Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distribution transformers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Urządzenia elektryczne niskiego napięcia są poddawane działaniu przepięć powstających w sieciach i instalacjach niskiego napięcia oraz przepięć powstających w sieciach rozdzielczych. Analiza narażeń przepięciowych w sieciach niskiego napięcia ma duże znaczenie ze względu na wzrastającą liczbę urządzeń elektrycznych niskiego napięcia i aparatury elektrycznej wrażliwej na oddziaływanie przepięć oraz zwiększające się wymagania odnośnie do niezawodności ich działania. Przepięcia powstające w sieciach rozdzielczych docierają do sieci niskiego napięcia między innymi w wyniku zjawiska przenoszenia przepięć przez uzwojenia transformatorów rozdzielczych. Uzwojenia transformatorów stanowią bowiem złożone nieliniowe układy elektryczne między którymi istnieją silne sprzężenia elektromagnetyczne. Przyczyną powstawania przepięć o największych wartościach w sieciach rozdzielczych są wyładowania piorunowe do linii napowietrznych. Podstawą analizy przepięć w układach elektroenergetycznych są głównie wyniki symulacji komputerowych wykonane z zastosowaniem modeli urządzeń odzwierciedlających zjawiska fizyczne w warunkach szybkozmiennych zjawisk przejściowych. W artykule przedstawiono analizę przepięć piorunowych w sieciach niskiego napięcia przenoszonych przez transformatory rozdzielcze na podstawie wyników obliczeń przepięć wykonanych z zastosowaniem programu Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Do obliczeń zastosowano wysokoczęstotliwościowy model transformatora rozdzielczego, opracowany na podstawie wyników rejestracji funkcji przenoszenia. Analizowano wpływ beziskiernikowych ograniczników przepięć z tlenków metali na przepięcia piorunowe przenoszone przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięcia.
EN
Low voltage electrical devices are affected on overvoltages occurred in low voltage networks and in medium voltage networks. Analysis of overvoltages in low voltage networks is very important due to increasing number of low voltage equipment and increasing demands on electrical reliability. Overvoltages occurred in medium voltage networks are transferred through power transformer windings to low voltage networks. Transformer windings behave as non linear electromagnetic coupled elements. Origin of transferred overvoltages with biggest maximal values are lightning overvoltages to overhead lines. Main research area in this field of study is made with computer simulations which uses high frequency models. This paper presents analysis of lightning overvoltages transferred to low voltages netwoks through power transformer windings made by simulations performed in Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Simulations uses high frequency transformer model which was developed with measured frequency characteristics. Analysis of influence of metal oxide surge arresters on maximal values of overvoltages transferred to low voltage windings was done.
PL
W pracy przedstawiono wybrane aspekty wykorzystania taśm amorficznych w transformatorach rozdzielczych, a także wykorzystanie wskaźników pola magnetycznego. Zastosowanie obu rozwiązań technicznych w praktyce winno przyczynić się do oszczędności energii elektrycznej.
EN
Some aspects of amorphous transformers and magnetic field indicator have been described in the paper. The putting of both technical solutions in practice should contribute to save electrical energy.
4
Content available remote Energy efficient distribution transformers
EN
The paper presented the possibilities of improvement in properties of electric distribution transformers through the use of new soft magnetic materials, mainly amorphous alloys, as transformer cores. The properties of amorphous were compared to conventional electrical steel sheets. Economic and pro-ecological advantages resulting from application of amorphous distribution transformers in electric power systems were considered.
PL
W pracy przedstawiono możliwości poprawy właściwości transformatorów rozdzielczych poprzez zastosowanie w nich rdzeni z nowych materiałów magnetycznych, głównie stopów amorficznych. Właściwości stopów amorficznych zostały porównane z właściwościami blach elektrotechnicznych. Przeanalizowano ekonomiczne i proekologiczne korzyści wynikające z wykorzystania transformatorów rozdzielczych z rdzeniami amorficznych w systemach elektroenergetycznych.
5
Content available remote Efektywność kompensacji mocy biernej stanu jałowego transformatorów SN/nn
PL
W referacie omówiono techniczne i ekonomiczne aspekty kompensacji mocy biernej stanu jałowego transformatorów SN/nn w sieciach dystrybucyjnych. Przedstawiono i porównano dwa sposoby szacowania wpływu tej kompensacji na straty energii w sieciach i efektywność ekonomiczną. Zaprezentowane sposoby zostały zilustrowane przykładem obliczeń dla rzeczywistej sieci rozdzielczej średniego napięcia.
EN
Paper presents technical end economical aspects of reactive power compensation of no load reactive power los of medium voltage/lov voltage (MV/LV) distribution transformers. There are shown and compared two methods of estimation of influence that compensation on energy loss and economical efficiency. Prezented methods were illustrated with calculations for real medium voltage distribution network.
6
Content available remote Modern core materials for efficient power distribution transformers
EN
The paper surveys a potential for substantial loss reduction in power engineering distribution transformers, which can be obtained by the application of amorphous materials in their magnetic circuits.
PL
Artykuł przedstawia potencjalne korzyści, m.in. znaczące obniżenie strat energii, wynikające z zastosowania materiałów amorficznych w magnetowodach transformatorów rozdzielczych.
7
Content available remote Transformatory energetyczne z rdzeniami amorficznymi
PL
W pracy omówiono właściwości materiałów magnetycznych o strukturze amorficznej oraz przeanalizowano możliwość ich wykorzystania do budowy rdzeni magnetycznych transformatorów energetycznych. Szczególną uwagę poświęcono ekonomicznemu oraz ekologicznemu aspektom zastosowania transformatorów rozdzielczych z rdzeniami amorficznymi w sieciach energetycznych.
EN
The paper presents properties of magnetic materials of amorphous structure and an analysis of their application on magnetic cores of transformers working in power engineering as well. Special attention is paid on economic and pro-ecological aspects of introduction of amorphous metal distribution transformers to electric power networks.
PL
Przedstawiono wyniki analizy statystycznej jednofazowych pomiarów transformatorów rozdzielczych w stanie jałowym transformatora.
EN
Results of statistic analysis of one phase no-load measurements of distribution transformers are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.