Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  field weakening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wpływ konstrukcji wirnika na napięcie indukowane w uzwojeniach twornika maszyny ECPMSM wzbudzanej hybrydowo. Na podstawie analizy polowej MES-3D pokazano wpływ zmiany materiału wirnika na rozkład pola i charakterystykę odwzbudzania maszyny. Zaproponowano nowe rozwiązanie konstrukcyjne wirnika dla polepszenia zakresu odwzbudzania maszyny.
EN
The paper presents an effect of rotor design on armature winding back-EMF of ECPMSM hybrid machine. On the basis of 3D-FEM analysis effects of different solid-rotor materials on the magnetic field distribution and a field-weakening characteristics of the machine are shown. A new rotor design for improving field-weakening range of the machine is proposed.
EN
This paper presents the concept of an innovative field-controlled axial-flux permanent-magnet (FCAFPM) machine. In order to show the working principle and features of the proposed dual-rotor with surface-mounted PM’s and iron poles, a toroidallywounded slotted single-stator FCAFPM machine is investigated and analyzed in detail, using 3-D FEAnalysis. The control range, back electromotive force (back-EMF), output and cogging torque components have been evaluated.
EN
The paper deals with a sensorless induction motor drive operating in the field weakening region, intended for traction application. Optimal field weakening algorithm takes into consideration stator current and voltage constraints. The direct torque control with space vector modulation DTC-SVM method is applied to control the drive. Angular speed of the induction motor is estimated using two adaptive estimators with reference model.
PL
W artykule przedstawiony został bezczujnikowy napęd indukcyjny pracujący w zakresie osłabiania pola, przeznaczony do zastosowań trakcyjnych. Optymalny algorytm osłabiania pola uwzględnia ograniczenia amplitud prądu i napięcia stojana. Napęd sterowany jest przy użyciu metody bezpośredniego sterowania momentem, z modulatorem wektorowym DTC-SVM. Prędkość kątowa silnika estymowana jest za pomocą dwóch estymatorów z modelem odniesienia.
EN
This paper presents a permanent-magnet motor with single teeth windings and a brushless auxiliary direct current control system for electric vehicle drives. The main advantage of this motor is its possibility to realize the field weakening by high speeds. In order to determine the key electric and magnetic parameters of the motor, finite-element analyses were carried out. Different variants of the main structure of the motor have been described and compared.
PL
W artykule zaprezentowano silnik z magnesami trwałymi z uzwojeniami na pojedynczych zębach oraz dodatkowym bezszczotkowym systemem sterowanym prądem stałym, dedykowany do napędu pojazdów elektrycznych. Główną zaletą takiego silnika jest możliwość osłabienia pola magnetycznego przy wysokich prędkościach obrotowych. W celu określenia głównych parametrów elektrycznych i magnetycznych silnika przeprowadzona została analiza przy pomocy metody elementów skończonych. Ponadto opisano i porównano różne warianty struktur silnika.
EN
This paper presents a new simple field weakening (FW) strategy for the Direct Torque Control (DTC) of the induction motor (IM). Based on the Space Vector Modulated - Direct Torque Control (SVM- DTC) scheme, an analysis and comparison of conventional (1/ωm) and proposed method are presented for a whole speed range including FW regions. The proposed strategy is verified through simulation with a 1.5 kW induction motor drive.
EN
Permanent magnet (PM) excited synchronous machines used in modern drives for electro-mobiles suffer in high speed regions from the limited battery-voltage. The field weakening requires designing machines with reduced power conversion properties or increasing the size of the power converter. A new concept of such a machine features PM excitation, single-tooth winding and an additional circumferential excitation coil fixed on the stator in the axial center of the machine. By the appropriate feeding of this coil, the amplitude of the voltage effective excitation field can be varied from zero to values above those of the conventional PM-machines. The capability of reducing the excitation field to zero is an important safety aspect in case of failing of the feeding convertor.
EN
In this paper simple Direct Flux Vector Control with Space Vector Modulation (DFVC–SVM) scheme for induction motor drive is presented. Developed algorithm has many advantages like: simplicity (coordinate transformations, current and flux controller are eliminated), wide speed operation range, good dynamics, low torque ripples, constant switching and low sampling frequency. The DFVC–SVM can be used in various applications like electric vehicles, where field weakening operation is needed. Drive operation ranges including field weakening region are described. Selected simulation and experimental results of the 7,5kW induction motor drive which illustrate steady state and dynamic performance of the developed system are attached.
PL
W artykule przedstawiono prostą metodę Bezpośredniego Sterowania Wektorem Strumienia z Modulacją Wektorową (ang. DFVCSVM) do stosowania w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi. Opracowana metoda charakteryzuje się wyjątkowo prostą strukturą (wyeliminowano transformacje współrzędnych, obwody regulacji prądu oraz regulator strumienia) i pozwala na regulację momentu w szerokim zakresie prędkości, redukcję tętnień prądu i momentu, oraz zmniejszenie strat łączeniowych. Może być stosowana w aplikacjach takich jak pojazdy elektryczne, gdzie wykorzystywana jest praca w obszarze osłabionego strumienia. W artykule przedstawiono również algorytm osłabiania pola maksymalizujący moment. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych z silnikiem 7,5 kW ilustrują właściwości opracowanego napędu.
EN
Efficient field weakening algorithm for the PMSM drive with surface mounted rotor magnets is presented in this paper. Proposed solution has been implemented in a high performance multi-axis servodrive dedicated to the international industrial market. Topic of the PMSM drive control in a constant power region has been discussed in number of publications. Most frequently with neglected stator resistance and magnetic saturation not taken into account. Such assumptions are acceptable in solutions for rather low performance drives operated in the field weakening region. This paper contains details on the proposed solution, a simple example for possible control program sequence and some experimental results.
PL
W tym artykule zaprezentowano wydajny algorytm osłabiania pola silnika synchronicznego z powierzchniowo montowanymi magnesami trwałymi. Zaproponowane rozwiązanie znalazło praktyczne zastosowanie w wysokiej jakości wieloosiowych serwonapędach przemysłowych. Tematykę sterowania pracą silnika PMSM w obszarze stałej mocy poruszano w wielu publikacjach, najczęściej jednak z pominięciem rezystancji stojana oraz nasycenia magnetycznego. Uproszczenia takie są do przyjęcia w przypadku rozwiązań serwonapędowych niewymagających precyzji w zakresie pracy przy osłabianiu pola. Artykuł zawiera szczegółowy opis opracowanych metod, propozycję rozwiązania programowego oraz wyniki badań eksperymentalnych.
PL
W artykule przedstawiono analizę bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem MRASCC w różnych warunkach pracy. Szczególną uwagę zwrócono na jakość działania estymatora podczas pracy w zakresie bardzo małych wartości prędkości kątowej, przy osłabianiu pola oraz przy zakłóceniach pojawiających się w torach pomiarowych napięcia stojana. Wykonane zostały badania stabilności estymatora MRASCC przy znacznych zmianach wartości reaktancji magnesującej oraz obszerne badania symulacyjne i eksperymentalne w wybranych stanach pracy.
EN
The paper deals with the analysis of the sensorless vector controlled induction motor drive with MRASCC estimator in various operation conditions. The special attention was focused on the operation quality of this rotor speed and flux estimator in a very low speed region, under field weakening regime and under disturbances of the stator voltage. The stability analysis of the MRASCC estimator under significant change of the magnetising reactance of the induction motor was performed. Simulation and experimental test results were demonstrated for the drive system under chosen operation conditions.
EN
In this paper an application of Direct Torque Control with Space Vector Modulation (DTC-SVM) controlled induction motor for tram drive is presented. Thanks to its advantages like: excellent dynamics, low torque ripples, insensitivity for motor parameters changes, constant switching and low sampling frequency, DTC-SVM is used in various applications. In proposed case DTC-SVM is used for tram traction drive based on PWM Voltage Sourced Inverter Fed Induction Machine. This method was chosen after comparison with Field Oriented Control (FOC), Switching Table Direct Torque Control (ST-DTC) and Direct Self Control (DSC). DTC-SVM combines advantages and eliminates drawbacks commonly used methods like FOC and ST-DTC. There are no hysteresis controllers, what gives possibility to reduce sampling and also switching frequency. It leads to reduce switching loses (important in high power applications). Constant switching frequency is ensured by using Space Vector Modulation strategy. In DTC-SVM linear PI regulators are used. Both stator flux and electromagnetic torque are controlled directly. High dynamics is achieved and also good stationary operation performance is kept. This advantages allow to implement DTC-SVM for traction drives. The paper presents parallel structure of DTC-SVM. Operating ranges, including field weakening region, are described. Some experimental results of the 75kW induction motor drive which illustrate its performance are attached.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody Bezpośredniej Regulacji Momentu z Modulacją Wektorową (ang. Direct Torque Control with Space Vector Modulation DTC-SVM) dla napędów tramwajowych. Testowano typowy silnik trakcyjny o mocy 75 kW i momencie znamionowym 260 Nm. Przedstawione zostały wyniki badań w zarówno zakresie prędkości nominalnej, jak również w obszarze osłabiania strumienia. Zastosowanie metody DTC-SVM pozwala na bezpośrednią regulację momentu, redukcję tętnień prądu i momentu, a także zmniejszenie strat łączeniowych (w porównaniu z metodą bezpośredniej regulacji momentu z tablicą łączeń ST-DTC) poprzez utrzymanie stałej częstotliwości przełączeń tranzystorów. Ponadto, metoda DTC-SVM jest niewrażliwa na zmiany parametrów silnika, co daje jej przewagę nad metodami zorientowanymi połowo (ang. Field Oriented Control FOC). Dzięki swym właściwościom napęd tramwajowy stosujący metodę DTC-SVM spełnia wymagania stawiane nowoczesnym układom trakcyjnym.
11
Content available remote Sterowanie silnikiem indukcyjnym w szerokim zakresie prędkości kątowej wału
PL
Prezentowany w artykule układ regulacji silnika indukcyjnego oparty na modelu multiskalarnym zapewnia zachowanie odsprzężonego sterowania w szerokim zakresie zmian strumienia w szczelinie powietrznej oraz prędkości kątowej wału. W układzie regulacji strumień jest sterowany w sposób bezpośredni. Proponowany układ zrealizowano jako bezczujnikowy. Prędkość kątowa wału jest odtwarzana za pomocą zmodyfikowanego obserwatora prędkości. Działanie układu w szerokim zakresie prędkości kątowej wału zweryfikowano na drodze badań eksperymentalnych.
EN
Multiscalar model based (MMB) control of induction motor taking advantages of air-gap flux model is proposed in the paper. Two decoupled subsystems of speed and flux control are obtained. The air-gap flux is controlled directly. Sensorless control based on modified speed observer is proposed. Experimental results are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.