Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lab-chip
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents material and technological studies on lab-on-chip (LOC) devices as a first step towards biocompatible and reliable research on microscopic fungi and soil organisms on a microscale. This approach is intended to respond to the growing need for environmental control and protection, by means of modern, miniaturized, portable and dependable microfluidics instrumentation. The authors have presented herein long-term, successful cultivation of different fungi representatives (with emphasis put on Cladosporium macrocarpum) in specially fabricated all-glass LOCs. Notable differences were noted in the development of these creatures on polymer, polydimethylosiloxane (PDMS) cultivation substrates, revealing the uncommon morphological character of the fungi mycelium. The utility of all-glass LOCs was verified for other fungi representatives as well –  Fusarium culmorum and Pencilium expansum, showing technical correspondence and biocompatibility of the devices. On that basis, other future applications of the solution are possible, covering, e.g. investigation of additional, environmentally relevant fungi species. Further development of the LOC instrumentation is also taken into consideration, which could be used for cultivation of other soil organisms and study of their mutual relationships within the integrated microfluidic device.
PL
W artykule przedstawiono urządzenie lab-on-a-chip do hodowli i badań potencjału biologicznego mikroorganizmów. Szczegółowo opisano konstrukcję i technologię lab-chipa wykonanego ze szkła borokrzemowego. Użyteczność zaproponowanego rozwiązania sprawdzono w badaniach dwóch gatunków eugleny: Eugleny gracilis oraz Eugleny viridis. W ramach przeprowadzonych doświadczeń mikroorganizmy te poddano oddziaływaniu powietrza, azotu i dwutlenku węgla. Na podstawie otrzymanych wyników określono wzrost populacji euglen stymulowanych światłem i dwutlenkiem węgla (fotosynteza). Udokumentowano również pozytywną chemotaksję E. gracilis w kierunku powietrza. Doświadczenia wykazały, że konstrukcja lab-chipa umożliwia uzyskanie długoterminowej hodowli euglen i może znaleźć w przyszłości zastosowanie w badaniach potencjału biologicznego innych mikroorganizmów, komórek, czy oocytów.
EN
In the paper, the lab-on-a-chip for culturing and microorganisms’ investigation has been presented. The construction and technology of borosilicate glass chip has been described in details. Utility of the device has been verified in the study of Euglena vridis and Euglena gracilis. The selected microorganisms have been subjected to air, nitrogen and carbon dioxide stimulation. In the experiments, the population growth based on the photosynthesis process of two euglena species has been investigated. In addition, a repeatable, positive chemotaxis of Euglena gracilis towards air in the lab-on-a-chip device has been observed. The conducted experiments have proved that the lab-on-a-chip construction enables for a long term culturing of the chosen microorganisms and may be used to provide reliable cell or oocyte study in the near future.
EN
In this paper, results of dosing and separation of tracking dyes in a glass chip for capillary gel electrophoresis are presented. Dyes of various colors, molecular mass and volume range of single nanolitres were separated in a few minutes, utilizing electrohydrodynamic mechanism of flow management. Easy observation of such small volumes using simple monitoring system allows for tracking dyes application in optimization of microfluidic chips construction and management of microfluidic flow.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dozowania i separacji barwników śledzących w szklanym chipie do kapilarnej elektroforezy żelowej. Barwniki o różnych kolorach oraz masach cząsteczkowych i objętości rzędu pojedynczych nanolitrów zostały rozdzielone w ciągu kilku minut z wykorzystaniem elektrohydrodynamicznego mechanizmu zarządzania przepływem. Łatwość obserwacji tak małych objętości za pomocą prostego systemu monitoringu pozwala wykorzystać barwniki śledzące do optymalizacji mikroprzepływów oraz konstrukcji chipów mikrofluidycznych.
PL
Przedstawiono wybrane prace Wydziałowego Zakładu Mikroinżynierii Fotowoltaiki Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w dziedzinie MEMS, wnoszące znaczący udział w rozwój techniki mikrosystemów w kraju i na niwie europejskiej i światowej. Omówiono inteligentny mikroreaktor chemiczny i zintegrowaną fabrykę nitratów typu desk-top, lab-chipy i instrumenty do amplifikacji DNA metodą PCR i analizy DNA techniką kapilarnej elektroforezy żelowej, lab-chip i instrument do oceny jakościowej embrionów zwierząt hodowlanych oraz elementy technologii i konstrukcji mikrozegara atomowego.
EN
Chosen works on MEMS type microsystems done at the Department of Microengineering and Photovoltaics of the Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, important for European and World development of the discipline, have been presented. Special attention has been paid to intelligent chemical microreactors and desk-top nitration micro-plant, lab-chip based instrumentation for amplification of DNA by PCR technique and identification of DNA by lab-chip capillary gel electrophoresis, lab-chip system for quality assessment of farm animal embryos, and chosen results on micro atomic cesium MEMS clock.
PL
W artykule przedstawiono przegląd analizatorów DNA wykorzystujących technikę real-time PCR i lab-chipy. Zaprezentowano opis opracowanej metodologii i instrumentarium do detekcji fluorescencji z wykorzystaniem miniaturowych komponentów optoelektronicznych i "inteligentnego" oprogramowania analizującego. Przedstawiono dwa przykłady miniaturowych analizatorów real-time PCR/DNA opracowanych w ramach projektów europejskich i krajowych wykorzystujących lab-chipy i nowatorską metodę detekcji fluorymetrycznej.
EN
The paper presents a novel miniaturized optical instrumentation for fluorescence excitation and detection for miniaturized real-time PCR analyzers using lab-on-a-chip (LOC) devices. Application of miniaturized semiconductor laser to fluorescence excitation, CCD-minicamera as fluorescence photodetector and specialized software for optical signal conditioning led to development of low-cost and highly sensitive optical instrumentation. To carry out full characterization of the optical instrumentation, miniaturized thermocycler co-working with LOC was built. The optical instrumentation was tested with three LOC made of different materials and technologies, giving proper detection of fluorescence signals during real-time PCR. Finally, two miniaturized devices for real-time PCR detection and identification of DNA and utilizing described here novel optical instrumentation were briefly described. The scheme and technical realization of the novel instrumentation in laboratory version is shown in Fig. 4. The detection limit of DNA was about 0,1 ng/ml (Fig. 5). It was also found that the optical instrumentation co-works with different constructions of lab-on-a-chips for DNA real-time PCR amplification (Fig. 6). The developed optical instrumentation was successfully applied to two miniaturized devices for DNA detection and identification by real-time PCR. Technical realizations of the devices and views of the lab-on-a-chips are shown in Figs. 7 and 9. In both cases, proper detection of fluorescence signals generated during real-time PCR of Campylobacter j. DNA (Fig. 8) or complementary DNA (Fig. 10) were observed. It confirmed high sensitivity of the developed optical instrumentation.
PL
Obecnie stosowana metoda oceny jakościowej komórek rozrodczych zwierząt polega na obserwacji mikroskopowej ich cech morfologicznych. Taka klasyfikacja jest subiektywna. W pracy tej przedstawiono mikrocytometr typu lab-chip umożliwiający ocenę jakościową oocytów zwierząt hodowlanych. Zaprezentowano spektrum transmisji oocytów świń oraz krów. Stwierdzono, że może być ono powiązane ze stopniem dojrzałości pęcherzyków jajowych, z których zostały one pobrane, co jest istotnym kryterium klasyfikacji.
EN
Veterinarian service needs noninvasive, miniature instrument for fast cheep and qualitative/quantitative assessment of quality of oocytes and embryos of pig, cows and other breeding animals. The current method is based on microscopic observation and visual selection of oocytes with higher number of maturity ovarian follicles and on visual evaluation of complexity of the cumulus surrounding oocytes. This method does not give unequivocal evaluation of oocytes and do not ensure successful in-vitro fertilization. We have shown, for the first time that "better" oocytes can be easily distinguished on a base of measurements light transmission spectra in 400...900 nm range.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.