Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  state feedback control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available PMSM servo-drive fed by SiC MOSFETs based VSI
EN
The article presents modern PMSM servo-drive with SiC MOSFETs power devices and microprocessor with ARM Cortex core. The high switching frequency is obtained due to the application of high efficient power switching components and powerful microprocessor. It allows to achieve good dynamical properties of current control loop, proper disturbance compensation and silent operation of servo-drive. Experimental tests results obtained for two different control schemes (i.e., cascade control structure and state feedback position control) are presented.
EN
This paper describes high-performance permanent magnet synchronous motor (PMSM) servo-drive with constrained state feedback (SFC) position controller. Superior behavior of the control system has been achieved by applying SFC with constraints handling method based on a posteriori model predictive approach (MPAC). The concept utilizes predictive equations obtained from discrete-time model of the PMSM to compute control signals which generate admissible values of the future state variables. The novelty of the proposed solution lies in the limitation of several state-space variables in servo-drive control system. Since MPAC has firstly been applied to limit more than one state-space variable of the plant, necessary conditions for introducing constraints into multivariable control system with SFC are depicted. Due to the low complexity of proposed algorithm, a low cost microprocessor, STM32F4, is employed to execute the state feedback position control with model predictive approach to constraints handling. Experimental results show that the proposed control method provides superior performance of PMSM servodrive with modern SiC based voltage source inverter (VSI).
3
Content available remote State-space current controller for the four-leg two-level grid-connected converter
EN
In this paper a state-feedback current controller for four-leg grid-connected converter is presented. Two current control structures are proposed. The elementary one consists of the state regulator and a reference input matrix. The augmented one consists of the elementary structure with additional integral terms. Linear-quadratic optimization method is used to determine the controller coefficients. The developed current controller in the cascaded control structure with an outer PI DC-link voltage controller is used. Simulation results of the proposed control system are presented and discussed at the end of the paper.
PL
W artykule przedstawiono regulator prądu ze sprzężeniem od wektora stanu dla czterogałęziowego prostownika sieciowego. Zaproponowano dwie struktury regulacji prądu. Podstawowa zawiera regulator stanu i macierz wejścia. Rozszerzona składa się ze struktury podstawowej z dodanymi członami całkującymi. Dobór współczynników wzmocnień regulatora przeprowadzono z wykorzystaniem optymalizacji liniowo-kwadratowej. Opracowany regulator prądu współpracuje w kaskadowej strukturze regulacji z nadrzędnym regulatorem napięcia typu PI. W końcowej części artykułu przedstawiono i omówiono wyniki badań symulacyjnych.
PL
: W elektrowni jądrowej z reaktorem wodno ciśnieniowym, ważną funkcję pełni stabilizator ciśnienia odpowiedzialny za utrzymanie właściwego ciśnienia oraz masy wody w obiegu pierwotnym. W artykule rozważany jest układ regulacji ciśnienia w stabilizatorze ciśnienia. Jego zadaniem jest utrzymanie stałej wartości ciśnienia chłodziwa obiegu pierwotnego gwarantującego, z jednej strony bezpieczeństwo pracy reaktora (zapobieganie wrzeniu chłodziwa), a z drugiej strony utrzymanie odpowiednich parametrów pracy w obiegu wtórnym. Uzasadnione jest zatem użycie modelu liniowego do syntezy układu sterowania. Artykuł podejmuje analizę możliwości zastosowania sterowania ze sprzężeniem od stanu i działaniem całkującym. Dla modelu typu wejście-wyjście [1], zaproponowano model w przestrzeni stanu, a następnie opisano elementy syntezy układu sterowania. W badaniach symulacyjnych przeanalizowano wpływ zmiennych w czasie zakłóceń na jakość sterowania.
EN
In a nuclear power plant with a pressurized water reactor, a pressurizer has two tasks, pressure control in the primary circuit and coolant water level control. In the paper there is considered a pressure control system of the pressurizer which is responsible for control of pressure in the primary circuit at the setting value. It guarantees safe operation of the reactor (avoids boiling) and maintaining appropriate operating parameters in the secondary circuit. In this case it is reasonable to use a linear model for the synthesis of the control system. In the paper there is analysed the applicability of state feedback integral control of pressure in the pressurizer. For the input-output model [1] there is proposed a model in the state space. The components of synthesis the control system are described. In the simulation study there was examined the impact of time-varying disturbances on the control quality. The first section presents the motivation of research and general information about the primary circuit of a nuclear power plant with a pressurized water reactor. The next section contains a description f the modeled system, i.e. the pressurizer, and the references to other solutions of the pressure control issue. The third section is devoted to the description, construction and implementation of the pressurizer mathematical model in Matlab/Simulink. The next section contains the description of synthesis of the control system with state feedback and integral action. The fifth section deals with implementation, computer simulation studies and analysis of results. The last section presents the summary of the work. The obtained results show the relevance and compliance of the designed control structure with reality. The designed system realizes the tasks assumed.
EN
This paper presents the design and analysis process of state feedback controllers for NPC type 3-level sine wave inverter. In order to achieve good dynamic features in a state feedback control an internal model of reference input and a feedforward path are introduced. During synthesis process of the state feedback controllers maximum permissible dynamics of voltage control in the linear range of modulation is taken into account. It is shown that initially gains of the controller and feedforward path are non-stationary and depend on the angular velocity. Stationary approximation of a non-stationary state feedback controller is presented in details. Proposed state feedback control structures for continuous voltage shaping NPC type 3-level voltage source inverter are examined in FOC PMSM drive. The novelty of the presented controller lays in a stationary approximated state feedback control structure designed in terms of maximum permissible dynamics of a voltage control system. Simulation and experimental results (at the level of 3 kW) of the designed control algorithms are included.
EN
This paper presents an adaptive particle swarm optimization (APSO) based LQR controller for optimal tuning of state feedback controller gains for a class of under actuated system (Inverted pendulum). Normally, the weights of LQR controller are chosen based on trial and error approach to obtain the optimum controller gains, but it is often cumbersome and tedious to tune the controller gains via trial and error method. To address this problem, an intelligent approach employing adaptive PSO (APSO) for optimum tuning of LQR is proposed. In this approach, an adaptive inertia weight factor (AIWF), which adjusts the inertia weight according to the success rate of the particles, is employed to not only speed up the search process but also to increase the accuracy of the algorithm towards obtaining the optimum controller gain. The performance of the proposed approach is tested on a bench mark inverted pendulum system, and the experimental results of APSO are compared with that of the conventional PSO and GA. Experimental results prove that the proposed algorithm remarkably improves the convergence speed and precision of PSO in obtaining the robust trajectory tracking of inverted pendulum.
PL
Przedstawiono proces projektowania regulatora stanu odpowiedzialnego za kształtowanie napięcia wyjściowego filtra LC oraz regulatora stanu realizującego zadanie pozycjonowania serwonapędu. Dobór współczynników wzmocnienń pracujących w strukturze kaskadowej regulatorów stanu przeprowadzono za pomocaą optymalizacji liniowo-kwadratowej. Właściwości zaproponowanego układu regulacji zostały zweryfikowane w badaniach symulacyjnych.
EN
Designing process of the state feedback controller that shapes the LC filter output voltage and the state feedback controller that realizes servo-drive positioning was presented. Linear-quadratic optimization method was used to determine working with cascade structure feedback controllers coefficients. Properties of the proposed control system were verified in the simulation studies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.