Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  security verification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ocenę użyteczności zasad budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych. Weryfikacja została przeprowadzona na podstawie eksperymentu obliczeniowego przygotowanego na bazie danych dostępnych w Planie Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego i Podlaskiego z 2015 r. Ponadto artykuł przedstawia procedury uzupełniające zasady budowy zdarzeń niekorzystnych, składające się na Integralny Model Bezpieczeństwa umożliwiający zarządzanie bezpieczeństwem rozpatrywanego zasobu w ramach procesu planowania cywilnego.
EN
The article presents the evaluation of usefulness the principles of constructing of scenarios of unfavorable events constructing. The verification was carried out on the basis of a computational experiment prepared by using the data available in the Mazovia and Podlaskie Voivodeship Crisis Management Plan of 2015. In addition, the article presents complementary procedures of the rules of construsting unfavorable events, comprising the Integral Safety Model, which facilitates the management of the security of the resource in question as a part of the civilian planning process.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz wymagania funkcjonalne narzędzia informatycznego wspomagającego budowę scenariuszy zdarzeń niekorzystnych oraz umiejscowienie tego narzędzia w procesie planowania cywilnego. Ponadto artykuł przedstawia procedury: opracowania scenariuszy zdarzeń niekorzystnych, budowy problemu decyzyjnego oraz weryfikacji zabezpieczeń zaproponowanych w ramach reakcji na rozpoznane zagrożenia, na które podatny jest rozpatrywany obiekt.
EN
The paper presents the concept and functional requirements of an IT tool to assist in the development of adverse event scenarios and the location of this IT tool in the process of civil planning. In addition, the paper provides procedures: development of adverse events scenarios, determination of a decision problem and verification of safeguards proposed in response to identified threats to which the object under consideration is exposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.