Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Sposób informatyzacji przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce zmienia się w sposób korzystny dla przedsiębiorstw, chociaż w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia. Jeszcze kilkanaście lat temu innowacją było wdrażanie w przedsiębiorstwach systemów GIS, które obecnie stają się już standardem wdrożeniowym. Kilka lat temu modele hydrauliczne sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych wydawały się zbędną fanaberią, natomiast obecnie coraz więcej przedsiębiorstw widzi potrzebę i użyteczność stosowania takich rozwiązań u siebie. Również coraz bardziej powszechnie stosuje się systemy AMR ciągłej rejestracji rozbiorów wody w sieciach wodociągowych, zastępując klasyczne systemy bilingowe. Także bardziej powszechna staje się świadomość tego że aby poprawnie skalibrować model hydrauliczny sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy zapewnić współpracę między systemem GIS, ternami monitoringu i programem modelowania hydraulicznego, tworząc w ten sposób zintegrowany system informatyczny. Ta integracja umożliwia automatyczny, a więc szybki i bezbłędny eksport g sieci z systemu GIS do modelu hydraulicznego oraz zasilenie go niezbędnymi do kalibracji danymi miarowymi z systemu SCADA i z systemu AMR, względnie bilingowego.
PL
Polskie regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych będą w tym roku obchodziły okrągłą, dwudziestą rocznicę obowiązywania. W efekcie, stosowanie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: obecna ustawa) wsparte jest stosunkowo ugruntowaną praktyką i nie budzi istotnych trudności praktycznych.
PL
Artykuł przedstawia wyniki prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania komputerowo wspomaganego zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego nazwanego Wod-Kan OSCAD. Na początku opisano genezę przedsięwzięcia, w tym potrzeby bezpieczeństwa występujące w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką wodno-ściekową. Dokonano obszernego przeglądu badań, publikacji i opracowań z tematyki artykułu. Pierwotnie, według założeń projektu celowego zrealizowanego w Instytucie EMAG, OSCAD był przeznaczony do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania ciągłością działania w firmach i instytucjach według aktualnie obowiązujących standardów (ISO/IEC 27001, BS25999) - www.oscad.eu. W wyniku zdobytych w trakcie realizacji projektu doświadczeń, dokonano rewizji oprogramowania, czyniąc go możliwym do zastosowania do ochrony dowolnego typu zasobów i procesów. Artykuł przedstawia możliwości platformy informatycznej OSCAD, w tym również w zakresie zapewnienia ochrony zasobów i procesów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Odpowiedzi, co do możliwości zastosowania otwartej platformy OSCAD w warunkach tych przedsiębiorstw może udzielić walidacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Stąd zaplanowano proces walidacji, zaś jej przebieg i wyniki zostaną przedstawione w oddzielnym artykule.
EN
The article features the results of R&D works aimed at the development of a computer-aided, integrated security management system for a company involved in water supply and sewage disposal - Wod-Kan OSCAD. First, the author described the origins of the project, including the security needs of water-supply and sewage- disposal companies. Then, a comprehensive review of relevant publications was conducted. Originally, according to the assumptions of the project carried out by the EMAG Institute, OSCAD was designed to support information security and business continuity management in organizations in compliance with valid standards (ISO/IEC 27001, BS25999) - www.oscad.eu. The experience acquired in the course of the project allowed to redesign the software to make it applicable in the protection of any kind of assets and processes. The article presents different possibilities of the OSCAD platform, including those that allow to protect assets and processes in water-supply and sewage-disposal companies. The answer to how the OSCAD open platform can be applied in such companies will be given by validation in close-to-reality conditions. Therefore the validation process was planned, while its execution and results will be presented in a separate article.
PL
Ostatnia aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych została zatwierdzona przez Radą Ministrów w lutym 2011 roku i odzwierciedlała potrzeby gospodarki ściekowej z lat 2007 i 2008. W 2013 roku Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracował roboczy projekt czwartej aktualizacji KPOŚK. Po dopracowaniu i przyjęciu przez rząd, IV aktualizacja stanowić ma wsparcie dla samorządów w rozpoczętym procesie weryfikacji granic i obszarów aglomeracji. Dane, w oparciu o które opracowano projekt IV aktualizacji, odnoszą się do stanu realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z 31 grudnia 2010 roku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.