Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mielnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Urządzenia do sortowania mielników w kształcie kul
PL
W młynach kulowych, wibracyjnych i mieszadłowych najczęściej stosowanymi elementami roboczymi są mielniki w kształcie kul. Mielniki te podczas mielenia zużywają się nierównomiernie, co powoduje niekorzystną zmianę ich zestawu granulometrycznego. Wskutek tego, następuje pogorszenie warunków technologicznych procesu mielenia, szkodliwe zatykanie przegrody sitowej oraz uszkodzenie urządzeń transportowych układu mielenia. W pracy podano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych produkowanych obecnie urządzeń do sortowania mielników, opisy ich budowy i podstawowe parametry techniczne. Przedstawiono również własną koncepcję nowego urządzenia do sortowania kul o kilkakrotnie większej wydajności. Urządzenie to ma budowę modułową, dzięki czemu można je przystosować do sortowania mielników o średnicy od kilkunastu do 120 mm.
EN
In ball mills, vibratory mills, and stirred ball mills, the most commonly used working parts are spherical grinding media that wear out unevenly during grinding, resulting in an unfavorable change in their size distribution followed by deterioration of technological conditions of the grinding process, harmful clogging of sieve compartments, and damage of transport equipment of a grinding system. In the paper given are examples of design solutions currently manufactured grinding media sorting machines, descriptions of their structure, and basic technical parameters. There is also presented our own concept of a new device for sorting balls, being several times more productive. This device has a modular structure, so it can be adapted to sort grinding media with a diameter from a few to 120 mm.
PL
W publikacji zawarto informację dotyczące ogólnej charakterystyki mielników, ich zastosowania i klasyfikacji według obowiązujących norm. Technologia wytwarzania mielników z żeliwa białego została przedstawiona na przykładzie przemysłowej odlewni. Został zobrazowany cały proces produkcyjny od momentu przygotowania wsadu po otrzymanie gotowego produktu.
EN
The publication contains information on the general characteristics of grinding media, their use and classified according to current standards. The technology for producing white iron grinding media is exemplified by the foundry industry. It has been illustrated the manufacturing process after forming the feed in a finished product.
3
Content available remote Metoda wizualizacji wyznaczania parametrów ruchu mielników w młynie wibracyjnym
PL
Praca zawiera wyniki badań eksperymentalnych wyznaczania metodą wizualizacji parametrów ruchu mielników – kul w komorze laboratoryjnego młyna wibracyjnego. Wyznaczono drogi każdej z kul na podstawie analizy zbiorów obrazów ich położeń w znanym czasie. Obrazy rejestrowano kamerą o dużej szybkości zapisu. Identyfikację mielników ułatwiło oznakowanie ich rysunkami w postaci czarnych linii i figur geometrycznych. Prędkości i energie kinetyczne kul obliczono metodą analityczną.
EN
Experimental results dealing with the determination of grinding medium movement parameters made by visualization method in a laboratory chamber vibratory mill are presented in the paper. A path of each ball was specified on the basis of sets of positions at given time. Images were recorded with a high-speed camera. Grinding media identification was facilitated by labeling them with drawings in a form of black lines and geometric figures. Speed and kinetic energy of balls were calculated using analytical methods.
4
Content available remote Determination of grinding rates of a selected ceramic body in a ball mill
EN
Results of studies on grinding kinetics of a ceramic body in reference to the effect of the number of contact points in grinding media are discussed in the paper. Experiments were performed in a semicommercial batch mill. The grinding rates for individual size fractions were determined. The main objective of the experiments was to determine the effect of changes in the number of contact points in the grinding media on the rate of ceramic body grinding. A differential form of the Gardner and Austin equation for discrete values of fractions was used in the calculations. Main grinding parameters were determined based on the theory of statistical moments.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetyki procesu mielenia mas ceramicznych z uwzględnieniem wpływu liczby punktów kontaktu mielników. Badania prowadzono dla młyna półprzemysłowego o działaniu okresowym. Określono szybkość rozdrabniania poszczególnych klas rozmiarowych. Głównym celem badań było określenie wpływu zmiany liczby punktów kontaktu mierników na szybkość przemiału masy ceramicznej. Do obliczeń wykorzystano równanie Gardnera i Austina w postaci różniczkowej dla dyskretnych wartości udziałów. Określono podstawowe parametry przemiału na podstawie teorii momentów statystycznych.
PL
Opisano wdrożony do produkcji projekt zmechanizowanego gniazda produkcji żeliwnych mierników. Mielniki te są wykorzystywane do rozdrabniania piasku stosowanego w produkcji prefabrykatów z betonu komórkowego. Mechanizacja tego gniazda polega na zalewaniu kokil ustawionych na przenośniku przesuwającym się pod zbiornikiem ciekłego żeliwa uzyskiwanego z dwóch pieców indukcyjnych. Projekt tego gniazda oraz konstrukcję urządzeń sporządziło przedsiębiorstwo PRODLEW w Warszawie. Wydajność gniazda wynosi ok. 200 t/miesiąc.
EN
The project of the mechanized centre of producing cast iron grinding media, which has been implemented into production, is described. These grinding media are utilized to disintegrate sand used in the production of prefabricated products of cellular concrete. The mechanization of this centre consists in pouring dies set up on a conveyor moving under a container ofliquid cast iron obtained from two induction furnaces. The project of this centre and the design of the installations were made by the enterprise PRODLEW in Warsaw. The output of this centre is about 200 t/month.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.