Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono opis praktycznego wykorzystania technologii SV na przykładzie urządzeń firmy ABB. Do testów wykorzystano układ pomiarowy umożliwiający syntezę strumienia ramek danych SV IEC61850 oraz ich dostarczenie łączem Ethernet do dedykowanego portu komunikacyjnego urządzenia zabezpieczeniowego. Omówiono wpływ poprawnej synchronizacji czasu między urządzeniami wykorzystywanymi podczas badań na sposób działania układu automatyki zabezpieczeniowej.
EN
The article presents practical application of sampled values technology implemented in ABB’s devices. Tests were carried out with the use of measurement system capable of synthetization of SV data stream and its transmission through Ethernet link to dedicated communication port of protection device. The impact of proper time synchronization on presented system is discussed later in this paper.
PL
Artykuł poruszający zagadnienia związane z programami wspomagającymi obliczanie kopalnianych sieci elektroenergetycznych jest pierwszą tego rodzaju publikacją autorów. Ich zamiarem jest zapoczątkowanie dyskusji na temat stosowanych programów użytkowych w celu przybliżenia tych zagadnień przede wszystkim osobom dozoru ruchu energomechanicznego, odpowiedzialnym za nadzór i aktualizację dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wykorzystaniem programów wspomagających obliczenia
EN
The current law requirements, selection of electrical equipment and protection devices as well as the requirement to draw up an inventory of the power network in the mining plant result in the common use of software assisting the calculations of mine power networks. These software suites became the primary tools of mine power supervision services, enabling compliance with the requirements of applicable regulations and standards as well as guaranteeing the correct interpretation of the network calculation results. The use of the SWN 3.0 and SNN 1.0 software as tools assisting the work of persons with appropriate training in the field of calculating the parameters of mine power networks enables, for instance, drawing the diagrams of the designed power networks together with interactive calculations, taking into account room explosion risk degrees and operating conditions of mining machinery, analysis of calculations results, ongoing network modifications as well as printing out results to be appended in the mining plant operation documentation. The application of SWN 3.0 and SNN 1.0 guarantees compliance with the requirements of the PN-EN 60909-0:2002 standard – Short-circuit currents in three-phase AC systems. Part 0: Calculation of the currents.
PL
Przedstawiono problematykę zabezpieczania linii kablowych WN i NN. Omówiono typy kabli, sposoby uziemiania, różnice w parametrach elektrycznych kabli i linii napowietrznych.
EN
The paper presents problems concerning protection of HV and MV cable lines. Cable types, earthing methods, differences of electrical parameters of cables and overhead lines are discussed.
PL
W artykule przedstawiono budowę sprzętową oraz funkcjonalną różnych typów urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. Dla zobrazowania Ich podstawowych właściwości wykonano testy funkcji nad-prądowej czasowo-zależnej i czasowo--niezależnej dla dwóch typów urządzeń automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu testowego ARTES. Dokonano również oceny podstawowych właściwości tych urządzeń.
EN
The paper presents hardware construction and operational principles of different types of power system protection devices. To illustrate the basic properties of these two types of protection devices, selected tests of the definite-time current function and inverse-time overcurrent function were performed using the ARTES system. The basic properties of these devices have also been assessed.
5
Content available remote Testy zabezpieczeń sieci SDH
EN
The paper presents the testing methods, laboratory stand and devices used in tests of protection devices exchanging data through SDH network devices. The paper has arisen as a result of Institute of Power Engineering and PSE Operator cooperation. In this cooperation many tests were made. The range of tests covers the protection functionality tests and SDH devices test focused on determination of possibilities, conditions and problems that exist or may happen during their interoperation.
PL
Artykuł przedstawia testy zabezpieczeń odcinkowych linii WN/NN wykorzystujących do przesyłu danych sieci SDH. Testy zostały przeprowadzone we współpracy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz firmy PSE Operator S.A. W artykule przedstawiono metodykę wykonanych testów oraz omówiono ich wyniki.
EN
The paper presents results of tests investigating the subject of distance protection coordination by exchanging binary signals between substations with IEC61850 protocol. The testing stand, testing methods and devices have also been described. For comparison reasons, the results of the same kind of tests where the SDH network has been used to exchange the information have been described. The paper has arisen on the base of tests performed by Institute of Power Engineering of Warsaw University of Technology on behalf of PSE Operator.
PL
Artykuł przedstawia testy koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych wymieniających sygnały dwustanowe w standardzie IEC 61850. Dla porównania opisano również wyniki testów wymiany sygnałów dwustanowych z wykorzystaniem sieci SDH. Badania zostały przeprowadzone we współpracy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz firmy PSE Operator S.A.
EN
The paper presents the interoperability tests of IEC61850 compatible devices, which have been performed in the laboratory of Warsaw University of Technology. The descriptions of the test stand, tests performed and chosen tests together with their results have been given. The paper also presents the conclusions drawn from results of tests.
PL
Artykuł przedstawia testy urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących standard IEC61850. Testy zostały przeprowadzone w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne, opisy wybranych testów oraz ich wyniki.
8
Content available remote Performance tests of power system protections, exchanging data through PHD network
EN
The paper presents the testing methods, laboratory stand and devices used in tests of protection devices exchanging data through PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) network devices. The paper has arisen as a result of Institute of Power Engineering and PSE Operator cooperation. In this cooperation many tests were made. The range of tests covers the protection functionality tests and PDH devices test focused on determination of possibilities, conditions and problems that exist or may happen during their interoperation.
PL
Artykuł przedstawia testy zabezpieczeń odcinkowych linii WN/NN wykorzystujących do przesyłu danych sieci PDH (Plezjochroniczna Hierarchia Cyfrowa). Testy zostały przeprowadzone we współpracy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz firmy PSE Operator S.A. W artykule przedstawiono metodykę wykonanych testów oraz omówiono ich wyniki.
PL
W artykule omówiono zadania i podstawowe wymagania stawiane elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej, kryterium nadprądowe jako podstawę do wykrywania zwarć wielkoprądowych, uproszczone - oparte na zasadzie logiki dwustanowej - zabezpieczenie szyn zbiorczych. Przedstawione zagadnienie istoty i roli układów adaptacyjnych.
EN
The paper describes assignments and fundamental requirements for power protection system, overcurrent criterion as the base for detection of high-current short-circuits, simplified- based on the principle binary logic - protection of bus bars. The article discusses problem of essence and role of adaptation systems.
10
Content available remote Algorytm impulsowy do detekcji zwarć doziemnych przerywanych
PL
Detekcja zwarć doziemnych przerywanych w sieciach dystrybucyjnych SN jest trudna z powodu małej wartości niestabilnych sygnałów pomiarowych. W pracy przedstawiono propozycję algorytmów pomiarowych, które zrealizowano dla sygnałów pomiarowych uzyskanych podczas zwarcia naturalnego w sieci rzeczywistej. Wykazano, że stosowane kryteria zabezpieczeniowe mogą okazać się nieskuteczne w przypadku zwarć przerywanych. Zaproponowano dwie wersje oryginalnych algorytmów pomiarowo - decyzyjnych wykorzystujące logikę rozmytą.
EN
The intermittent fault belong to the most difficult detectable one due to its low and unstable measuring signals. The discussion has been carried out on the true fault recorded in the typical MV distribution network. It is shown that the criterion values applied, up to now, to the ground-fault protections can be ineffective. Therefore, two versions of an original measuring-decisive algorithm based on fuzzy logic have been proposed.
EN
UPS manufacturers follow the IT culture, used to deal with modular and versatile equipment. A question then arises: should the power protection be distributed (installed in the rack or centralized (in an electrical room). A centralized system is faster to implement. It requires a cheaper and smaller area per kW. Rightsizing centralized power from the beginning facilitates "plug-and-play" IT installations. The efficiency is better optimized, centralized UPS having lower losses cooled by cheaper air-conditionning. A centralized UPS provides better reliability and cost / MTBF ratio: a four 25 Watts light bulbs will cost more compared to one 100 Watt light bulb. Human factor is also to consider when it comes to monitoring and maintaining UPS: distributed UPS are typically managed by IT personnel, untrained for this task. A centralized UPS with a 7x24 service adds to uptime far more than it might add to total cost of ownership. The battery also advocates for a centralized UPS: it is the weakest link in any UPS system. A centralized UPS with a single well-monitored battery allows a longer battery life expectancy. When the total costs of ownership is considered, the savings of a centralized UPS installation are considerable.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.