Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engine construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Adaptation of spark-ignition engines to be fuelled with bioethanol fuels
EN
The article presents the issues related to the adaptation of the spark-ignition engine for feeding with bioethanol fuels. Significant properties were compared when powering the engine with SI gasoline and bioethanol, the necessary changes in the construction of the engine and its systems were presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące przystosowania silnika z zapłonem iskrowym do zasilania paliwami bioetanolowymi. Porównano istotne właściwości przy zasilaniu silnika z ZI benzyną i bioetanolem, przedstawiono konieczne zmiany konstrukcyjne silnika i jego układów.
PL
Tłokowe silniki spalinowe stosowane do napędu pojazdów samochodowych mają znaczący szkodliwy wpływ na środowisko życia człowieka. Powoduje to, że rozwój silników spalinowych jest od wielu lat stymulowany stale rosnącymi normatywnymi wymaganiami ekologicznymi. Wprowadzane są nowe rozwiązania w konstrukcji silników. Zmieniane są warunki zachodzenia procesów roboczych w ich cylindrach. Stosowane są nowe rozwiązania w układach zasilania paliwem, dolotu powietrza i wy-lotu spalin. Zmieniany jest skład paliw konwencjonalnych i poszukiwane są paliwa alternatywne oraz rozwijane są nowe rodzaje układów napędowych. W artykule przedstawiono porównanie wybranych wskaźników efektywnych i ekologicznych dwóch silników o takiej samej konstrukcji, ale różniących się przede wszystkim rodzajem układu zasilania i sposobem sterowania przebiegiem doprowadzania paliwa i powietrza do cylindrów. Jeden z silników to Perkins 1104D-44TA sterowany mechanicznie i wyposażony w układ zasilania z rozdzielaczową pompą wtryskową. Drugi to Perkins 1104D-E44TA sterowany elektronicznie, w którym paliwo jest doprowadzane do cylindrów z wykorzystaniem układu zasilania Common Rail. Podczas badań stanowiskowych silniki pracowały według dwóch charakterystyk obciążeniowych. Wyznaczono i porównano wartości godzinowego zużycia paliwa, jednostkowego zużycia paliwa oraz wartości stężeń podstawowych składników spalin i zadymienia spalin badanych silników.
EN
Piston combustion engines used for propelling vehicles have a significantly harmful impact upon people’s living environment. As a result, for many years now the development of combustion engines has been to a large extent de-fined by growing legal ecological requirements. New constructional solutions are being introduced, the conditions of working processes in engine cylinders are being changed, new solutions are being implemented in fuel feeding systems, air intake systems and fumes exhaust. The composition of conventional fuel is being modified, alternative fuels are being sought for and new types of powering systems are being developed. This paper presents the comparison of selected efficiency and ecological indicators of two engines having the same construction, but different in the type of powering and the method of controlling the process of supplying fuel and air into cylinders. One of the engines is Perkins 1104D-44TA, mechanically controlled and equipped with a feeding system with distributor injection pump. The second one is the Perkins 1104D-E44TA, electronically controlled, where fuel is supplied into the cylinders by means of the Common Rail system. During the tests, the engines operated according to two load characteristics. Hourly and specific fuel consumption as well as concentration levels of main components of exhaust fumes and smokiness have been identified and compared.
3
Content available remote Propozycja zmian konstrukcyjnych wolnoobrotowego silnika pneumatycznego
EN
Improving the efficiency of pneumatic devices forces a change in the design of the engine components. This article is devoted to analysis of possible structural changes to improve efficiency of the air motor structure described in the patent no PL 214371.
4
Content available Dobór zabezpieczeń silników niskiego napięcia
PL
W artykule omówiono na podstawie literatury budowę i podział silników asynchronicznych niskiego napięcia, a także występujące i stosowane zabezpieczenia silników. Następnie scharakteryzowano właściwości testowanych przekaźników tj. zabezpieczenie RAP-1, zabezpieczenie MOELLER ZEV, zabezpieczenie FANOX, zabezpieczenie mini MUZ - SR i dokonano analizy ich skuteczności i poprawności działania.
EN
The article discussed an overview of low-voltage motors protection relays, as well as occurring protection relays based on the literature. Then characterized the properties of the tested relays such as relay RAP-1, protection relays MOELLER ZEV, FANOX mini MUZ - SR and the analysis of their effectiveness and operation.
PL
W artykule opisane zostały zagadnienia poprawy sprawności ogólnej spalinowego silnika z zapłonem iskrowym poprzez zastosowanie podwyższonego stopnia sprężania. Autorzy opisali znane możliwości konstrukcyjne w zakresie umożliwiającym ruch głowicy cylindrowej, zastosowania tłoków dwuelementowych, mimośrodowego łożyskowania wału korbowego, zmiany wymiaru wykorbienia lub korbowodu, zastosowania dodatkowej komory spalania czy podziału wału korbowego i zastosowania przekładni. W końcowej części artykułu przedstawiono zestawienie podsumowujące opisane rozwiązania konstrukcyjne.
EN
In the article the issues to improve the efficiency of the internal combustion spark ignition engine through with the used of high compression ratio were described. The authors construction possibilities in the area of enabling the movement of the cylinder head, use two-element pistons, the crankshaft eccentric bearing, changing the dimension of double crank or connection-rod, using an additional combustion chamber or division of the connection-rod and use of the transmission were shown. In the final part of the article summary of the described construction solutions was presented.
7
Content available Nowy silnik wysokoprężny 1,3 dm3 90 KM
PL
Po rozpoczęciu w kwietniu 2003 roku masowej produkcji całkowicie nowego silnika ZS o pojemności 1,3 dm3 z systemem zasilania common rail spełniającego normy emisji spalin Euro 4, wprowadzono ostatnio na rynek jego nowy wariant o mocy od 70 (51,5 kW) do 90 KM (66,0 kW) i momencie obrotowym od 180 do 200 Nm. Aby osiągnąć takie wskaźniki system spalania został całkowicie przeprojektowany, a ciśnienie wtrysku w układzie common rail zostało podniesione z 1400 do 1600 barów, z zachowaniem funkcji wtrysku wielopunktowego, już wcześniej wykorzystywana w wersji 70 KM. Ponadto, zastosowano mała turbinę ze zmienna geometria a elementy mechaniczne poprawiono tak, by dostosować je do zwiększonego ciśnienia maksymalnego w cylindrze wynoszącego od 140 do 160 barów. Aby spełnić normy emisji spalin Euro 4 w szczególnych zastosowaniach charakteryzujących się dużymi obciążeniami silnika w celu zmniejszenia rozrzutu i zwiększenia trwałości dodano nowe funkcje sterowania, jak kontrola współczynnika nadmiaru powietrza w oparciu o czujnik zawartości tlenu. Niezależnie od zgodności z norma Euro 4 w większości przewidywanych zastosowań z konwencjonalnym systemem oczyszczania spalin DOC, stosowana będzie również wersja z filtrem cząstek stałych (DPF) pracującym w technologii bezobsługowej już stosowanej w silnikach o większej pojemności skokowej. Rodzina silników 1,3 dm3 SDE produkowana jest w Polsce, w fabryce znajdującej się w Bielsku-Białej posiadającej moc produkcyjna sięgającą 700.000 silników rocznie.
EN
After the start of mass production in April 2003 of a completely new Euro 4, 1.3 L, common rail Diesel engine, an upgraded variant has been recently developed, with power output increased from 70 to 90 PS and torque output increased from 180 to 200 Nm. To meet this target the combustion system has been deeply revised and common rail pressure increased from 1400 to 1600 bar, while maintaining the multiple injection feature already introduced on the 70 PS variant. Moreover, a variable geometry, small turbocharger has been specifically developed and the mechanical components upgraded to comply with an increased peak cylinder pressure from 140 to 160 bar. In order to comply with Euro 4 emission standards on critical applications with high load factors new control functions have been developed, in order to reduce the dispersion and the drift in durability, such as the lambda control based on an O2 sensor. In spite of Euro 4 emission compliance on most of the forecasted applications with conventional DOC after-treatment, a DPF version will be provided as well, adopting the maintenance free technology already applied on other engines with higher displacement. The 1.3 L SDE family is manufactured in Poland, in a plant located in Bielsko Biala, with an installed production capacity close to 700.000 engines per year.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.