Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono pięć typów sprężarkowych układów chłodniczych dwustopniowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty techniczno-ruchowe i energetyczne. Wykazano, że układy dwustopniowe ze sprężarkami śrubowymi na obu stopniach sprężania chłodzonymi olejem smarnym oraz wyposażone w chłodnicę międzystopniową o funkcji zasilania cieczą parownika oraz schładzania pary przegrzanej z niskiego stopnia - należą do najbardziej efektywnych pod względem zużycia energii.
EN
Five kinds of two-stage compression refrigeration systems have been presented in the paper. A close attention has been paid to the technical and operation aspects as well as power consumption of these systems. Two-stage systems equipped with screw compressors at the both stages and oil cooling installations as well as equipped with the interstage coolers have been showed as the most effective solution in terms of power consumption.
PL
W artykule omawia się kilka przypadków zaburzeń techniczno-ruchowych mogących występować podczas eksploatacji urządzeń chłodniczych pompowych. Podano wypróbowane w praktyce efektywne metody im zapobiegania. Do zaburzeń takich należą m.in.: przepełnienie oddzielacza cieczy oraz kawitacja czynnika w pompach recyrkulacyjnych przetłaczających ciecz z oddzielacza do parowników. Skuteczne zapobieganie takim zaburzeniom zapewnia bezpieczeństwo załogi, maszyn i urządzeń oraz całych obiektów chłodniczych obejmujących komory chłodnicze, zamrażalnie i składowane w nich produkty.
PL
W artykule omówiono podstawowe własności CO2 jako czynnika chłodniczego oraz jego zastosowania, a także zasady budowy i działania rozprężarko-sprężarek tłokowych. Przeprowadzono ocenę porównawczą efektywności energetycznej układów z rozprężarką lub zaworem rozprężnym - z wykorzystaniem i bez wykorzystania odzyskanej energii do napędu sprężarek. Osiągnięte wyniki są wysoce pozytywne.
PL
W artykule omówiono współczesną rolę supermarketów, ich charakterystykę eksploatacyjną, wymagania stawiane urządzeniom chłodniczym oraz podano najnowsze ich rozwiązania przy wykorzystaniu naturalnych czynników chłodniczych i chłodziw. Najwięcej uwagi poświęcono przy tym aspektom bezpieczeństwa człowieka i środowiska naturalnego, minimalnemu zużyciu energii, a także kosztom inwestycyjnym.
PL
W artykule omówiony został układ chłodniczy dwustopniowy samoprzekształcalny w układ jednostopniowy i odwrotnie - w zależności od temperatury otoczenia. Zużycie energii elektrycznej w takim układzie jest o ponad 30% mniejsze niż w każdym innym układzie chłodniczym sprężarkowym o tej samej mocy chłodzenia. Główna strata energii zachodzi w urządzeniu chłodniczym w zaworze rozprężnym (dławiącym) skroplonego czynnika, natomiast jej zużycie przy sprężaniu pary w sprężarce. Pozycje te są tym mniejsze - przy danej mocy chłodniczej urządzenia - im: a) niższa jest temperatura (ciśnienie) skraplania, b) wyższa jest temperatura (ciśnienie) parowania, c) bardziej jest dochłodzony czynnik chłodniczy przed rozprężeniem, d) bardziej zmniejszony jest masowy obieg czynnika, e) gdy zmniejszone są do minimum prędkości przepływu czynnika niezbędne do samoczynnego zwrotu oleju, f) gdy wyeliminowana jest jakakolwiek możliwość powstawania pary w rurociągach cieczowych. W artykule zaprezentowano rozwiązania techniczno-eksploatacyjne takich układów dostosowanych do supermarketów i naturalnych czynników chłodniczych (CO2, NH3 i HC).
PL
W artykule omówiono zasady instalowania obsługi i konserwacji zaworów w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych. Problematyka ta ma ścisły związek z bezpieczeństwem służb serwisowych, instalacji i całych obiektów chłodniczych.
PL
W artykule omówiono aktualną sytuację w dziedzinie stosowania węglowodorów jako czynników docelowych w małych urządzeniach chłodniczych (domowych i handlowych) oraz klimatyzacyjnych. Najwięcej uwagi poświęcono cyklopropanowi, bowiem badania z ostatnich lat wykazały jego wyższość, pod każdym niemal względem, nad obiecującym do niedawna izobutanem.
PL
W materiale przedstawiono cele,zadania i strukturę organizacyjną MICH.Dokonano przeglądu bieżącej działalności tej organizacji ogólnoświatowej.Autor zwrócił uwagę na aktualną i przyszłą współpracą Polski z tą organizacją.
EN
The mission,tasks and organisation structure of the International Institute of Refrigeration have been presented in the paper.The review of the present activities of this Institute have been described in the paper.An attention has been paid to the present and future collaboration with Poland.
17
Content available remote Żywność chłodzona o minimalnym stopniu przetworzenia
PL
W artykule omówiono rysujący się w świecie kierunek rozwojowy minimalnego przetwórstwa żywności. Ma on na celu dostarczenie konsumentowi produktów o właściwościach maksymalnie zbliżonych do naturalnych, wydłużenie ich trwałości oraz zwiększenie bezpieczeństwa żywieniowego. Podstawową metodą konserwacji takiej żywności jest jej chłodzenie/a nie zamrażanie/ i przechowywanie w temperaturach okołozerowych. Trend ten można zsyntetyzować w słowach: minimum przetwórstwa, maksimum chłodnictwa i tyle, ile niezbędne zamrażalnictwa.
EN
The article contains worldwide trends in the production of minimally processed foods to provide consumer with more natural products, prolong their shelf life and increase feeding safety. Chilling, and not freezing, is the basic method of minimally processed food preservation and cold storage at zero-temperatures. The trend may be synthetized as: minimum processing, maximum chilling and as much as indispensable freezing.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.