Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  central leakage protection (CZU)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano porównania właściwości wybranych typów zabezpieczeń upływowych dostępnych na polskim rynku i stosowanych w polskim górnictwie. Do określenia ogólnych właściwości poszczególnych typów układów zabezpieczeń upływowych posłużono się ich uproszczonymi schematami zastępczymi. Wykorzystano również dostępne dane katalogowe poszczególnych zabezpieczeń upływowych i skonfrontowano je z wymaganiami obowiązujących norm górniczych.
EN
A comparison of properties of selected types of leakage protections, which are available on the Polish market and used in the Polish mining, was made in the article. Simplified equivalent circuit diagrams were used to determine the general properties of different types of leakage protection systems. There were also used available data sheets for each leakage protection and these data sheets were compared with the requirements of the applicable mining standards.
PL
W artykule zawarto analizę pracy zabezpieczeń upływowych opartych na stałym prądzie pomocniczym pracujących w układzie omomierza równoległego. Zaproponowano również schemat uproszczonego modelu omawianego zabezpieczenia, na podstawie którego przeprowadzono badania symulacyjne. W artykule skupiono się przede wszystkim na badaniach symulacyjnych mających określić przydatność badanego typu zabezpieczeń upływowych w odniesieniu do możliwości spełnienia wymagań norm górniczych.
EN
This article includes analysis of leakage protection operating in arrangement of parallel-connected ohmmeter based on direct auxiliary current. There was also proposed a simplified diagram of this kind of leakage protection, on the basis of which the simulation tests have been carried out. The article focuses primarily on the simulation studies to determine the suitability of this type of leakage protection with regard to the ability to meet the requirements of the mining standards.
EN
This paper outlines issues related to the features of the leakage protections, especially the resistance of central leakage protections provided with the auxiliary current source to network interferences. It reveals susceptibility of the central leakage protections to this type of interferences (especially in the case of usage current sources of small rated currents).
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące właściwości, a w szczególności odporności centralnych zabezpieczeń upływowych z pomocniczym źródłem prądowym na zakłócenia sieciowe. Wykazano podatność centralnych zabezpieczeń upływowych na tego typu zakłócenia (szczególnie w przypadku zastosowania źródeł prądowych o małych prądach znamionowych).
EN
This paper presents considerations for leakage protections operating in underground coalmine networks containing loads that include frequency converters. The possibility of malfunctions in leakage protections has been proven in the case of a reduction of leakage resistance in a DC circuit.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące pracy zabezpieczeń upływowych w dołowych sieciach kopalnianych zawierających obciążenia, w których skład wchodzą przemienniki częstotliwości. Wykazano możliwość nieprawidłowego działania zabezpieczeń upływowych w przypadku wystąpienia obniżenia rezystancji doziemnej w obwodzie prądu stałego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.