Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technological advances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Sztuczna inteligencja wpływa na wiele aspektów naszego życia. Wspiera i pomaga ona ludziom w wielu dziedzinach. Niemniej jednak coraz częściej zaawansowana technologia zastępuje człowieka w codziennych, powtarzalnych czynnościach. Postęp technologiczny przyspiesza, a tempo zmian jest znacznie szybszy niż kiedykolwiek w historii ludzkości. Ponadto wśród społeczeństwa pojawiają się narastające obawy. Zwłaszcza jest to spowodowane zagrożeniem ze strony coraz bardziej zaawansowanej technologii, w tym sztucznej inteligencji. Warto zastanowić się, czy ludzkość ma powody czuć zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji?
EN
Artificial intelligence affects many aspects of our lives. It supports and helps people in many areas. Nevertheless, more and more often advanced technology is replacing humans in everyday, repetitive activities. Technological advances are accelerating, and the pace of change is much faster than ever in human history. Moreover, there are growing concerns among the public. This is especially due to the threat posed by increasingly advanced technology, including artificial intelligence. It is worth considering whether humanity has reasons to feel the threat of artificial intelligence?
2
Content available Planned obsolescence: gain or loss to the consumer?
EN
Planned obsolescence is one of a company’s strategies in relation to its product. It happens in three ways: (1) the company shortens the life span of the product; (2) the repair of the product is made too expensive, and therefore the consumer decides to buy a new one; and (3) the company introduces better models. Planned obsolescence is often assessed as unethical behavior, contrary to the idea of sustainable development. In this article, I present the problem of planned obsolescence and then explain that this phenomenon brings not only losses to the consumer, but also benefits.
EN
Theoretically, the task of translating from one language to another is still the same as it was only twenty or thirty years ago. In practice, however, the paths that translators take to achieve (more or less) the same results are changing all the time. This is because of changes in the media being worked in and with, as well as the increasingly powerful tools which are there for translators to use. These changes inevitably mean that the training which future translators receive has to be changed and adapted to reflect the changes in the way in which they will have to work, and even to reflect changes in the role of the translator.
4
Content available Problemy identyfikacji oraz ewaluacji innowacji ®
PL
Przedmiotem artykułu jest problem identyfikacji i pomiaru efektów innowacji. Autor uważa, że nadmierne skoncentrowanie się na samym pojęciu innowacji z pominięciem problematyki rachunku efektywności ekonomiczno-społecznej nie sprzyja rzeczywistemu postępowi społeczno-ekonomicznemu. Szczególną uwagę poświęca problematyce transformacji efektów w skali mikro w efekty skali makro społecznej i ekonomicznej. Innowacje są pojęciem abstrakcyjnym stąd też siłą napędową procesów innowacyjnych jest prawidłowy rozwój gospodarki oraz dobra organizacja badań a nie odwrotnie.
EN
The issue of the article is the problem of identifying and measuring the effects of innovations. The author believes that excessive focus on the concept of innovation is not conducive to real economic and social progress innovation. He is convinced that innovation in the examination should pay more attention to the axiomatic system and criteria of economic calculation Particular attention is paid to the issues of transition effects at the micro level in the effects of macro-scale social and economic. In the final part of the discussion, points to the imperfections and inconsistencies rating system based on monetary values.
PL
Postęp techniczny, jako jeden z podstawowych współcześnie czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju cywilizacyjnego, może przyczynić się do rozwiązania najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych XXI wieku. Czynnik ten jednak funkcjonuje w sposób bardzo złożony, wymaga stworzenia odpowiednich warunków organizacyjnych a także stwarza potencjalne zagrożenia. Artykuł wyjaśnia, na czym polega istota postępu technicznego, jakie są jego ograniczenia i możliwości. Za właściwą organizację procesu postępu technicznego jest odpowiedzialne państwo, które powinno nim zarządzać, tzn.: inspirować, organizować, zasilać zasobowo i kontrolować jego przebieg. Pomocny w tym procesie może okazać się zarys metodologii badania efektywności postępu w skali makroekonomicznej.
EN
Technological progress, as one of currently basic factors of economic growth and development of civilization, can contribute to solving the most important socio-economical problems of the 21st century. However, this factor functions in a very complex way and requires creating appropriate organizational conditions and poses potential threats. The article explains the nature of technical progress, its limits and possibilities. The state is responsible for the proper organization of the process of technical progress and should manage it – i.e.: inspire, organize, supply resources and control its course. A methodological plan of researching the effectiveness of progress on the macroeconomic scale may be help in this process.
6
Content available remote Postęp technologiczny a skuteczność komunikacji werbalnej
PL
Podstawą zespołowej działalności naukowej, szczególnie w dyscyplinach technicznych, jest precyzyjna, intersubiektywna komunikacja. To dzięki niej można osiągnąć przekazywalność doświadczenia, wyróżniającą wiedzę naukową spośród innych rodzajów wiedzy. Ta właśnie sfera nauki jest mi dobrze znana z racji uczestnictwa w międzynarodowych programach wymian studentów i nauczycieli oraz tworzenia przedmiotowych programów nauczania w języku angielskim. Sfera analityczno-językowa jest mi bliska również z racji działalności twórczej w Związku Literatów Polskich. Chciałbym jednak zawęzić tu pole uwagi do zagadnień architektoniczno-budowlanych, pozostających w ścisłym związku z tematem niniejszego artykułu.
EN
The basis of scientific teamwork, especially in technical disciplines is precise, intersubjective communication. This can be achieved through the transferability of experience, what distinguishes the scientific from other kinds of knowledge. This sphere of science is known to me because of my participation in international exchange programs for students and teachers, and in the creation of the programs taught in English language. Linguistic analysis are also familiar to me because of my creative activity in the Polish Writers Union. But I would like to focus now the attention to the branch of architecture and construction, in close relation with the theme of this article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.