Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czas odpowiedzi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The mathematical model for calculating the response time of the compression ratio of the mechanism for compression ratio changing (MCRC) is presented in this article. This revealed the influence of various engine factors with the connecting rod and crank mechanism (CRCM) on the operation of the MCRC (for example, the rate of the compression ratio change). The results of the study of the operation of the MCRC indicate a strong influence of the values  (relative area of flow passage of channels) and р (pressure) on the response time τ in the field of their small values. This indicates that with insignificant changes of the area of flow passage of channel of the hydraulic lock and the minute oil pressure in the cavities, a significant response rate of the MCRC is ensured. The results demonstrate the possibility of speedy compression ratio change in the engine with the MCRC. Calculation studies showed that the mechanism full operation occurs quickly (0.02 s per unit εx), which indicates the expediency of using such a high-pressure pump in a four-stroke gasoline engine with CRCM. The mechanism movable body complete movement (S = 4 mm) at the oil temperature in the hydraulic system of 45°C and pressure on the body of p = 60 bar are stated to occur for 0.2 s.
2
Content available remote Ultrafast potentiostat as compromise between current sensitivity vs. response time
EN
Physical and technical problems of a potentiostat scheme are analyzed. Current sensitivity of the traditional potentiostat scheme is considered. The classical scheme of potentiostat was investigated to overcome the bounds of potentiostat perfection. The new scheme of ultrafast potentiostat is proposed, and its development principles are discussed. Improving potentiostat technical parameters such as response time, frequency bandwidth, stability, and potential range are clarified. Schematic simulation results and tests with a real electrochemical composition are shown.
PL
Analizowano techniczne I fizyczne problemy projektowania układu potencjostatu. Zaprojektowano nowy układ szybkiego potencjostatu biorąc pod uwagę czas odpowiedzi, pasmo częstotliwości i stabilność.
3
Content available remote Badanie parametrów dynamicznych nowych konstrukcji udarowych dzielników napięć
PL
W artykule przedstawiono prototypy kilku nowych konstrukcji wysokonapięciowych dzielników napięcia. W celu oceny przydatności zaprojektowanych dzielników do pomiaru impulsów napięciowych o nanosekundowych czasach narastania zaproponowano metodykę badań ich parametrów dynamicznych. Następnie przeprowadzono badania w dziedzinie czasu i częstotliwości.
EN
The article presents prototypes of several new high-voltage voltage divider designs. In order to assess the suitability of designed dividers for measuring voltage pulses with nanosecond rise times, a methodology of their dynamic parameters was proposed. Then, time and frequency domain studies were performed.
PL
Artykuł przedstawia koncepcje i wykonanie dzielnika wysokonapięciowego, przeznaczonego do pomiarów impulsów nanosekundowych.
EN
The paper presents concepts and execution of high-voltage divider, designed to measure nanosecond pulses.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań właściwości dynamicznych typowego półprzewodnikowego rezystancyjnego czujnika gazów. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano model dynamiczny czujnika, wyznaczono jego współczynniki oraz przedstawiono dopasowaną do tego modelu numeryczną procedurę korekcji dynamicznej zapewniającą istotne skrócenie czasu odpowiedzi przetwornika do pomiaru stężenia gazu. Pokazano skuteczność zaproponowanej metody korekcji.
EN
Solid state gas sensors have generally disadvantageous dynamic properties - their response time can reach several minutes or more. This is due to the fact that the chemical adsorption phenomena in the sensitive layer occur relatively slowly [1, 2]. In many measurement applications such a long response time is not acceptable. It is necessary to apply effective methods of dynamic correction. This paper presents a method and results of investigations of the dynamic properties of a typical semiconductor gas sensor with tin sensing layer. A numerical correction method is proposed, too. There were determined responses of the sensor to step changes in gas concentration by means of a measuring system shown schematically in Fig. 2. The results (see Figs. 3, 4 and 5) show that the first order inertia may be sufficient as an averaged dynamic model of the sensor. With respect to this model, the dynamic correction method is proposed. The procedure is illustrated in Fig. 6, and the calculation method is given in formula (3). Shortening of the step response time is expressed by the coefficient  (0, 1). Examples of application of that algorithm to reproduce the abruptly and sinusoidally varying gas concentration are shown in Figs. 7 and 8 ( was assumed equal to 1/3, which was the postulated 3-fold reduction of the step response time). The waveforms confirm the effectiveness of the proposed dynamic correction method.
6
Content available remote Improving Web user experience with caching user interface
EN
In human-computer interaction, response time is assumed generally not to exceed significantly 1-2 seconds. While the natural competition in the Internet public Web serving ensures adhering widely to such limits, some Web environments are less competitive and offer much worse user experience in terms of response time. This paper describes a solution to significantly improve user experience in terms of response time with only modification to the user interface, by caching key pieces of data needed for quick browsing, during some tasks performed by humans.
PL
Pożądany czas odpowiedzi systemu komputerowego przyjmuje się często w przedziale do 1-2 sekund. Konkurencja wymusza zachowanie tego czasu przez organizacje prowadzące publiczne strony WWW. Techniki Web stosowane są jednak także jako część większych rozwiązań czy złożonych produktów, gdzie konkurencja nie wpływa tak bezpośrednio na utrzymywanie krótkiego czasu odpowiedzi i jest on często dłuższy. W artykule opisano rozwiązanie polegające na stworzeniu dodatkowego interfejsu użytkownika z cache, który pozwala znacząco skrócić czas odpowiedzi dla predefiniowanych zadań użytkownika.
EN
The authors designed and realized an instrument for resistance measuring using the known comparison method. As the first solution it was a single range unit for small resistors. The further investigations had a goal to reach a wide resistance range measuring. It was achieved, but some of appeared difficulties had to be overcome. The paper presents the real instrument characteristics and describes the way of practical solutions of their improvements.
PL
Autorzy zaprojektowali przyrząd do pomiaru rezystancji bazujący na metodzie porównania. Abu osiągnąć szeroki zakres pomiarowy niezbędne było rozwiązanie wielu nowych problemów. W artykule zaprezentowano możliwości wykonanego przyrządu.
PL
W publikacji umieszczono wyniki dotyczące badania jakości sterowania siecią neuronową pracującą z różnym czasem wykonywania obliczeń. Celem jest wyznaczenie (dla założonego obiektu) granicy częstotliwości, z jaką musi pracować sieć, aby sterowanie spełniało założone wskaźniki jakości. Do uczenia sieci neuronowej wykorzystano algorytm adaptacyjnej interakcji.
EN
In the article reader can find the results of testing the quality of neural network control with varying calculations time. The aim is to determine (for the assumed object) the limit frequency with which it must work to meet established quality indicators. Neural network learning algorithm uses the Adaptive Interaction method.
EN
The paper presents novel models of resolve time for static D-latch circuits - to estimate the metastability effect more accurately, and set design margins properly. The models consider non-linearity of both the positive feedback loop and also that of initial condition setting for switching process. Accuracy advantage over the commonly used model is demonstrated with measurements and simulation of different D-latch circuits (both buffered and unbuffered ones).
PL
W artykule przedstawiono nowatorskie podejście do modelowania czasu rozdzielczego (lub rozwiązania) układów zatrzasków typu D. Stworzono nowe modele matematyczne opisujące czas rozdzielczy. Modele te pozwalają dokładniej ocenić wpływ zjawiska metastabilności na zachowanie układu przerzutnikowego. Dokładny opis zachowania metastabilnego układu przerzutnikowego (zatrzasku) pozwala na lepszy dobór parametrów projektowych. Opisane w artykule modele uwzględniają efekty nieliniowe: nieliniowość pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego i nieliniowe ustalanie warunku początkowego. Przedstawiono wyniki eksperymentów (fizycznych i numerycznych), wskazujące na większą dokładność wprowadzonych modeli nieliniowych w odniesieniu do standardowego liniowego modelu układu przerzutnikowego.
PL
Celem artykulu jest przedstawienie metod realizacji skokowej zmiany aktywności jonów na membranie elektrody jonoselektywnej. Opisano metodę z wirującym naczyniem i zmodyfikowaną metodę wstrzykową, które opracowano na potrzeby Laboratorium Miernictwa Przemysłowego, metody z elektrodami w układzie równoległym i szeregowym do jednoczesnego pomiaru za pomocą kilku elektrod jonoselektywnych oraz metody z jedną elektrodą pomiarową w układzie, w tym najnowszą celkę pomiarową z dwoma dyszami, która po wstępnych badaniach wydaje się być najlepszym rozwiąniem spośród wczesniej prezentowanych.
EN
The work presents realizations of the ion activity steps at the membrane of ion-selective electrodes (ISEs). The most important elements in properly conducted experiments are exclusions of opening the (ISE - probe solution - reference electrode) measuring circuit and exclusions of mixing two different solutions before the contact with ISE's membrane. The rotating beaker methods and modified injection methods elaborated for didactic purpose used in frame or the Industry Measurement are described. The parallel and serial methods designed for simultaneous measuring using several ISEs have important drawbacks impossible to eliminate. The methods using only one ISE, including a measuring set-up with two jets, appear to be the best solution among presented methods.
PL
Z uwagi na trudności uzyskania skokowej zmiany aktywności jonów na membranie elektrody, zmierzone wartości parametrów dynamicznych elektrod jonoselektywnych zależą między innymi od zastosowanej metody badawczej. W artykule przedstawiono nowe stanowisko pomiarowe przeznaczone do zadawania skokowej zmiany aktywności, w którym zastosowano sterowane elektrozaworami dwie dysze, przez które przepływają roztwory o różnej aktywności jonów. Doświadczalnie stwierdzono, że zmiana aktywności jonów jest wystarczająco szybka. Ponadto podczas zmiany aktywności jonów obwód elektryczny nie jest rozwierany, co jest wadą niektórych metod.
EN
Measured values of dynamic parameters of ion-selective electrodes are dependent i.e. on the research methods applied due to difficulties in the proper realization of the ion activity change at the electrode membrane. In the paper, the new measuring set-up, realizing the activity step, is presented. Two jets, controlled by the electric valves, through those solutions having different activities are flowed, are applied in the set-up. Basing on the results obtained experimentally, it can be stated that the activity change is enough rapid. Furthermore, the electric circuit is not opened during the change of the activities what is a drawback of some methods.
PL
Artykuł przedstawia metodę selektywnej realizacji programu sterowania, w odróżnieniu od szeregowo-cyklicznej, która implementowana jest w klasycznych sterownikach programowalnych. W programie sterowania, podzielonym na bloki, realizowane są te bloki, których stan argumentów uległ zmianie od ostatniego cyklu obliczeniowego. Elementem niezbędnym do selektywnej realizacji programu jest pamięć procesu z mechanizmem wykrywania różnic w jej zawartości. Można to zrealizować programowo lub sprzętowo. Pokazano różne sposoby podziału programu na mniejsze elementy, w celu efektywnego wykrywania zmian i realizacji tylko wybranych fragmentów programu sterowania. Powyższe zadanie może zostać zrealizowane w sposób efektywny, przy wykorzystaniu unikatowych cech układów FPGA.
EN
The paper presents modified idea of program execution in PLCs. Instead of serial cyclic execution is proposed event sensitive cyclic execution. Proposed approach to program execution allows for selective execution of program parts or tasks provided calculation condition for this part has changed since last time. There are executed only these blocks from entire program that variables have changed since last calculation. Proposed method can be implemented as software modification or as hardware accelerated solution. The most important part of the idea is task or subprogram triggering condition computation. Different methods of program optimisation are discussed. Finally hardware implementation of event triggered system is presented. In order to determine program blocks that require recalculation in current program loop execution specific hardware support is used.
13
Content available remote Właściwości dynamiczne komputerowego systemu odtwarzania napięć i prądów
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia budowy komputerowego systemu odtwarzania wzorcowych wartości napięć i prądów opartego o ekonomiczny kalibrator średnich klas dokładności i miernik kontrolny wysokich klas dokładności. Głównym tematem jest analiza parametrów dynamicznych systemu. Autor podejmuje próbę określenia optymalnych wartości parametrów pracy programu sterującego działaniem systemu. Przedstawia metodologię badań symulacyjnych czasu odpowiedzi i przeregulowania na wyjściu systemu w odpowiedzi na wymuszenie w postaci skoku jednostkowego. Na podstawie wyników tych badań przedstawia receptę w postaci wzoru na uzyskanie przez system optymalnych dynamicznie warunków pracy.
EN
Article presents some problems of computer controlled calibration system for generating voltage and current The low cost close loop system includes medium accuracy calibrator and high accuracy control meter. Main topic of this article is consideration of dynamics optimization possibilities, especially how dynamic performance of mentioned system can be improved by applying optimal parameters of control algorithm. Article describes simulation experiments which provides to formalized conclusion how to match parameters to get optimal system performance.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.