Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Częstym problemem w zakładach przemysłowych jest niewłaściwy przepływ energii cieplnej przenoszonej przez gazy procesowe wykorzystywane do suszenia materiałów. Rozwiązanie takiego problemu przez obliczenia teoretyczne potencjalnego rozkładu przepływu gazów jest często wystarczające, ponieważ rzeczywiste warunki eksploatacyjne mogą być złożone pod względem wahań ciśnienia, złożoności układu, zmian procesu itp. Artykuł opisuje bardziej dokładne podejście do problemu, na przykładzie problemu dotyczącego niewłaściwego rozkładu przepływów gazu w układzie mielenia i suszenie w cementowni. łączącego pomiar procesów na miejscu i dystrybucji przepływu modelowanie. Wykorzystane są badania eksperymentalne procesów przepływowych i modele oraz symulacje numeryczne odwzorowujące te procesy.
EN
Frequent problem in industrial facilities is improper distribution of thermal energy carried by the process gasses for the purposes of drying. Solving this by simple theoretical calculations of potential gasses distribution is not sufficient as real exploitation conditions may be complex in terms of pressure variations, compound ductworks, process variations etc. The article describes reliable approach and a solution of improper gas flow distribution in grinding/drying facility in a cement plant combining process measurement on-site and modeling flow distribution.
2
Content available remote Proactive condition monitoring of low-speed machines in cement industry
EN
Low-speed machines are very untypical case of machinery being not easy to be monitored with "conventional methods applied for medium to high speed machines. Examinations have been made to find most proper methodology for monitoring lowspeed machines in cement industry. Displacement was applied as monitored parameter within vibrodiagnostics set of analysis for cement kiln condition monitoring. Results obtained are given with special attention paid on the specific conclusions for the practical benefit of industry users.
PL
Niskoobrotowe urządzenia są bardzo nietypowe z punktu widzenia ich monitoringu przy wykorzystaniu tradycyjnych metod diagnostycznych maszyn średnio- i wysokoobrotowych. Z tego powodu zostały podjęte badania w celu opracowania metody do monitorowania stanu technicznego urządzeń niskoobrotowych stosowanych w przemyśle cementowym. Jako parametr monitorowania stanu przyjęto przemieszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań ze szczególnym zwróceniem uwagi na konkretne wnioski praktyczne i korzyści dla użytkowników przemysłowych.
3
Content available remote Proactive condition monitoring of kiln roller plain bearings
EN
One of the most serious problems of cement kiln reliability is the bearings failure and rollers' carrying surface damages occurring frequently without evident warnings. However, considering the assembly and operational principle of the rollers' Plain bearings, the root causes can be understood, but their on-time detection stays a problem. In this paper a new methodology for proactive monitoring with provision of on-line information pointing to potential failure is presented. Both, theoretical and practical considerations are given.
PL
Jednym z najpoważniejszych problemów niezawodności pieców obrotowych do produkcji cementu są uszkodzenia łożysk i powierzchni rolek podpierających, które często występują bez wcześniejszych symptomów awarii. Pomimo tego, że zasada działania i eksploatacji takich systemów podparcia i łożyskowania są dobrze znane, ich monitoring nadal pozostaje problemem. W artykule przedstawiono nową metodę aktywnego monitoringu tego typu obiektów, wraz z informacjami dotyczącymi potencjalnych przyczyn awarii. Rozważania teoretyczne i praktyczne są zaprezentowane w pracy.
EN
Basis for processes performing on the surfaces under exploitation is the pattern of the microgeometric structure. Depending on the applied machining technology, differently featured and oriented micro valleys and peaks are formed later taking active participation in the processes of bearing with statical and dynamical loads, friction, lubrication, failures etc. Computer models of the surfaces microgeometric structure with machining parameters as parameters of the model enable simulation of exploitation processes and analysis of the corresponding changes on the surface. With this aim, some of the theoretical formulations for such software simulations on previously designed surface models are presented in this paper, as well as the possibilities to determine the exploitation properties following the change of the corresponding roughness parameters. This way, analyzing the models created in 3-D domain, we become able to predict the functional behavior of the real machined surface, but of course with certain degree of uncertainty.
EN
Mathematical basis for computer aided design of ground surfaces microgeometric structure are presented in the paper. Basis under which this algorithm is developed is the copying of the grinding wheel active profile in to the machined surface.
EN
Principle of modelling a ground surface, which is built-in to CADSIM software, is described. Basic performances, as well as characteristics of the software background are also presented.
EN
Design of characteristics of the technological processes using CADSIM, from a point of creating conditions for constitution a surface with in advance known properties, represents significant contribution and facilitation in obtaining the needed quality characteristics of the products. Considering the variability of random governing factors for realization of the technological processes, design of mathematical models that include their effects on the constitution of the machined surface characteristics, enables easier definition of their optimal state. With this aim, an admission for determination of the optimal parameters of the technological processes for previously modeled surface, using CADSIM software aided with modules DELPHI and CADEX, is presented in this paper.
PL
Projektowanie charakterystyk technologicznych procesów za pomocą CADSIM, uwzględniając warunki konstytuowania powierzchni z zadanymi właściwościami, przedstawia znaczący wkład i ułatwienie uzyskiwania potrzebnych charakterystyk jakości produktów. Z powodu zmienności losowych i sterowalnych czynników podczas realizacji technologicznych procesów, tworzenie matematycznych modeli które obejmują ich wpływ na konstytuowanie charakterystyk obrobionej powierzchni, umożliwia ułatwienie podczas definiowania ich optymalnego stanu. W tym celu, w artykule przedstawiono podejście podczas określenia optymalnych parametrów procesów technologicznych dla wcześniej zamodelowanej powierzchni, z zastosowaniem CADSIM, wspomagane przez DELPHI i CADEX.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.