Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Electronic Product Code
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnej technologii EPC oraz jej wykorzystywania we współczesnych przedsiębiorstwach oraz korzyści z tego płynących. Obiektem badania jest technologia Elektronicznego Kodu Produktu, który wykorzystując elektroniczny znacznik (tag), który odczytywany jest za pomocą fal radiowych, zamiast używania kodów kreskowych. Umożliwia to śledzenie i monitorowanie produktu w całym łańcuchu dostaw w natychmiastowy sposób bez konieczności posiadania tego produktu na linii wzroku. W ramach tej nowoczesnej sieci EPC możliwe będzie automatyczne rozróżnienie towarów oraz ich śledzenie na całej linii producent-konsument. System jest wykorzystywany na wielu obszarach m.in. w ochronie zdrowia, motoryzacji, transporcie i logistyce. Korzyści jakie za tym idą, to przede wszystkim zoptymalizowanie przepływu towarów, eliminacja braków produktów, racjonalna gospodarka zapasami i obniżenie kosztów przy rosnącym zadowoleniu klienta.
EN
The aim of this article is to present advanced technology EPC and its usage in modern enterprises as well as its benefits. The object of the study is Electronic Product Code technology which uses an electronic tag that is read by the airwaves, instead of using bar codes. It enables a company to track and monitor a product in the entire supply chain in an immediate way, without a necessity of having this product in the line of sight. Due to this advanced network EPC, it will be possible to distinguish goods automatically as well as to track them in the entire producer-customer line. The system is used in many fields, including health protection, motorisation, transport and logistics. The benefits of this system are primarily: the optimisation of the movement of goods, the elimination of the shortage of products, efficient inventory management and lowering the costs while rising customer satisfaction.
PL
Kody kreskowe są niewątpliwie bardzo ważnym rozwiązaniem w rozwoju systemów automatycznej identyfikacji. Są tanie w użyciu, charakteryzują się dużą niezawodnością odczytu. W wersji najbardziej rozpowszechnionej w postaci kodów liniowych EAN-13 mają ograniczoną pojemność informacyjną. Partie towarów z różnych dostaw są identycznie oznakowane. Tych wad nie posiadają znaczniki RFID, które w swojej strukturze informacyjnej zawierają niepowtarzalny własny numer seryjny. Do tego numeru mogą być przypisane w systemie informacje, które występowały na etykietach logistycznych. Drugą poważną zaletą znaczników RFID jest to, że mogą być odczytywane zdalnie, bez konieczności indywidualnego skanowania każdego opakowania. Idea ich zastosowania zamiast kodów kreskowych zmierza do tego aby przejazd wózka wypełnionego zakupami przez bramkę, przy kasie, wyposażoną w antenę bazową automatycznie w ciągu paru sekund, a może ułamka sekundy, umożliwiał bezbłędną identyfikację wszystkich towarów znajdujących się w koszyku oraz zsumowanie ich wartości.
EN
Article line codes are undoubtedly a very important solution in the development of systems of automatic identification. Their application is cheap, and they are characterized by reading-out reliability. However, in their most widespread version, in the form of EAN-13 line codes, they have a limited information capacity. Lots of merchandises of various deliveries are identically marked. The RFID Markers, which include in their information structure a proper, unrepeatable series number, does not have such disadvantage. To this number information can be assigned in the system which appeared on logistic labels. A second important advantage of the RFID markers is the fact that they can be remotely read-out without any necessity of individual scanning of each package. The idea of their application instead of line article codes aims at the fact that the passage of a car being full of products through a gate, near the cashier's desk being equipped with a base antenna, would permit, during a few seconds, and -- maybe -- during a fraction of a second, to identify automatically in an errorless way all the merchandises being present in the car or basket and to add up their values.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.