Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy autobusowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym pierwszym w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich, przedstawiono wyniki analizy ofert przewozów z Warszawy do stolic państw Europy Północnej. Porównano przewozy realizowane indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym. Pod uwagę wzięto dostępność danego środka transportu, czas podróży oraz cenę.
EN
Mobility is extremely important for an economical growth and life quality of citizens, who are able to freely travel on tourist and entertainment purpose, as well as business and educational. In this article, which is first in series of publications referring to transport market competition, Presenting analysis results of transport's offers from Warsaw to North’s Europe Capitals. There has been compared individual connections and public transport, keeping in mind availability, time and cost of travel.
PL
Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym kolejnym w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich, przedstawiono wyniki analizy ofert przewozów z Warszawy do stolic państw Europy Zachodniej. Porównano przewozy realizowane indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym. Pod uwagę wzięto dostępność danego środka transportu, czas podróży oraz cenę.
EN
Mobility is extremely important for economic development and for the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and leisure purposes and for business purposes or training. In this article, being the next in a series of publications on international competition passenger transport, results are presented analysis of transport offers from Warsaw to the capitals of the countries of Western Europe. Comparisons were made with individualized transport and public transport. Considered taken availability of the means of transport, travel time and price.
PL
Artykuł jest odpowiedzią na pytanie ile czasu zajmie dojazd i jaki będzie jego koszt na wybranych trasach, jeśli zdecydujemy się na podróż: pociągiem, autobusem, samochodem osobowym lub samolotem. W artykule omówiono aktualną sytuację komunikacyjną w Polsce odnośnie połączeń środkami komunikacji zbiorowej z Warszawy do większych miast w Polsce. Obecnie w przewozach kolejowych konkurują ze sobą pociągi: Tanie Linie Kolejowe (TLK), Inter City (IC) oraz Inter Regio (IR). W przewozach autobusami firmy: spółki PKS, Polski Bus, Polbus, Polonus, Neobus. Konkurencję w przewozach kolejowych nieznacznie wzmocniło wprowadzenie w połowie grudnia ubiegłego roku na tory, dziewięciu składów pociągów Pendolino, które kursują pomiędzy Warszawą a Krakowem, Katowicami, Trójmiastem oraz Wrocławiem. Konkurują z nimi także przewoźnicy lotniczy – PLL LOT i Ryanair.
EN
The article gives answers to following questions: how long time it takes to reach the destination and what its cost will be if we decide on the travel: by train, bus, passenger car or piane. In the article Polish current communication situation regarding public transport connections from Warsaw to major cities in Poland was discussed. At present in rail transport semces following train companies are competing: Cheap Railways - Tanie Linie Kolejowe (TLK), Inter City (IC) and Inter Reg/o (IR). In the bus transport following bus companies are competing: Polish Long-Distance Bus Service Companies, Polish Minibus, Polbus, Neobus. The competition in rail transport was slightly strengthened by implementing in December the previous year nine new Pendolino trainsets which run between Warsaw and Cracow, Katowice, Tricity and Wrocław. Moreover between Warsaw, and some major cities there are flights carried out. In the air there's a competition between PLL LOT and Ryanair.
PL
W artykule przedstawiono analizę oferty firmy Scania Polska w zakresie autobusów turystycznych i międzymiastowych. Scharakteryzowano rozwiązania techniczne stosowane w autobusach oraz ich parametry eksploatacyjne. Omówiono także nowe jednostki napędowe wykorzystywane w autobusach, spełniające wymogi normy Euro 6.
EN
The article presents the analysis of the offer of Scania Poland in the area of tourist and intercity buses. There were characterized the technical solutions used in the buses and their exploitation parameters. There were also discussed the new bus engines meeting the requirements of Euro 6.
5
Content available remote 20 lat Pracodawców Transportu Publicznego
PL
W 1993 r. powstała organizacja pracodawców zrzeszająca przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej. Początkowo funkcjonowała ona pod nazwą Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego. W listopadzie 2013 r., uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Związku, nazwa została zmieniona na Pracodawcy Transportu Publicznego. Jubileusz dwudziestolecia tej organizacji skłania do analizy działalności i oceny jej znaczenia dla rynku publicznych przewozów pasażerskich.
PL
W marcu 2012 r. roku minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W artykule podjęto próbę oceny skutków tej ustawy dla funkcjonowania rynku autobusowych przewozów pasażerskich.
EN
In March 2012 passed a year since the Law on Public Transport, dated 16- th December 2010, came into effect. In the article there has been done an attempt to evaluate the results of the Law for functioning of the bus passenger transportation market.
7
Content available Dalekobieżne przewozy autobusowe : stan i tendencje
PL
W artykule szczegółowo omówiono te elementy oferty przewozowej, które mają decydujący wpływ na wybór autobusu jako środka publicznej komunikacji międzymiastowej: czas przejazdu, koszty podróżowania, bezpieczeństwo, komfort podróży i terminowość.
PL
Skutki konkurencji wewnątrz branży autobusowych przewozów pasażerskich (prywatnych i grupy PKS) i liberalizacji rynku w oparciu o wyniki badań i dane oraz informacje uzyskane w wyniku diagnozy publicznych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim.
EN
Results of competitiveness within bus passenger transport branch (private and PKS group) and market liberalization basing on research and data and other information from diagnosis of public passenger transport in Zachodniopomorskie voivodship.
9
Content available remote Walka konkurencyjna na rynku przewozów autobusowych w Wielkiej Brytanii
PL
Ocena procesu deregulacji rynku przewozów autobusowych w Wielkiej Brytanii, zapoczątkowanego w 1985 r.
EN
Evaluation of bus deregulation process initiated in 1985 in Great Britain.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.