Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kondensacja wilgoci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Próba sprawdzenia współdziałania wełny i płyt PIR
2
Content available remote Ocena współdziałania wełny mineralnej i płyt PIR
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wielokrotnie naprawianym, funkcjonującym w hali sportowej dachem łupinowym niewentylowanym. Podjęto też próbę znalezienia przyczyn wykraplania się pary wodnej w warstwach wiązara drewnianego. Przeanalizowano: proces wykonania dachu na postawie dokumentacji budowy, zbadano sposób realizacji detali budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem warstw przekroju dachu, wykonano analizę porównawczą badanej przegrody dachu. Na tej podstawie sformułowano klauzury dla dachów drewnianych realizowanych w obiektach sportowych.
PL
Jedną z przyczyn występowania wad w przegrodach budowlanych, poddawanych termomodernizacji jest dosyć częsty brak szczegółowych rozwiązań projektowych, opartych na analizach stanu przedprojektowego i końcowego. Spowodowane to jest m.in. niską świadomością zarządców obiektów o skutkach nieuzasadnionych działań (lub ich braku) oraz pozornym oszczędzaniem zarówno na opracowaniach projektowych, jak również na samym wykonawstwie. Brak instrukcji eksploatacyjnych obiektów często przyczynia się do ich szybszego zużywania się, a nawet uszkodzeń. W artykule, w dużym skrócie, przypomniane zostały metody dociepleń od lat 70. ub. wieku do najpopularniejszych, stosowanych obecnie. Proces termomodernizacji obiektów budowlanych zbyt często traktowany jest przez projektantów i wykonawców rutynowo, w odniesieniu jedynie do wybranych, pojedynczych przegród, co też w okresie późniejszym skutkuje efektami innymi, niż zakładano. Wymienione wyżej problemy krótko omówiono na przykładzie kilku obiektów, dla których przegrody pionowe zostały prawidłowo docieplone.
5
PL
Ograniczenie dopływu powietrza do powierzchni przegród na skutek niewłaściwego użytkowania (zastawienie ścian meblami, książkami) lub niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej, samodzielnych przeróbek systemu wentylacji (brak nawiewu, zamiana kanałów pionowych na poziome) prowadzi do nadmiernej wilgotności względnej powietrza (czasem lokalnie, czasem w całym mieszkaniu) i wykraplania się pary wodnej na przegrodach budowlanych. W artykule przedstawiono przykłady korozji biologicznej na ścianach w źle wentylowanych strefach mieszkania pomimo niezłej wentylacji samego mieszkania jako całości. Zwrócono także uwagę na błędne interpretacje termogramów, błędne wnioski o złej termoizolacji w oparciu o nieznaczne różnice temperatury na ścianach i w narożach, przy oknach i drzwiach. Pomijanie oczywistych zjawisk fizycznych związanych z przepływem ciepła należy uznawać za wadliwość badań termowizyjnych.
6
Content available remote Tynki zewnętrzne chroniące przed wilgocią
7
Content available remote Tarasy – kondensacja międzywarstwowa
8
Content available remote Skropliny i PN-EN ISO 13788:2003
9
Content available remote Czy ściany powinny przepuszczać parę wodną z powietrza?
11
Content available remote Tynki osuszające skuteczną technologią renowacji ścian gotyckiego kościoła
PL
Zmodyfikowana technologia tynków osuszających Sanabuild została skutecznie zastosowana do renowacji ścian z cegły ceramicznej gotyckiego kościoła farnego w Płocku. Po nieudanym remoncie skuto tynki wapienne i obustronnie położono na ścianach tynki osuszające systemu Sanabuild. Jako warstwę wykończeniową zastosowano wysokoparoprzepuszczalne szpachle i farby mineralne firmy Keim. Prowadzono monitoring wysychania ścian metodami nieniszczącymi. Badania zawilgocenia masowego ściany północnej i zachodniej wykonane po 4 latach od ułożenia tynków wykazały osuszenie do zaakceptowanego poziomu 3 – 4%.
EN
„Fara” in one of the oldest gothic church at Płock. There was undertaken a wide investigation program of moisture and soluble salts contamination in brick walls, due to explain the reasons of many plaster damages appeared after last maintenance. The paper presents practical experience concerning the implementation of the renovation works of the walls of the Gothic church in Płock. There were underwent renovations in 2009 – 2013. Damaged lime-cement plasters were replaced by drainage system Sanabuild in 2009 – 2013. Uses a highly permeable in coatings company mineral Keim. Testing of the repairs effectiveness have shown drying the walls to an acceptable level of 3 – 4%.
12
Content available remote Ochrona przegród budowlanych przed rozwojem pleśni
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania kryterium ochrony przegród budowlanych przed rozwojem grzybów pleśniowych. Do oceny zagrożenia przyjęto wartości czynnika temperaturowego fRsi z uwzględnieniem różnej klasy wilgotności pomieszczeń. Obliczenia dotyczyły miesiąca krytycznego w tych miejscach w Polsce, dla których dane meteorologiczne są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zaproponowano zilustrowanie wyników izoliniami stref sporządzonymi dla całego obszaru Polski.
EN
This paper describes the criterion for the protection of building envelopes against the growth of mould. For assessing the risk for envelopes, the fRsi temperature factor has been adopted. While calculating the temperature factor various room humidity classes have been taken into account. The calculations were performed for the critical month in these areas in Poland, for which typical meteorological year data are available on the website of the Ministry of Infrastructure and Development. The results of calculations have been illustrated with isolines drawn for the whole area of Poland.
13
Content available remote Stopnie szczelności dachów pokrytych blachodachówkami
EN
Analysis of indoor climate conditions showed problems with the proper operation of ventilation systems in the thermomodernization building. Thermomodernization was to seal the roof. The result of the study is a proposal for a global view of the building instead of narrowly targeted on thermal insulation and sealing the building envelope. Such an approach will prevent the feeling of discomfort inside the flats and provide an appropriate level of microclimate parameters.
PL
Artykuł wskazuje na możliwość pojawienia się w złączach przegród budowlanych miejsc, w których wilgoć tworzy lokalne strefy kondensacji. Miejsca te autorzy nazwali mostkami wilgoci. Mostki wilgoci powstają dla określonych brzegów, wywołane specyficzną strukturą geometryczno-materiałową złącza. Mogą być korygowane w wyniku zmian na etapie projektowania konstrukcji. W artykule przedstawiono kompleksową metodę diagnozowania złącza ze względu na zagrożenie korozją oraz ryzykiem powstawania pleśni.
EN
This article describes the possible occurrence, in the joints of construction partitions, of places where damp produces local condensation zones. The authors call such places “damp bridges”. Damp bridges occur for specified edges, caused by the specific geometrical and material structure of the joint. They can be addressed by changes at the structural design stage. The article presents a comprehensive method for diagnosis of joints in terms of the risk of occurrence of corrosion and mould.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.