Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezszczotkowy silnik z magnesami trwałymi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W zastosowaniach na potrzeby lotnictwa podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w procesie projektowania silników elektrycznych są mała masa maszyny i związana z tym duża gęstość mocy na jednostkę objętości oraz wysoka sprawność. Ponadto występują ograniczenia co do wartości napięcia zasilajacego. Rozwiązaniem problemu osiagnięcia pożądanego punktu pracy silnika jest zastosowanie konstrukcji wielobiegunowych, w których uzwojenia składają się z kilku gałęzi równoległych. W pracy zamieszczono wyniki badań symulacyjnych analizy wpływu liczby gałęzi równoległych uzwojeń wielobiegunowego bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi na jego właściwości. Badania prowadzono dla silnika przeznaczonego do napędu hybrydowego samolotu bezzałogowego. Zamieszczono wyniki badań charakterystyk statycznych oraz przebiegów czasowych napięć i prądów w określonym punkcie pracy projektowanego silnika. W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono testy praktyczne wybranej konfiguracji.
EN
In aviation, a small mass of the electric machine but with high power density per volume unit and also high efficiency are required during design process. Additionally, restrictions concerning the value of supply voltage are also important. A multi-pole structure, in which windings consist on several parallel branches, can be a solution for this problem. In the paper, results of simulation tests concerning analysis of influence of parallel branches number of multi-pole brushless motor with permanent magnets on its properties were presented. Research were conducted for motor designed for hybrid unmanned aerial vehicle. Results of static characteristics research and waveforms of voltages and currents at defined working point of the machine were presented.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań laboratoryjnych bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu hybrydowego samolotu bezzałogowego. Maszyna bezszczotkowa z magnesami trwałymi zaprojektowana została pod kątem pełnienia funkcji rozrusznika, silnika oraz generatora. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono przykładowe charakterystyki statyczne oraz napięcia indukowane w badanej maszynie. Wyznaczono parametry ruchowe silnika w pełnym zakresie zmiany momentu obciążenia. Zarejestrowano przykładowe przebiegi czasowe prądów i napięć. Zamieszczono wnioski wynikające z badań prototypu silnika.
EN
In the paper, chosen laboratory test results of brushless motor with permanent magnets for hybrid unmanned aerial vehicle were presented. The brushless motor with permanent magnets was designed to operate as engine starter, motor and generator. Static characteristics and induced voltages in the machine were determined in the laboratory conditions. Dynamic parameters of the motor in the whole range of torque change were determined. Waveforms of currents and voltages were registered. Finally, conclusions were drawn.
PL
W zastosowaniach na potrzeby lotnictwa podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w procesie projektowania silników elektrycznych są: mała masa maszyny, związana z tym duża gęstość mocy na jednostkę objętości oraz wysoka sprawność. Ponadto występują ograniczenia co do wartości napięcia zasilajacego. Rozwiązaniem problemu osiagnięcia pożądanego punktu pracy silnika jest zastosowanie konstrukcji wielobiegunowych, w których uzwojenia składają się z kilku gałęzi równoległych. W pracy zamieszczono wyniki badań symulacyjnych analizy wpływu liczby gałęzi równoległych uzwojeń wielobiegunowego bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi na jego właściwości. Badania prowadzono dla silnika przeznaczonego do napędu hybrydowego samolotu bezzałogowego. Zamieszczono wyniki badań charakterystyk statycznych oraz przebiegów czasowych napięć i prądów w określonym punkcie pracy projektowanego silnika.
EN
In aviation, a small mass of the electric machine but with high power density per volume unit and also high efficiency are required during design process. Additionally, restrictions concerning the value of supply voltage are also important. A multi-pole structure, in which windings consist on several parallel branches, can be a solution for this problem. In the paper, results of simulation tests concerning analysis of influence of parallel branches number of multi-pole brushless motor with permanent magnets on its properties were presented. Research were conducted for motor designed for hybrid unmanned aerial vehicle. Results of static characteristics research and waveforms of voltages and currents at defined working point of the machine were presented.
PL
Bezszczotkowe silniki z magnesami trwałymi są niewątpliwie konstrukcjami, w których sprawność przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną jest najwyższa ze wszystkich maszyn elektrycznych. Istnieją różne rozwiązania konstrukcyjne tych maszyn. Zaliczyć możemy do nich konstrukcje o magnesach trwałych np. zamontowanymi powierzchniowo lub wewnątrz wirnika. W publikacji dokonano analizy wybranego rozwiązania konstrukcyjnego z magnesami trwałymi. Na bazie modelu numerycznego wyznaczono charakterystyki momentowe w zależności od rodzaju pracy silnika (BLDCM, PMSM) oraz wyznaczono napięcia indukowane. Zostały wyznaczone parametry w wybranym punkcie pracy dla wybranych wymiarów geometrycznych przy założeniu pracy jako BLDCM oraz PMSM. Zamieszczono wnioski dotyczące analizowanej konstrukcji.
EN
Brushless motors with permanent magnets are structures in which efficiency of conversion electric energy into mechanical energy is undoubtedly the highest among all electric machines. There are different structures of these machines like structures with surface-mounted magnets and with magnets inside rotor. In the paper, an analysis of chosen structure with permanent magnets was conducted. Torque characteristics during different types of operation (BLDCM, PMSM) and induced voltages were determined based on numerical model. Parameters in chosen working point for chosen dimensions at operation as BLDCM and PMSM were determined. Finally, conclusions were drawn.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.