Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Binarna analiza obrazów z tomografii ultradźwiękowej
PL
W artykule przedstawiono możliwość binarnej analizy obrazu uzyskanego z tomografu ultradźwiękowego dla badanych elementów betonowych dostępnych jednostronnie. Pokazano jak wygląda „obróbka” danych cyfrowych i ich wizualizacja w postaci zobrazowań, które podlegają dalszej analizie. Przeprowadzona w ten sposób analiza stwarza wiele możliwości dokładniejszej interpretacji otrzymanych wyników badań, na przykład poprzez zbudowanie histogramu w 3D przedstawiającego obraz w postaci funkcji jasności. W pracy przedstawiono jedynie kilka z wielu możliwych operacji, jakich można dokonać przy użyciu programu Wolfram Mathematica do binarnej analizy obrazu z tomografii ultradźwiękowej elementów betonowych dostępnych jednostronnie i stały się one przyczynkiem do dalszych badań.
EN
The article presents the possibility of a binary image analysis obtained with ultrasound tomography for tested concrete elements available unilaterally. It shows how looks the “processing” of digital data and their visualization as images which are subject to further analysis. The analysis carried out in this way creates many possibilities for more accurate interpretation of the obtained results, for example by constructing a histogram in 3D representing the image as a function of brightness. This paper presents only a few of the many possible operations that can be made by using Wolfram Mathematica to binary image analysis of ultrasonic tomography of concrete elements available unilaterally and they became a contribution to the further research.
2
Content available remote Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu
PL
W artykule przedstawiono układy sterowania silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu. Pokazano strukturę układu z falownikiem prądu oraz przedstawiono algorytm doboru parametrów (indukcyjności dławika i pojemności kondensatorów wyjściowych). Przedstawiono dwa bezczujnikowe układy regulacji oparte na sterowaniu multiskalarnym. W bezczujnikowych układach regulacji zastosowano nowy obserwator prędkości kątowej wirnika. Rozważania teoretyczne zweryfikowano za pomocą badań eksperymentalnych.
EN
Control systems for the induction motor fed by a current source inverter based on a multiscalar models are presented in the paper. The topology of current source inverter is presented. The special algorithm is used for selection of DC link inductor and output capacitors. The vector models of the induction motor fed by CSI with output capacitors of inverter are used to derive multiscalar models. Equations of two multiscalar models of the induction motor are presented. The speed observer system is applied to receive sensorless drive. Properties of the sensorless control systems are compared. The investigation carried out on experimental drive system confirm simulation results.
PL
W referacie porównano dwa układy napędowe zasilane z falownika napięcia i prądu. Przedstawiono budowę obydwu układów. Wyróżniono cechy szczególne oraz dwoistość struktur (dual relationships). Przedstawiono metodę szerokości impulsów dla falownika napięcia i prądu. Pokazano multiskalarne układy regulacji. Przedstawiono badania symulacyjne układów.
EN
Dual relationships between voltage-source and current source inverters and its applications are presented in this paper. The PWM pattern generation techniques and analysis methods that have been developed for VSI can also be applied to CSI. A vector control method for VSI and CSI are proposed. Simulations results of VSI and CSI are showed. Comparison of propriety of driving systems with VSI and CSI are collected in the table.
4
PL
Ciągły postęp w dziedzinie napędów elektrycznych, rozwój technik mikroprocesorowych oraz powszechne zastosowanie komputerów do wizualizacji układów automatyki wymusza na nauczycielach akademickich rozwój bazy dydaktycznej. Dzięki projektom badawczym i budowie stanowisk do prac doktorskich wprowadzono jednolitą kartę z procesorem sygnałowym SH65L co przyczyniło się do powstania w Laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego jednolitego systemu sprzętowo-programowego. W niniejszym referacie zebrano informacje na temat nowych stanowisk dydaktycznych wykorzystywanych w Laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego.
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia porównanie wybranych, często stosowanych środowisk służących modelowaniu i symulacji. Porównanie jest oparte na analizie pracy układu przekształtnikowego wraz z niezbędnym obwodem sterowania. Założeniem autorów referatu jest porównanie nakładów pracy i czasu koniecznego na przygotowanie modelu do obliczeń, jak również ocena trudności w przygotowaniu, wymaganego czasu obliczeń przy zadanej dokładności, a także sposobu prezentacji i możliwości dalszego wykorzystania uzyskanych wyników. Wspomniana ocena zostanie oparta na podstawie symulacji wykonanych przy wykorzystaniu programu PSpice, TCAD oraz aplikacji utworzonej w języku C.
EN
This paper presented the comparison of some chosen simulation programs. The comparison based on the analysis of three phase inverter with control system. This publication compare amount of work needed for prepare the simulation model and complication level. Also compare the time of simulation work and the quality of the results. Authors compare the PSpice, TCad and C programs.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia projekt systemu bazy danych na przykładzie aplikacji Student 2003 '. Przedstawiono w nim m.in.: charakterystykę tworzenia oprogramowania w Delphi, funkcjonowanie aplikacji na serwerze Interbase, tworzenie bazy danych w języku SQL (tworzenie pliku bazy danych, tabel), tworzenie zapytań, procedur składowanych, obsługę procedur składowanych w Delphi.
EN
This paper presents the project of the database application Student 2003 '. It was introduced: the characteristic of software in Delphi, working the application on server Interbase, creating in SQL language the database (creating the database file, tables), creating a questions, stored procedures, service of stored procedures in Delphi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.