Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multi-family residential building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Mając na uwadze ryzyko zagrożenia skażeniem mikrobiologicznym instalacji ciepłej wody bakteriami Legionella sp., przedstawiono wyniki kontroli jakości ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych oraz zakładach opieki zdrowotnej w województwie śląskim w latach 2010–2013. W ocenie ryzyka zdrowotnego uwzględniono występowanie bakterii Legionella sp. oraz temperaturę wody. Przedstawiono metodę oceny zagrożenia zdrowotnego wywołanego bakterią Legionella sp. wraz z oceną niebezpiecznych stanów eksploatacji danego systemu wodociągowego. W procedurach tych uwzględniono gęstość zaludnienia, jako zmienną przestrzenną oraz stan skażenia wody bakteriami Legionella sp. Przeprowadzona analiza zagrożeń mikrobiologicznych w wydzielonych grupach budynków wykazała, że zasiedlenie instalacji ciepłej wody bakterią Legionella sp. występuje o 20% częściej w obiektach opieki zdrowotnej niż w budynkach wielorodzinnych. Wykazano, że prawdopodobieństwo wystąpienia dużego zagrożenia skażeniem wody bakteriami Legionella sp. w województwie śląskim wynosi 0,188, a wartość ryzyka przestrzennego klasyfikuje ten region do kategorii ryzyka kontrolowanego. Wynika stąd konieczność prowadzenia monitoringu wszystkich obiektów w celu podejmowania racjonalnych działań prewencyjnych, minimalizujących potencjalne skutki zagrożenia zdrowotnego wywołanego skażeniem mikrobiologicznym instalacji ciepłej wody.
EN
Considering the risk from microbiological hazards associated with Legionella spp. contamination of hot water systems, the results of hot water quality control in the period 2010–2013 were presented for multi-family residential buildings and health care facilities in Silesia Province. The risk assessment included the Legionella spp. presence and the water temperature. A method for the assessment of health risk caused by Legionella spp. was demonstrated together with the evaluation of hazardous operating conditions of certain water supply systems. Population density as a spatial variable as well as water contamination level with Legionella spp. were taken into account in these procedures. The microbiological contamination analysis for individual object groups demonstrated that Legionella spp. colonization of the hot water systems was by 20% more common in health care units than in multi-family residential buildings. It was demonstrated that probability of health hazards due to water contamination with Legionella spp. in Silesia Province is 0.188 while the spatial risk allowed classification of this region in the 'controlled risk' category. Therefore, appropriate surveillance is required for all facilities in order to ensure efficient prevention measures that would allow minimizing potential adverse effects of health risks due to microbiological contamination of the hot water systems.
PL
W artykule omówiono problem określania zespołu pomieszczeń reprezentatywnych budynku na potrzeby diagnostyki cieplnej (w tym wyznaczania charakterystyki cieplnej budynku). Jako parametr charakteryzujący pomieszczenie przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniu, ze zwróceniem uwagi również na temperaturę operatywną w strefie przebywania ludzi. Dotychczas przeprowadzenie diagnostyki cieplnej budynku wiązało się z koniecznością wykonania pomiarów temperatury we wszystkich jego pomieszczeniach, co było możliwe jedynie w budynkach testowych, ale nie na dużą skalę. W praktycznych zastosowaniach konieczne jest, aby pomiary związane były jak najmniej pracochłonne i tanie, a także były nieuciążliwe dla mieszkańców budynków. Wyznaczenie zespołu pomieszczeń reprezentatywnych ma na celu ograniczenie tych działań do przeprowadzenia pomiarów w kilku wybranych pomieszczeniach.
EN
The article discusses the problem of detrmining a set of representative areas of the building for the thermal diagnostics (including thermal performance of the biulding). Air temperature in the room has been assumed as a characteristic parameter. Attention to the operative temperature in the occupied zone has also been paid. So far, the building`s thermal diagnostics has required the measurement of the temperatures in all rooms. This was possible only in the test biuldings but not on a large scale. it is necessary in practical applications that the measurements should be the least labour-consuming, less expensive, and not harmful for the biulding inhabitants. Designation of a set of representative areas aims to limit these activities to the measurements in a few selected rooms.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.