elaborated by authorities in the said fields. The next chapter characterizes the manufacturing enterprise. This work is based on research conducted in the ALCO-MOT manufacturing enterprise, which focuses on the production of traction and industrial components. In the subsequent part discusses the concept of introducing pro-quality methods and tool which improve the quality of the chosen product in each of the product life cycle phases. The final part of this work features summaries and conclusions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.