Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interlocking system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
System MOR-3 realizuje funkcje stacyjnego systemu zależnościowego i zajmuje centralną pozycję w systemie urządzeń sterowania ruchem kolejowym w obrębie posterunku ruchu. Konsekwencją zastosowania systemu MOR-3 jest uzyskanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa i sprawności realizacji przebiegów pociągowych i manewrowych w obrębie torów stacyjnych. System MOR-3 realizuje to poprzez programową i sprzętową koordynację poszczególnych podzespołów systemu z urządzeniami zewnętrznymi służącymi do sterowania ruchem kolejowym.
PL
W artykule zaprezentowano nowe podejście do problemu opisu funkcji zależnościowych. Polega ono na dekompozycji obiektu sterowania ruchem kolejowym (np. odcinka torowego, zwrotnicy) na proste funkcje zależnościowe, które opisywane są za pomocą automatów Moore'a. Przedstawiono sposób opisu takich obiektów z wykorzystaniem teorii automatów oraz struktur hierarchicznych. Zaprezentowano metodę weryfikacji funkcji zależnościowych na obu poziomach realizacji Opracowana przez autorów metoda została zilustrowana na przykładzie obiektu jakim jest odcinek torowy.
EN
The paper presents a new approach to the issue of interlocking functions descriptions. It consists in decomposition of an interlocking complex (e.g. insulated section, points) into simple interlocking functions which are described by means of Moore automata. The manner of description has been presented of such complexes with the use of automata theory and hierarchical structures. Verification method has also been presented of interlocking functions on both realization levels. The method designed by the authors of the paper has been illustrated on the example of the insulated section.
EN
Signal circuits are an important part of the interlocking system. The main role of the signalling circuit is to switch the required signal aspects and signal checking. A signal is an interface between the interlocking system and a driver of the railway vehicle. Light bulbs are mostly used as a light source in most types of interlocking systems. It is possible to think about alternative light sources within the context of modernisation of the interlocking systems. The use of alternative light sources using must not cause signal circuit safety degradation. The article deals with problems of light bulbs replacement for another light source in AŽD 71 type relay interlocking in the Railways of Slovak Republic.
4
Content available remote Podstawy opisu formalnego zależności stacyjnych
PL
W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia opisu formalnego zależności stacyjnych. Opis formalny zależności stacyjnych stanowi pewien fragment modelu stacyjnego systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji (srk) i obejmuje m.in. zbiory reklacji i zbiory funkcji zależnościowych. relacje i funkcje zależnościowe określają sprzeczność dróg przebiegów, wartości zmiennych stanu przebiegów i stan urządzeń zewnętrznych umożliwiając odwzorowanie zadania sterowania w systemie srk. Dziedziną relacji i funkcji zależnościowych są wyóżnione zbiory informacji statycznych i dynamicznych. Na podstawie relacji i funkcji zależnościowych tworzone są równania zależnościowe. Relacje, funkcje i równania zależnościowe mogą zostac przekształcone w instrukcje programów komputerowych tworzących oprogramowanie komputerowych systemów srk.
EN
This paper presents chosen problems of the formal description of interlocking relationships an station. The formal description of station interlosking relationships is making a certain fragment of the model of ATC (Automatic Train Control) system and embracing among others sets of the relation and sets of the function called interlocking. Interlocking relations and functions are determinning a contradiction of the routes, value of variables of the state of the routing process and the state of outside devices enabling the reflection the task control in ATC system. The domain of the interlocking relations and the functions there are specified sets of the static and dynamic information`s structures. On the base of the interlocking relations and the functions are created interlocking equations. the interlocking relations, functions and equations can be converted into instructions of computer programs of software of ATC system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.