Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pola prędkości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper deals with control of a nonholonomic unicycle-like robot in a cluttered environment with static obstacles. The proposed solution is based on a combination of a universal motion controller taking advantage of transverse functions with a navigation velocity field determining a path in a free task space. The motion controller is used to imitate an omnidirectional planar kinematics such that nonholonomic constraints become hidden for a navigation layer. Then it is possible to generate vector fields which govern motion of the omnidirectional frame. The controller using the transverse function is discussed in depth. In particular, a possible parametrization of this function is considered and analysis of an augmented dynamics is provided for different motion patterns. Next, construction of obstacles and potential design for star-like shapes are presented. The navigation algorithm is verified experimentally and the results are discussed.
PL
W pracy przedstawiono analize numeryczną przepływu strumienia powietrza o różnej prędkości i intensywności turbulencji w strefie przypowierzchniowej elementu architektonicznego o rozwiniętej geometrii. Określono pola prędkości na wyodrębnionym fragmencie elewacji oraz określono kąt napływu. Uzyskane wyniki poddane zostały weryfikacji poprzez badania w tunelu aerodynamicznym.
EN
The paper presents numerical analyses of air flow in surface layer of architectural element. The flow was characterized by different speed and turbulence intensity. The obtained flow field were verified by wind tunnel measurement.
EN
The balance of mass or volumetric flow of air in ventilation systems may be carried out on the basis of the flow velocity field assessment. The minimization of the measurement error of such a measurement requires the application of a method allowing for determination of the magnitude, direction and sense of the velocity vector in examined points of measurement space. In the case of unsteady flows, the measurement method should additionally enable the measurements of variable signals changing in a specific spectral range. The authors of this study have performed a research aimed to elaborate such a measurement method. This paper presents a hot-wire anemometric method for two-dimensional measurement of flow velocity vector. This method takes advantage of the specialist multi-wire measurement probe. The design of the probe allows for the determination of magnitude, direction and the sense of the flow velocity vector. Presented are the results of measurement probe calibration as well as of the analysis of errors of the fit of experimentally measured data to calibration data. In order to test the measurement method under reverse flow conditions, an experimental measurement was performed at the measurement site which presented a model of mining gallery with branching.
PL
Bilans masowego lub objętościowego strumienia powietrza w systemach wentylacyjnych może być dokonywany w oparciu o wyznaczenie pola prędkości przepływu. Minimalizacja błędu takiego pomiaru wymaga zastosowania metody pozwalającej na wyznaczenie wartości, kierunku i zwrotu wektora prędkości w badanych punktach przestrzeni pomiarowej. Ponadto w przepływach niestacjonarnych metoda pomiarowa powinna umożliwiać pomiar sygnałów zmiennych w określonym zakresie spektrum widmowego. Autorzy przeprowadzili badania zmierzające do opracowania takiej metody pomiarowej. W pracy przedstawiono termoanemometryczną metodę pomiaru dwuwymiarowego wektora prędkości przepływu. W metodzie tej wykorzystano specjalizowaną, wielowłóknową sondę pomiarową. Konstrukcja sondy zapewnia możliwość wyznaczenia wartości, kierunku i zwrotu wektora prędkości. Zaprezentowano wyniki wzorcowania sondy pomiarowej oraz analizę błędów dopasowania zmierzonych wartości do danych wzorcowych. W celu przetestowania metody pomiarowej w warunkach przepływu rewersyjnego wykonano pomiary na stanowisku będącym modelem chodnika kopalnianego z rozgałęzieniem.
EN
The paper describes the preliminary CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis of the airflow and temperature fields in a concurrent spray-drying tower. A standard software package Fluent v5.03 was used to determine local velocity and temperature profiles in the dryer. Heat losses to the ambient were taken into account. The comparison of theoretical and experimental results shows good agreement.
PL
W artykule opisano wyniki wstępnej analizy CFD pól temperatury i prędkości we współprądowej suszarce rozpryskowej. Lokalne rozkłady temperatury i prędkości gazu w suszarce, przy uwzględnieniu strat ciepła do otoczenia, uzyskano przy pomocy programu Fluent 5.03. Wykazano dobrą zgodność wyników teoretycznych i eksperymentalnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.