Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel AISI 304
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zautomatyzowane spawanie stali nierdzewnej laserem gazowym CO2
PL
Przedmiotem badań była analiza wpływu podstawowych parametrów zautomatyzowanego spawania laserowego złączy zakładkowych blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2,0 mm i 4,0 mm na jakość i własności złączy. Próby spawania wykonano za pomocą lasera gazowego CO2 TruFlow 4000 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 4,0 kW i długości fali promieniowania 10,6 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania oraz położenia ogniska wiązki laserowej względem górnej powierzchni złącza. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy zakładkowych laserem gazowym CO2 w obszarze spoiny następuje wzrost mikrotwardości w zakresie 230-240 HV0,2 w porównaniu do twardości materiału rodzimego (205-214 HV0,2). Wyniki badań wskazują, że pomimo względnie niskich energii liniowych spawania laserowego w zakresie od 60 do 160 J/mm złącza próbne charakteryzują się niższą umowną wytrzymałością na rozciąganie na poziomie ok. 60% w porównaniu do materiału rodzimego.
EN
The subject of the study was to analyze the influence of the basic parameters of automated laser welding of lap joints of stainless steel AISI 304 sheets 2.0 mm and 4.0 mm thick on the quality and properties of lap joints. The tests of welding have been conducted by the means of a CO2 gas laser TruFlow 4000 Trumpf with the maximum output power of 4.0 kW and a wavelength of 10.6 μm, applying the autogenous technique, i.e. without the additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld with fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires precise selection of the welding parameters, especially a low energy input as well as the position of laser beam spot relative to the top surface of joints. The microhardness measurements showed significant increase of microhardness in the weld zone of joints produced by CO2 gas laser up to 230–240 HV0.2, comparing to the microhardness of the base metal approx. 205–214 HV0.2. Results showed that beside relatively low energy inputs of laser welding in a range of 60 to 160 J/mm, the test joints are characterized by significantly lower tensile strength at the level about 60% compared to the strength of the base metal.
EN
In this investigation, thermo-viscoplastic behaviour of austenitic steel AISI 304 has been characterised in tension under wide ranges of strain rate at room temperature. This metal possesses an elevated strain hardening rate and ductility which enhance its capability for absorbing energy under mechanical loading. It has been observed that the rate sensitivity of the material is independent of plastic strain. Moreover, it has been noticed that beyond a certain level of loading rate the flow stress of the material sharply increases. In agreement with experimental evidences reported in the literature, this behaviour is assumed to be caused by the drag deformation mode taking place at high strain rates. Based on such considerations, the thermo-viscoplastic behaviour of the material has been macroscopically modelled by means of the extended Rusinek-Klepaczko model to viscous drag effects. Satisfactory matching has been found between the experiments and analytical predictions provided by the constitutive relation.
PL
W pracy scharakteryzowano termo-lepkosprężyste właściwości stali AISI 304 na podstawie prób rozciągania dla szerokiego zakresu prędkości odkształceń w temperaturze pokojowej. Stal ta posiada podwyższoną ciągliwość i stopień umocnienia odkształceniowego, które to cechy powiększają jej zdolność do pochłaniania energii mechanicznej. Zaobserwowano, że wrażliwość stali na tempo obciążeń jest niezależna od wartości odkształceń plastycznych. Co więcej, zauważono, że powyżej pewnej prędkości zmian obciążenia naprężenie płynięcia materiału gwałtownie rośnie. W zgodzie z rezultatami badań doświadczalnych opisanymi w literaturze założono, że zachowanie takie wywołane jest pojawieniem się tłumionej postaci deformacji charakterystycznej dla wysokich prędkości odkształcenia. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano makroskopowy model termo-lepkosprężystych właściwości stali w oparciu o rozszerzony model Rusinka-Klepaczki dla odzwierciedlenia efektu oporu wiskotycznego. Otrzymano zadawalającą korelację pomiędzy wynikami uzyskanymi z konstytutywnego modelu materiału oraz rezultatami badań doświadczalnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.