Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobile minirobot
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Mobile mini-robots are commonly used for research, education and popularization of science. Often, commercially available mini-robots don't quite fit the characteristics needed for a particular task, and are difficult to adapt since they have proprietary software and hardware. Moreover, they are often quite expensive. In this work we present a relatively low-cost, reconfigurable robot equipped with a wide variety of sensors and enough processing power to allow the on-board execution of intelligent algorithms. We present the complete hardware architecture, and a modularized software architecture that makes full use of hardware interruptions and software processes to have a perfectly timed control of the robot. All these characteristics make the new mobile mini robot ExaBot a very malleable, multi task mini-robot.
2
Content available remote Pozycjonowanie i nadążanie minirobota mobilnego M.R.K.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pozycjo­nowaniem i ruchem nadążnym kołowych minirobotów mobilnych oraz weryfikację eksperymentalną z wykorzystaniem zbudowanego w Katedrze Robotyki i Mechatroniki AGH minirobota kołowego. Przedstawiono sposób pozycjonowania minirobota metodami analitycznymi jak również metodami sztucznej inteligencji. Dokonano analizy metod nadążnych wraz z weryfikacja on-line. Rezultatem przeprowadzonych badań było opracowanie najlepszej i najszybszej metody sterowania w czasie rzeczywistym (on-line) minirobota w nieznanej przestrzeni roboczej. W ramach przeprowadzonych badań powstał także system wizualizacyjno-sterujący zastosowany do sterowania i pozycjonowania minirobota. Ciągła analiza i weryfikacja toru jazdy robota umożliwiła precyzyjne i dokładne osiąganie zadanych trajektorii i celów.
EN
This article presents results of some researches related to positioning and traffic follow-up of wheeled mobile minirobots m.r.k and it's experimental Yerification. A manner of the positioning of the minirobot was presented with usage of analytical methods as well as methods of the artificial intelligence. In addition verification of follow-up with on-line methods was madę. The result carried out of the study was to develop the optimal method of control in real-time (on-line) of minirobot m.r.k in the unknown working space as well as analysis of parameters of the move with usage of the artificial intelligence methods. As part of the research system yisualized-control used for steering and positioning of the minirobot was also conducted. Constant analysis and Yerification of the path of the ride of the vehicle enabled precise and accurate achieving set trajectories and purposes.
PL
W pracy przedstawiono propozycję systemu sterowania dla dwukołowego robota mobilnego. Projekt obejmuje konstrukcję elektroniki sterownika pokładowego i nadajnika radiowego stacji bazowej oraz oprogramowanie obu urządzeń. Uruchomienie, sterowanie i odczyt aktualnych parametrów pracy robota umożliwia prosta aplikacja, pracująca pod kontrolą systemu Windows komputera PC i komunikująca się z nadajnikiem za pośrednictwem portu USB. Zaprezentowana konstrukcja wykonana została do celów badawczych w zastosowaniach wieloagentowych oraz celów dydaktycznych. Ważnym założeniem projektowym było uzyskanie kompromisu pomiędzy niskim kosztem budowy sterownika a zachowaniem dobrych parametrów kompletnego systemu, wynikających ze stawianych mu zadań.
EN
This work presents hardware and firmware design of an on-board control unit for a mobile robot, as well as hardware and firmware design of radio transceiver, which works under control of personal computer and gives one the ability to send commands and receive answers from the robot. A simple application for personal computer was also written, which gives one the ability to control the movement of the robot using a joystick, connected to USB port of a PC. This software allows one to send commands to the robot, receive answers, determine quality of radio link (frame statistics), visualize wheel speed or current position and orientation.
EN
The article demonstrate mode of utilization of fuzzy logie to simulation ofverification math model systems. Real data, received from real object - mobile minirobot, has been used to simulations and analysis. Numerical calculations have been done in the MatlabTM-Simulink programmer environment.
5
Content available remote Zastosowanie systemów SCADA oraz bazy danych w sterowaniu minirobota kołowego
EN
The article demonstrate simulation of dynamic systems. Real data, received from real object-mobile minirobot, has been used to simulations and analysis. Numerical calculations and visualization have been done in the Matlab™-Simulink and InTouch programme environment.
PL
W artykule przedstawiono zbudowany w katedrze Robotyki i Dynamiki maszyn AGH minirobot mobilny MRM. Zaprezentowano jego ogólną budowę, możliwości jezdne oraz metodę programowania. Dzięki zastosowaniu sensorów położenia pokazano wyniki weryfikacji obiektu w warunkach rzeczywistych.
EN
The article demonstrate mobile minirobot built in Department of Robotics and Machine Dynamics, AGH. Presented his general building, driven possibilities and method of programming. The results of verification of object were got applying appropriate sensors.
7
Content available remote Minirobot mobilny NAVIGATOR I
PL
Przedstawiono zarys budowy minirobota mobilnego NAVIGATOR I, który powstał w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Ukazano możliwe zastosowania omawianego robota i plany rozwoju tego typu konstrukcji.
EN
In the paper the design of mobile miniature robot – NAVIGATOR I was presented. The mobile was created in the Institute of Automatic Control and Robotics, Warsaw University of Technology. The applications of miniature robot are given. The future robot design development is also outlined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.