Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokładność montażu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przeprowadzono analizę zjawisk zachodzących podczas kojarzenia części maszyn o powierzchniach płaskich. Sformułowano wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby połączenie mogło zostać zrealizowane poprawnie. Następnie w odniesieniu do tych wymagań, określono wpływ błędów robota, na prawdopodobieństwo poprawnej realizacji procesu łączenia rozpatrywanych części maszyn. Wykazano, że w przypadku, gdy wymiary łączonych części są niewielkie, (≤ 20 mm) to w warunkach montowalności można pominąć wpływ błędów orientacji robota. Zmniejsza to wprawdzie nieznacznie dokładność obliczeń prawdopodobieństwa połączenia części (0.5%), jednak znacznie je upraszcza. Wykazano również, że w przypadku większych wymiarów części konieczne staje się uwzględnienie błędów kątowych, ale jedynie tych, które powodują przemieszczenie powierzchni o największych długościach.
EN
This paper presents the phenomena occurring during the mating of machine parts with flat surfaces. The requirements have to be fulfilled in order for the connection to be carried out correctly were formulated. Then, in relation to these requirements, the impact of robot errors on the probability of correct implementation of the connection process of the considered machine parts was determined. It was shown that if the dimensions of the parts to be joined are small, (≤ 20 mm), the effect of robot orientation errors can be neglected under mounting conditions. Although this slightly reduces the accuracy of the probability of combining parts (0.5%), it considerably simplifies them. It has also been shown that in the case of larger parts dimensions, it is necessary to take into account angular errors but only those that cause displacement of the surfaces of the largest lengths.
EN
In precision joints complementarity of details is incomplete in most cases (usually group), that leads to essential complication of assembly process and it is accompanied by decline of productivity and work in progress occurrence. Values of these losses can be steered, but it is connected with additional complications of assembly technologies and expenses for their realization. There is a problem of optimization of technology of assembly of the precision joints, minimizing losses from a work in progress and decline of productivity of dimensional acquisition. In the present report the decision of the specified problems of optimization is resulted.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnego badania dokładności posadowienia szyny prowadnicowej na cienkiej warstwie żywicy epoksydowej. Badania mają na celu określenie czy zastosowanie warstwy żywicy epoksydowej nie wpłynie negatywnie na dokładność pracy układu prowadnicowego. Otrzymane wartości odchyłki prostoliniowości skonfrontowano z wymaganiami dotyczącymi dokładności wykonania powierzchni montażowych zalecanych przez producentów tocznych układów prowadnicowych.
EN
In the paper accuracy measurements of the guide rail assembly on the thin layer of the epoxy resin are presented. The goal of the presented investigations was to quantify the influence of the thin layer application on the guide rail assembly accuracy. The obtained results of accuracy measurements performed for the proposed solution were compared with the assembly technology used so far. The deviations of straightness were compared with the guide rails manufacturers requirements for the assembly surfaces.
4
Content available remote Wyznaczanie zdolności jakościowej zrobotyzowanego stanowiska montażowego
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę i ocenę najczęściej stosowanych metod wyznaczania wielowymiarowego wskaźnika zdolności jakościowej maszyn pod kątem ich wykorzystania do badania zdolności jakościowej stanowiska montażowego. Zaproponowano autorską metodę wyznaczania wskaźnika zdolności jakościowej MCs zrobotyzowanego stanowiska montażowego, którą zweryfikowano w badaniach symulacyjnych. W końcowej części przedstawiono wyniki i wnioski z analiz.
EN
This article presents characteristics and evaluation the most often applied methods in order to determine of multivariate capability index at the angle of their possibility to research of qualitative ability of the assembly stand. The author's method of capability index MCs determination for the robotized assembly stand on which joined process of cylindrical parts was realized, also was shown. Presented method was verified simulating investigations The final part of the paper presents the results and conclusions from conducted analyses.
5
Content available remote Zapewnienie dokładności połączeń z pomocą grupowej selekcji
EN
In article the design procedure of accuracy mobile connections with use of a method of group interchangeability is considered.
6
Content available remote Wyznaczanie zdolności procesu montażu części typu czop-tuleja
EN
The article presents the assurance problems of the required capacity of machine cylindrical parts assembly process, which is realized on the robotizationed assembly position. In the article the most popular methods for fixing the capacity process coefficient Cp are presented. On this base the own methods of fixing this index are proposed. In the last part of the article the values of capacity process coefficient Cp are compared with computer simulation results.
7
Content available remote Wyznaczanie dokładności połączeń przy bazowaniu według trzech płaszczyzn
EN
In article questions of modelling of accuracy of connection of details are considered at their basing in assembly unit on three planes.
8
Content available remote Współczesne metody kontroli wyrobów z kompozytów za pomocą tomografii
PL
W pracy przedstawiono problemy kontroli wyrobów z materiałów kompozytowych przy zastosowaniu rentgenowskiej, obliczeniowej tomografii umożliwiającej uwidocznienie struktury wewnętrznej kompozytu. Pozwala to pośrednio ocenić właściwości wytrzymałościowe i wady klejenia. Zastosowanie takiej tomografii na etapie przygotowania prototypu umożliwia właściwy dobór parametrów technologicznych i dopracowanie technologiczności konstrukcji oraz uwidocznienie budowy wewnętrznej i ewentualnych wad. Pozwala to na poprawienie konstrukcji i cech wyrobu.
EN
Technological foundations of control algorithmization of dimensional coupling at stages of assembly precision achievement are considered in this paper. Methodology of automatic control structure and parameter-oriented synthesis has been developed for the touch coupling of the connected parts' joint points. Implementation and results of control over dimensional coupling at the stage of dynamic setting of the technological system when a roller bearing is being installed into the generator cover in the Assembly Centre at the Samara State Technical University are presented here.
10
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu zapewnienia wymaganej zdolności procesu montażu cylindrycznych części maszyn na zrobotyzowanym stanowisku montażowym. Przedstawiono metodę wyznaczania optymalnego kąta obrotu chwytaka robota, zapewniającego maksymalne prawdopodobieństwo połączenia części bez konieczności modernizacji stanowiska montażowego, oraz wartości wskaźnika zdolności procesu Cp. W końcowej części omówiono wyniki obliczeń i sformułowano wnioski.
EN
The article presents the assurance problems of the required ability assembly process of the machine cylindrical parts, realized on the robotizationed assembly position. The method of determine the optimum angular displacement of the robot gripping device was shown, assuring the maximum probability of the part connections and the value of the ability coefficient process Cp, without the necessity of the assembly position modernization. Calculation results and were conclusions was presented in the final part of the article.
11
Content available remote Wyznaczanie optymalnej konfiguracji zrobotyzowanego stanowiska montażowego
PL
W artykule zaproponowano metodę wyznaczania błędu względnego przemieszczenia osi łączonych części na zrobotyzowanym stanowisku montażowym. Przedstawioną metodę, zweryfikowaną w badaniach symulacyjnych, wykorzystano do opracowania modelu optymalizacyjnego, zapewniającego dobór parametrów łańcucha wymiarowego operacji montażowej bez zbędnego zwiększania dokładności stosowanego oprzyrządowania stanowiska, a więc również jego kosztów.
EN
The method of marking the relative error of dislocation of axis of connected and parts on robotized assembly stand was proposed in article. This method was introduced, and verified with simulating research. Besides, this method was used to elaborate the optimization model the assuring selection of parameters of dimension chain assembly operation, without enlarging the accuracy of applied instrumentation of stand, without increasing assembly costs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.