Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiana wymiarów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Recently there have been new trends in fancy yarns in order to meet consumer demands for drapery, decorative and outwear fabrics. Macaroni yarns are a promising group of fancy yarn which allows new yarn designs with different raw materials at different yarn counts. In the study, supreme knitted fabrics were produced withmacaroni yarns ofdifferent raw materials (polyester, acyclic, cotton) at different yarn counts (Nm 2/1, Nm 2.5/1, Nm 3.3/1, Nm 4/1 and Nm 4.5/1).Completely randomised one-factor analysis of variance (ANOVA) was used for determination of the statistical significance of the fabric type on selectedphysical properties of knitted macaroni fabrics in terms of fabric weight (g/m2), dimensional change (%) in the wale and course direction, abrasion resistance, and air permeability properties before and after the washing process.According to the results of the statistical analyses performed using the experimental values obtained from the tests, wedetermined that the fabric weights (g/m2), dimensional changes (%) in the wale and course direction, abrasion resistance and air permeability properties before and after washing were significantly influenced by the macaroni yarn’sstructural parameters (such as the yarn count andraw material comprising it).
PL
Na świecie pojawiły się ostatnio nowe trendy w obszarze przędz fantazyjnych, tak aby sprostać wymaganiom konsumentów w zakresie tkanin dekoracyjnych i wierzchnich. Przędze makaronowe są obiecującą grupą przędz fantazyjnych, ich zastosowanie pozwala na otrzymanie nowych wzorów. W badaniu wyprodukowano dzianiny z przędz makaronowych z różnych surowców (poliester, bawełna) przy różnych ilościach przędzy. Do oceny statystycznej wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Zgodnie z wynikami analiz statystycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem wartości doświadczalnych uzyskanych z badań ustalono, że masa (g/m2), zmiany wymiarów (%) w obu kierunkach, odporność na ścieranie i przepuszczalność powietrza przed i po płukaniu znacząco wpływają na parametry strukturalne przędz makaronowych.
2
Content available remote Odporność wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na czynniki środowiskowe
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności wybranych wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na działanie czynników środowiskowych. Badaniom poddano deski tarasowe wykonane z trzech rodzajów kompozytu: PVC i mączki drzewnej, PEHD i włókien bambusowych oraz PEHD i mączki drzewnej. Wyroby poddano działaniu wody, po którym określono absorpcję wody i zmiany wymiarów. Przeprowadzono także cykle hydrotermiczne i ustalono ich wpływ na wytrzymałość na zginanie. Określono także zmianę barwy po działaniu światła UV. Badane wyroby wykazały absorpcję wody na poziomie do 8%. Zmiany długości i szerokości nie przewyższyły 0,6%, zaś grubości 5%. Wytrzymałość na zginanie desek po cyklach hydrotermicznych kształtowała się powyżej 80% wartości wyjściowej. Zmiana barwy nie przekroczyła 8 jednostek.
EN
This article presents the results of research on weathering resistance of selected products made of wood-plastic composites. The tests were carried on decking profiles, made of three kinds of composites: PVC and wood flour, PEHD and bamboo fibres, PEHD and wood flour. The products were dipped into the water, afterwards water absorption and dimensional changes were analysed. Hydrothermal cycles were conducted to establish the impact to bending strength. Colour changes after the UV radiation were also tested. The tested solutions exhibited water absorption up to 8%. The length and width changes did not exceed 0.6%, and thickness 5%. The bending strength after hydrothermal cycles was above 80% compared with basic value. The colour change was below 8 units.
EN
Dimensional change problems experienced in textile products have always been an important subject and in the focus of attention. Today it is expected that dimensional changes in fabrics, the basic material of textile products, must range within certain limitations. Fabrics processed in the finishing divisions are wound or decatized in various forms according to the fabric structure and the demands of garment manufacturers. However, fabrics may be distorted in these storing processes, which results in undesired dimensional changes under the stress incurred. Nevertheless fabrics are required to be delivered to garment manufacturers at specific tension values. Indeed these values are not acquired as expected; consequently, it is known that they represent a core conflict subject between finishing plants and garment manufacturers. The present study investigated the structures of garment manufacturers and dimensional change problems they experience during fabric layout. The aim was to determine the severity of the problem in terms of the garment manufacturer and fabric types, which cause problems frequently, and to search for solutions to overcome this issue by means of a survey study. Solutions which would increase production efficiency and reduce processing time have been emphasized.
PL
Problem zmiany wymiarów tekstyliów w czasie produkcji odzieży jest bardzo ważnym problemem, a zakres zmian musi być poddany określonym ograniczeniom. Tekstylia obrabiane w procesach wykończalniczych są następnie nawijane i dekatyzowane w określonych warunkach i powinny być dostarczane do wytwórcy pod określonym naprężeniem. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na ważność problemu z punktu widzenia wytwórcy odzieży oraz określenie rozwiązań, które prowadziłyby do zwiększenia wydajności i skrócenia czasu produkcji.
EN
In this experimental study, the relationship between the towel performance (hydrophility and dimensional variation properties) and selected physical & production parameters such as pile height, aerial density, type of softener etc. was obtained. For this purpose, the degrees of hydrophility and dimensional variation after washing the selected towel samples were tested according to the relevant standards, and the results obtained were analysed.
PL
W przedstawionej pracy badano zależności pomiędzy jakością ręczników, określoną ich hydrofilnością i zmianami wymiarów, a wybranymi parametrami fizycznymi ręczników i parametrami produkcyjnymi, takimi jak: wysokość okrywy, masa powierzchniowa i typ zmiękczacza. W tym celu mierzono stopień hydrofilności i zmiany wymiarów po praniu wybranych próbek ręczników zgodnie ze stosowanymi normami, a wyniki pomiarów poddano szczegółowej analizie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.