Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usuwanie krzewów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Drzewa i krzewy są najczęściej spotykanymi składnikami środowiska przyrodniczego, które spełniają w nim mocno zróżnicowane funkcje. Są bowiem siedliskami gatunków chronionych. Stanowią istotny składnik korytarzy migracyjnych zapewniających spójność funkcjonujących form ochrony przyrody. Jedną z nich są obszary Natura 2000, o których mowa w art. 6 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r. poz. 55).
PL
W praktyce konieczność usunięcia drzew bardzo często występuje w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim przypadku negatywne oddziaływanie powinnno być skompensowane w myśl zasady "zanieczyszczający płaci".
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r., poz. 55) zasadą jest usuwanie drzew po uzyskaniu zezwolenia. Z reguły jednak podmiotom zainteresowanym usunięciem drzew lub krzewów zależy, aby miało miejske to jak najszybciej, co niekoniecznie musi leżeć w szeroko pojętym interesie ochrony środowiska.
PL
Jednym z instrumentów mających oddziaływać na podmioty korzystające ze środowiska są opłaty ponoszone z tego tytułu. Ich rodzajem są opłaty za usuwanie drzew lub krzewów.
PL
W aktualnym stanie prawnym zgodnie z postanowieniami art. 83f ust 1 pkt 3a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r., poz. 55) usuniecie drzew luib krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zwolnione jest z obowiązku uzyskania zezwolenia.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów co do zasady wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia. W jednym wniosku mozna jednak wnosić zarówno o usunięcie jednego drzewa, jak i większej ich liczby. Pytanie czy po złożeniu wniosku, wnioskodawca może dowolnie go modyfikować?
PL
Zezwolenia na usunięcie roślin wydawane na podstawie art. 33 ust 1. ustawy z 16 kwietnia 2004 r. są decyzjami wywołującymi skutki prawne przez stosunkowo długi czas.
PL
Z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego konieczne jest precyzyjne określenie, w jaki sposób będą stosowane sankcje za naruszenie prawa.
PL
Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków powinny podlegać szczególnej ochronie. Z jednej strony stanowią cenną wartość przyrodniczą, a z drugiej w istotny sposób wpływają na estetykę zabytku, w sąsiedztwie którego się znajdują lub którego są częścią.
PL
W wielu przypadkach pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do możliwości usuwania drzew lub krzewów w okresie lęgowym ptaków w sytuacji, w której konkretne drzewa nie stanowią miejsca ich występowania. Również w mediach bardzo często pojawiają się informacje o tym, że w okresie lęgowym ptaków drzew usuwać nie wolno.
PL
Usunięcie drzew i krzewów rosnących poza lasami zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia.
PL
Krytyka Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody spowodowała, że ustawodawca znowelizował przepisy, które dotyczą kontrowersyjnej wycinki drzew lub krzewów.
PL
Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę drzew lub krzewów, są kary pieniężne, wymierzane na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 1234, z późn. zm.).
PL
Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków już z samej istoty powinny podlegać szczególnej ochronie. Z jednej strony mogą one bowiem stanowić cenną wartość przyrodniczą, z drugiej natomiast istotnie wpływać na wartość estetyczną zabytku, w sąsiedztwie którego się znajdują.
PL
W praktyce wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów duży problem stanowiły te stwarzające zagrożenie dla istniejących urządzeń przesyłowych, takich jak linie energetyczne czy urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne. Pojawia się także pytanie, kto w takiej sytuacji może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie roślin?
PL
Uchwałą siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 19 października 2015 r. rozstrzygnął wieloletni spór kompetencyjny między organami administracji w przedmiocie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2015 r. poz. 1651), regułą jest, że drzewa rosnące poza lasami mogą być usunięte dopiero na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji. Jednak jak w przypadku każdej reguły, istnieją pewne wyjątki.
PL
Jednym z instrumentów prawnych mających reglamentować korzystanie z zasobów zieleni są zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
PL
Na początku lipca do konsultacji społecznych skierowano projekt zmian do ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Prawidłowość proponowanych rozwiązań może jednak budzić wątpliwości z punktu widzenia obowiązujących standardów tworzenia prawa w zakresie uprawniającym do nakładania nowych praw i obowiązków w przepisach prawa miejscowego.
PL
Proces zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat w odniesieniu do usuwania drzew lub krzewów, również w kontekście postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji określającej warunki zabudowy wymaga szczególnej uwagi.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.