Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lód zawiesinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
We współczesnej technice chłodniczej i klimatyzacyjnej coraz większe znaczenie ma stosowanie układów pośredniego chłodzenia z zastosowaniem czynników bezpiecznych dla warstwy ozonowej i nie przyczyniających się do powstawania tzw. efektu cieplarnianego. Do takich należą mieszanki wodno-lodowe nazywane także lodem binarnym lub zawiesinowym. W artykule opisana została ogólna charakterystyka zawiesiny wodno-lodowej, metody produkcji i możliwe zastosowania w technice chłodniczej.
2
Content available remote Klimatyzacja kopalni podziemnej z wykorzystaniem lodu zawiesinowego
PL
Od początków rozwoju klimatyzacji w kopalniach podziemnych wykorzystywany był lód z uwagi na znacznie większy potencjał chłodniczy w stosunku do wody, związany z ciepłem jego topnienia. Największe doświadczenie w tym zakresie mają kopalnie w południowej Afryce i w Niemczech. W artykule przedstawiono wymagane parametry lodu zawiesinowego dla zamkniętego obiegu chłodniczego klimatyzacji centralnej w kopalni podziemnej. Wymagania te określono na podstawie projektowanego systemu klimatyzacji z wodą lodową. Na podstawie dwóch ofert producentów generatorów lodu podano nakłady na budowę powierzchniowej stacji wytwarzania lodu zawiesinowego w warunkach polskich.
EN
Since the beginning of implementing air conditioning in Polish underground mines ice has been used due to a much greater cooling potential than water and related to fusion heat. Mines in South Africa and Germany have the best experiences in that respect. The required parameters of ice slurry to be used in a closed circulatory system in an underground mine are presented in the paper. These requirements are determined on the basis of a designed cooling system with ice water in a mine. Two methods of ice slurry production which can be used in that system are described. The investment costs for building a surface plant of ice slurry generation in Polish conditions are presented on the basis of budget quotes of two companies.
3
Content available remote Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w klimatyzacji kopalń podziemnych
PL
W chłodnictwie aktualnie rozwija się technologia wykorzystywania lodu zawiesinowego i jego transportu do wymienników ciepła. Stan badań naukowych nad przepływem i wymianą ciepła ogranicza się przede wszystkim do instalacji o mocy od kilku do kilkudziesięciu kilowat. W artykule przedstawiono charakterystykę lodu zawiesinowego, sposoby jego wytwarzania oraz wady i zalety jego wykorzystywania w chłodnictwie przemysłowym. Zwrócono uwagę na próby jego wykorzystywania w kopalniach afrykańskich. Omówiono zasadę obliczania strat ciśnienia w rurociągach transportujących lód zawiesinowy. Przedstawiono czynniki wpływające na opory przepływu. Podkreślono brak w dotychczasowych badaniach weryfikacji doświadczalnej zasad obliczania oporów przepływu w rurociągach o dużych średnicach. Zwrócono również uwagę na brak zasad obliczania wymiany ciepła w wymiennikach o dużych mocach chłodniczych. W artykule przedstawiono najlepsze, zdaniem autorów, zależności pozwalające na obliczanie strat ciśnienia. Przedstawiono również wyniki obliczeń strat ciśnienia w rurociągach o różnych średnicach przy różnej prędkości przepływu lodu zawiesinowego. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono możliwości jego wykorzystania w klimatyzacji kopalń. Lód zawiesinowy może w przyszłości stanowić chłodziwo w systemach klimatyzacji kopalń. Wskazano kierunki dalszych badań nad zastosowaniem tej technologii w klimatyzacji kopalń.
EN
At present in cooling systems, a technology for using ice slurry and its transport to heat exchangers is being developed. The research into heat flow and exchange is limited, first of all, to systems of power ranging from a few to several kilowatt. This article presents the methods for producing ice slurry as well as its advantages and disadvantages in refrigeration industry. Theoretical basics connected with calculating flow resistance through pipelines are discussed. The possibility of using it in mine cooling systemsis determined on the basis of the calculation results. The directions of further research into using this technology in mine cooling systems are also emphasized.
PL
Alternatywnym rozwiązaniem, które powinno być częściej wykorzystywane w instalacjach klimatyzacyjnych przemysłowych, a także w klimatyzacji komfortu, są ziębiarki absorpcyjne amoniakalne. Ich zaletą jest możliwość uzyskiwania ujemnych temperatur odparowania, a przez to możliwość zastosowania akumulacji zimna w lodzie. Jednym ze sposobów jest wytwarzanie zawiesiny lodowej w cieczy. Zasadniczymi zaletami lodu zawiesinowego są: obojętność dla środowiska naturalnego oraz możliwość wykorzystania zawiesiny lodowej nie tylko jako nośnika ciepła, ale także jako medium akumulującego zimno.
EN
An alternative solution which should be more frequent in industrial air conditioning systems as well as comfort air conditioning are absorption ammonia chillers. It make possible to obtain negative temperature of evaporation, and therefore to accumulate cold in ice. Because of their excellent heat transfer properties ice slurries can be applied successfully as working fluid in the secondary cooling cycles combined with primary cooling system of absorption chillers. The main advantages of using ice slurry are its environmental neutrality and the possibility of using it not only as a working fluid but also as the medium of accumulating cold.
EN
The article presents experimental results for momentum and heat transfer which occur during an ice slurry flow. The ice slurry studied was formed on the basis of a 10.6% ethanol water solution. The obtained results enabled to assign appropriate computational models to the processes under study and to determine friction factors and heat transfer coefficients. This will help engineers in the design of installations operating with ice slurries. Establishing of dependencies between pressure drop and heat transfer coefficient, and between flow velocity and ice content will make it possible to optimize the selection of geometric and flow parameters of installations using ice slurry as a coolant
6
EN
In the paper the assessment of using slurry ice as cooling medium in indirect cooling systems were presented. On the basis of experimental results and calculations a comparative analysis between slurry ice made of 10% ethyl alcohol and traditionally used cooling media was done.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.