Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  factory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Adaptacja obiektów poprzemysłowych pozwala na rozwiązanie problemów dotyczących zabytków i jest pomocna w procesach porządkowania krajobrazu kulturowego. Zmiana sposobu użytkowania obiektu zabytkowego wymaga przeprowadzenia szeregu badań wstępnych obiektu. W artykule przedstawione są wyniki diagnozy stanu technicznego poprzedzającej adaptację byłej fabryki na lofty w Zielonej Górze.
EN
Adaptations of post-industrial facilities for modern residential devices improve the results and aesthetics of urban spaces with full respect for protection of cultural heritage. Change of use of the historic building requires a series of preliminary research facility. The article presents the results of the diagnosis of the technical condition preceding the adaptation of the former factory to lofts in Zielona Góra.
3
Content available Nowy zakład produkcyjny HABA-Beton
PL
Firma HABA-Beton istnieje na polskim rynku od 10 lat. Jako pierwsze powstało małe biuro sprzedaży, a prefabrykaty betonowe i żelbetowe były produkowane w Niemczech, skąd dostarczano je do Polski. Czas pokazał, że popyt na prefabrykaty oferowane przez firmę HABA-Beton był tak duży, że doprowadziło to do wybudowania zakładu produkcyjnego.
EN
HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. HABA-Beton has operated on the Polish market for 10 years. Initially a small sales office was established while precast concrete and reinforced concrete products were manufactured in Germany and delivered to Poland. Time has shown that the demand for concrete products offered by HABA-Beton was so huge that it led to the construction of a production plant.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa jest niezwykle istotne we wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych jak i w obszarze świadczenia usług. Jednym ze sposobów zapewniania bezpieczeństwa jest wykorzystywanie skanerów laserowych. W artykule przedstawiono obszary zastosowana skanerów laserowych w warunkach przemysłowych oraz omówiono podstawowe parametry techniczne, które determinują możliwość zastosowania skanerów do pełnienia funkcji bezpieczeństwa. Dokonano również oceny możliwości zastosowania przykładowego skanera S300 firmy SICK do ochrony wybranej grupy maszyn. Artykuł przedstawia także opracowany przez Autorów moduł bezpieczeństwa stanowiska roboczego wykorzystujący w/w skaner laserowy i technologię RFID.
EN
Security is extremely important in all kinds of factories as well as in the area of provision of services. One way to provide security is the use of laser scanners. The article presents the used laser scanners in industrial applications and discusses the key technical parameters that determine the possibility of using scanners to perform safety functions. We also assessed the applicability of the sample S300 scanner from SICK for the protection of the selected group of machines. This article presents also developed by the authors workstation security module using the laser scanner and RFID.
5
Content available Grupa MAPEI otworzyła kolejną fabrykę w Polsce
PL
10 maja 2013 r. została oficjalnie otwarta w Barcinie druga fabryka MAPEI Polska. „Polska od lat jest dla grupy Mapei ważnym rynkiem – nie tylko ze względu na wielkość i potencjał wzrostu, lecz również z uwagi na otwartość na zaawansowane technologie i produkty wysokiej jakości. Fabryka w Barcinie jest czwartym zakładem produkcyjnym wchodzącym w skład grupy MAPEI w Polsce. Pozostałe trzy to fabryka MAPEI Polska w Gliwicach, fabryka Sopro Polska w Nowinach i cementownia Górka Cement w Trzebini” – powiedział Giorgio Squinzi, dyrektor generalny grupy MAPEI i przewodniczący Confindustria, największej włoskiej organizacji pracodawców i przemysłowców, zrzeszającej 150 tys. przedsiębiorców.
EN
On May 10 2013 the second Mapei plant in Poland was officially opened in Barcin.
EN
The aim of the work is the analysis of the organization of production, and door-producing undertaking to propose technical solutions that could improve production efficiency and reduce costs. On the basis of an analysis of the existing organizational and technical production plant a proposal of changes was presented. These changes depend on replacing a group of machines with one CNC EGURKO automatic line.
PL
W artykule autor przedstawia problem zanieczyszczenia dróg w pobliżu zakładów produkcyjnych oraz placów budowy. Na przykładzie własnych doświadczeń z różnymi metodami czyszczenia dróg stosowanymi w kopalni surowców skalnych KSS Wisła SA autor stara się wskazać jego zdaniem najbardziej efektywny sposób radzenia sobie z tym problemem.
EN
In the article the author presents the problem of pollution of roads near the factories and construction sites. Basing on his own experience with various methods of cleaning the roads used in opencast mine of rock materials KSS Wisła SA, the author tries to indicate the most effective way of dealing with this problem.
PL
Artykuł opisuje zmiany, jakie człowiek podejmuje w otoczeniu w momencie, kiedy opuszczone miejsca zaczynają być tylko smutnym wspomnieniem historii. Zapomniane, zamknięte w mieście tracą swego ducha. Pragnienie jego powrotu, w nieco odmienionej postaci i przy równoczesnym zachowaniu pierwotnego charakteru towarzyszy artystom już od wielu lat. Pozostaje zadać sobie tylko jedno pytanie: na ile jesteśmy w stanie ingerować w stan istniejący aby całość założenia nadal emanowała swoja indywidualnością?
EN
The article describes the changes the men-made environment, when abandoned places start to be only history's sad memory. Forgotten, locked in the city and losing its spirit. The desire for its return, in a slightly altered form while preserving its original character engages artists for many years. There is one question that needs to be asked: to what extent are we able to interfere with the existing state of the whole establishment so it doesn't lose its original individuality?
9
Content available remote Powstanie i rozwój fabryki transformatorów energetycznych w Łodzi
PL
Pierwsze transformatory w Elektrobudowie - Wytwórni Maszyn Elektrycznych sp. akc. w Łodzi powstały w roku 1925. Rozwój Elektrobudowy zahamowała druga wojna światowa, nie spowodowała jednak jej zniszczenia. Ogromny rozwój nastąpił po wojnie i upaństwowieniu fabryki. W 1958 jako kontynuację rozpoczęto budowę nowej fabryki o nazwie ELTA na terenie przedmieścia łódzkiego. Po przemianach ustrojowych fabrykę sprywatyzowano i Skarb Państwa sprzedał udział większościowy Grupie ABB. Omówiono również działanie fabryki w ramach tego koncernu do chwili bieżącej.
EN
The paper shortly describes the history of creation and de velopment of the transformer factory in Lodz. First transformers were manufactured m 1925 in Elektrobudowa - Transformer Manufactory Ltd. Its activity was slowed by the second World War but the factory was not destroyed. A great development followed after the War when the state overtook the factory. In 1958 the built of a new large factory named ELTA was begun in the suburb of Lodz as continuation of the old one. After the structural changes in Poland the factory obtained the status of a Company and 51% of its share was purchased to the Group ABB. The paper describes the activity of the factory in frames of ABB up to the present time as well.
10
Content available remote Zastosowanie rozwiązań informatycznych w kontrolingu
PL
Artykuł jest wynikiem badań nad rozwiązaniami informatycznymi służącymi do analizy danych w systemach kontrolingu dedykowanych dużym przedsiębiorstwom produkcyjnym. Przedstawiono charakterystykę porównawczą wspomaganych komputerowo systemów kontrolingowych, których podstawą jest zastosowanie nowoczesnych języków programowania oraz technologii informatycznych opartych na rozwiązaniach business intelligence.
EN
This article is based on working with information data analytical systems for controlling in enterprise. There are some characteristics of controlling information system which background is the new programming languages and information technology using business intelligence.
11
Content available Poprzemysłowe dziedzictwo Żyrardowa
EN
Żyrardów is a model example of an industrial complex together with its administrative-social-tenement backup; carried out on the basis of perfectly measured conception both in respect of spatial setting and introduced architectural and functional solutions. The main factor which contributed to the inception of the town and its development was the foundation of the linen products factory. With time the whole settlement and modern infrastructure was built for its maintenance. In objects belonging to the factory there appears their clear variability in regard to the size of blocks and minuteness of architectural details. Żyrardów, intensively developed in the 19th century was one of very few worker's settlements in Poland, carried out according to the project of perfect cities. Currently the cultural sphere of works is undergoing degradation. To prevent progressive destruction it is advisable to formulate a revitalisation program - a plan of spatial development of the whole complex of former works. At the same time we have to remember the appropriate exploitation of the cultural sphere to preserve the antique character of the ideal composition and unique values of industrial architecture.
12
Content available remote Środowisko fabryki otwartej na globalny rynek : znaczenie nauki i edukacji
PL
W artykule przedstawiono ogólnie znaczenie wiedzy w osiąganiu sukcesów przedsiębiorstw na rynku wyrobów. Zaprezentowano współczesne środowisko projektowania wyrobów, uwzględniając znaczenie innowacyjności wspomagania procesów, e-komunikacji i bazowania na najnowszej wiedzy. Naświetlono znaczenie badań w pozyskiwaniu wiedzy i ich organizacji w aspekcie efektywności biznesowego działania przedsiębiorstw. Omówiono problem potrzebnej edukacji dla przemysłu, dla efektywnego działania inżynierów wiedzy, rolę uczelni w procesie edukacji dla przemysłu oraz systemy efektywnego szkolenia i doszkalania pracowników fabryk.
EN
The paper presents of overol importance for factories achievements achieving on the products market. Current products design environment have been presented taking in account innovativeness importance processes adding, e-communication and basing on the latest knowledge. Significance of research has been explained I the aspect of the knowledge gaining organization enterprises business efficient activity. The problem of required education for industry for knowledge engineers efficient activity and the role of university in education for industry as well as me systems of efficient education on training of factories employees have been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.