Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atomic clocks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Time transfer realized by PPP technique for TRIMBLE NetRS and TTS-4 receivers
EN
This paper concerns determination of clock readings and position of two geodetic receivers: TRIMBLE NetRS and TTS-4, connected to the same antenna of Dorne Margolin choke ring type (IGS BOR1 point) with the usage of precise point positioning (PPP) technique. The TTS-4 receiver was constructed and provided with its software by the time and frequency team from Borowiec Astrogeodynamical Observatory (AOS). Parameters of the receiver clocks and antenna coordinates were determined for the period from 1 to 30 April 2011. The collected data in RINEX format include code and phase observations from GPS constellation recorded with 30 second interval. The computed positions of the antenna based on RINEX data files from TRIMBLE NetRS and TTS-4 receivers are practically the same. The differences of estimated coordinates are from 0.6 to 1.6 mm. However, the accuracy of the clock parameters computed for TRIMBLE NetRS receiver are by one order lower than for TTS-4. It means that TRIMBLE NetRS receiver synchronized with internal quartz oscillator can not be used for timing applications. Currently the AOS laboratory works on the realization and development of the PPP method are in progress. Ultimately, the method will allow very precise comparison of atomic clocks and atomic time scales over great distances based on GNSS phase measurements. This method will increase the quality of comparisons of the atomic time scales carried out in the world, as well as, significantly strengthen the quality of the Polish Atomic Time Scale - TA (PL).
2
Content available Monitorowanie warunków pracy zegarów atomowych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę rozwiązań sprzętowych i oprogramowania podsystemów pomiarowych przeznaczonych do monitorowania podstawowych parametrów głównego (230V AC) i rezerwowego (akumulatorowego) systemu zasilania atomowych wzorców czasu i częstotliwości oraz ich warunków środowiskowych takich jak temperatura, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne. Podsystemy tworzą kompleksowy system monitorowania warunków pracy wzorców czasu i częstotliwości.
EN
The paper presents the characteristics of measurement subsystems for monitoring environmental conditions and basic parameters of the main and backup power system of time and frequency atomic standards (atomic clocks). Both subsystems for monitoring power supply were implemented based on the universal USB DAQ cards with ADC converters and appropriates analog signal conditioners. Measuring current transformers (Fig.1) were used for conditioning signals (230 VAC) in the subsystem for monitoring main power supply. Resistance dividers and Hall effect sensors were applied in the subsystem (Fig.2) for monitoring DC voltage and current (in range up to 15 A) signals of backup power supply. The environmental monitoring subsystem (Fig.3) consists of instruments manufactured by LAB-EL company and allows for continuous multipoint monitoring of temperature, pressure and humidity. The software for the three subsystems (Figs. 4 and 5) was developed in an environment LabWindows/CVI, in the form of three separate modules with the possibility of communicating via network variables. Each software module carries out five basic tasks: subsystem configuration, control of measurement process, presentation of current data, presentation of historical data, detection and indication of alarm status. The subsystems or their components can be applied to other laboratories or institutions, in which there is a need for continuous monitoring of working conditions of electronic equipment.
EN
The second is currently defined by the microwave transition in cesium atoms. Optical clocks offer the prospects of stabilities and reproducibilities that exceed those of cesium. This paper reviews the progress in frequency standards based on optical transitions, recommended by International Committee for Weights and Measures, as a secondary representation of the second. The operation of these standards is briefly described and factors affecting stability and accuracy of these and some new optical clocks are discussed.
PL
Atomowe wzorce częstotliwości są najdokładniejszymi wzorcami zbudowanymi przez człowieka i pracują zwykle w układzie zegara. Po 50 latach rozwoju mikrofalowe atomowe wzorce cezowe osiągnęły dokładność lepszą niż 10"15. Ostatnich 10 lat to intensywny rozwój optycznych wzorców atomowych, których dokładność jest w obecnej chwili znacznie lepsza. Praca zawiera przegląd budowy i własności współczesnych wzorców atomowych mikrofalowych i optycznych oraz ich obecne i spodziewane zastosowania w szybko rozwijającej się telekomunikacji i radionawigacji. W szczególności opisano atomowe zegary optyczne o potencjalnej dokładności 10"7, które są obecnie badane w kilku laboratoriach czasu i częstotliwości na świecie. Słowa kluczowe: wzorce czasu i częstotliwości, zegary atomowe, zegary optyczne, atomowa skala czasu, stabilizacja częstotliwości, synchronizacja sieci, nawigacja satelitarna.
EN
Atomie frequency standards are the most aceurate man made standards usually working as olocks. After fifty years of development microwave atomie cesium eloeks have achieved aceuracy better than 10"16. The past ten years show extensive development of optical atomie eloeks, which aceuracies are now considerably better. This paper reviews state of the art of atomie microwave and optical eloeks and their applications in rapidly developing telecommunications and radio navigation. The paper contains also description of optical atomie eloeks with potentially aceuracy 10"17, now investigated in some time and frequency laboratories.
PL
Do odtwarzania jednostek czasu i częstotliwości używane są obecnie atomowe wzorce częstotliwości. W referacie przedstawiono sposoby zwiększenia ich dokładności poprzez udział w tworzeniu międzynarodowych atomowych skal czasu TAI i UTC oraz krajowych niezależnych atomowych skal czasu. Omówiono dokładniej niezależną Polską Atomową Skalę Czasu TA(PL), jej organizację i sposób realizacji współpracy, dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość. Poruszono też problematykę związaną z określaniem parametrów metrologicznych atomowych wzorców częstotliwości.
EN
At present, atomic time and frequency standards are used for realization of time and frequency units. In this work, methods of increasing accuracy of these units by participation in the international atomic timescales TAI and UTC and independent local atomic timescales are presented. The independent Polish Atomic Timescale TA(PL) is described more exactly. The problems related to metrological parameters of atomic time and frequency standards are briefly treated too.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.