Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena niepewności pomiaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Przedstawiono wyniki badań pozwalające na oszacowanie budżetu niepewności dla pomiaru odchyłki okrągłości czopów głównych wału korbowego. Pomiary wykonano na przyrządzie specjalizowanym do pomiaru odchyłek kształtu. Niepewność pomiaru wyznaczono zgodnie z wytycznymi Przewodnika do wyrażania niepewności pomiaru GUM dla metody A.
EN
Results of the tests are presented which make it possible to estimate the uncertainty budget for the measurements of the out of roundness deviations of the crankshaft main bearing journal. The measurements had been taken by means of the instrument specially adopted for the shape tolerance checks.
EN
In the article the construction description and the results of metrology properties experimental studies of oscillatory flowmeter with hall-effect oscillation frequency pick-up has been presented. The experiments were carried out in measuring position for different air volumetric flow parameters. The processing function and equation of motion for this type of flowmeter has been presented as well.
3
Content available remote Ocena niepewności wyników pomiarów w analizie areometrycznej gruntu
PL
W artykule przedstawiono procedurę obliczania złożonej niepewności standardowej (przy zastosowaniu tzw. metody B) w analizie areometrycznej, gdzie wielkościami określanymi są: średnica cząstek zawieszonych w danym momencie w zawiesinie gruntowo-wodnej i ich zawartość procentowa w stosunku do całej suchej masy próbki wziętej do analizy. Bezpośrednimi wielkościami mierzonymi są: gęstość zawiesiny - mierzona areometrem (poziom zanurzenia areometru) i czas pomiaru liczony od momentu wzburzenia zawiesiny, po którym mierzy się tę gęstość.
EN
The paper describes a procedure for assessing the complex standard imprecision of in hydrometer analysis with "B" method. The defined values are: the diameter of particles suspended in soil and water suspension at a given time and their percent content in total substance of the analyzed sample. The direct measured values are: the suspension density measured with hydrometer (by the level of hydrometer's immersion) and time of the measurement from the moment of suspension's stir, after which the density is recorded.
4
Content available remote Międzynarodowe normy oceny niepewności pomiarów
EN
The general rules for evaluating and expressing uncertainty in measurements, established in 1995 by ISO, and their consequences for education of physics and technology in laboratories are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.