Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  removal of shrubs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z instrumentów mających oddziaływać na podmioty korzystające ze środowiska są opłaty ponoszone z tego tytułu. Ich rodzajem są opłaty za usuwanie drzew lub krzewów.
PL
Zezwolenia na usunięcie roślin wydawane na podstawie art. 33 ust 1. ustawy z 16 kwietnia 2004 r. są decyzjami wywołującymi skutki prawne przez stosunkowo długi czas.
PL
Uchwałą siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 19 października 2015 r. rozstrzygnął wieloletni spór kompetencyjny między organami administracji w przedmiocie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2015 r. poz. 1651), regułą jest, że drzewa rosnące poza lasami mogą być usunięte dopiero na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji. Jednak jak w przypadku każdej reguły, istnieją pewne wyjątki.
PL
Jednym z instrumentów prawnych mających reglamentować korzystanie z zasobów zieleni są zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
PL
Na początku lipca do konsultacji społecznych skierowano projekt zmian do ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Prawidłowość proponowanych rozwiązań może jednak budzić wątpliwości z punktu widzenia obowiązujących standardów tworzenia prawa w zakresie uprawniającym do nakładania nowych praw i obowiązków w przepisach prawa miejscowego.
PL
Proces zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat w odniesieniu do usuwania drzew lub krzewów, również w kontekście postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji określającej warunki zabudowy wymaga szczególnej uwagi.
PL
Konserwator zabytków a usuwanie drzew i krzewów
PL
W ostatnim okresie uaktywnił się polski prawodawca i rozpoczął przedstawianie propozycji kolejnych zmian w zakresie ochrony zieleni na terenach miast oraz wsi. Ledwie przycichły echa zmian przedstawionych w projekcie z 30 lipca 2016 r., a już zaproponowano zmiany w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, czego odzwierciedleniem jest projekt z 30 sierpnia 2016 r.
PL
W obecnym stanie prawnym proces korzystania ze środowiska ma charakter bardzo złożony i w większości przypadków musi być poprzedzony uzyskaniem decyzji określającej warunki jego realizacji.
PL
Usunięcie drzew lub krzewów niewątpliwie stanowi jeden z przejawów wykonywania praw do nieruchomości. Dlatego też w postępowaniach administracyjnych, w których wydawane jest zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, nie można o tym zapominać. Istotne jest jednak to, w jaki sposób powinno być udokumentowane prawo do nieruchomości, z której zaplanowano usunięcie drzew lub krzewów.
PL
Jak wspomniano w sierpniowym wydaniu „Zieleni Miejskiej” Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12 wskazał, że art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wskutek tego, że nakładają obowiązek zarządzenia przez właściwy organ administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczność takiego czynu – nie są zgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
PL
W związku z tym w celu ograniczenia wątpliwości, kto i w jakich przypadkach może usunąć drzewa lub krzewy, niezbędne było wprowadzenie w tym zakresie pewnych minimalnych standardów prawnych. Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zezwolenie wydaje się na wniosek posiadacza nieruchomości, za zgodą jej właściciela (poza wyjątkiem wynikającym z art. 83 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody). W związku z tym nie budzi wątpliwości to, że co do zasady do usunięcia drzewa niezbędna jest zgoda na takie działanie właściciela nieruchomości, na której się ono znajduje. Dlatego też pojawia się uzasadniona wątpliwość, czy w ogóle nie istnieje możliwość wydania pozytywnej decyzji bez konieczności uzyskiwania zgody właściciela na usunięcie drzew?
PL
Z punktu widzenia skuteczności ochrony zieleni na terenie miast i wsi bardzo ważną rolę odgrywają, oprócz rozwiązań typowo materialnych, także te związane z przebiegiem postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
PL
Nie istnieje możliwość umarzania należności pochodzących z tego tytułu za okres do 31 grudnia 2009 r., w którym stanowiły one dochód gminnych funduszy ochrony środowiska. Jednak po likwidacji tych jednostek organizacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 402 ust. 5 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) stały się one dochodami budżetów gmin, na terenie których znajdowały się drzewa lub krzewy.
PL
Jedynym kryterium mającym znaczenie przy wymierzaniu kar pieniężnych na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) jest potwierdzenie wystąpienia stanu naruszenia prawa przez posiadacza nieruchomości, na której rosły drzewa lub krzewy.
PL
Jak wiadomo, nasadzenia kompensacyjne w miejsce usuwanych drzew lub krzewów, których obowiązek może być nałożony na podstawie art. 83 ust. 3, art. 84 ust. 4 lub art. 86 ust. 1 pkt 10 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), są jednym z bardziej złożonych tematów w zakresie ochrony zieleni na terenie miast i wsi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.