Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optimal planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper shows the economic efficiency of the optimal use of technology in crop production. A totally new model has been developed ,that allows planning the operation of each tractor individually, as well as an integer programming method with Boolean variables based on the formation of a lexicographic sequence. The paper shows the calculation according to the optimization criterion of the minimum duration of the work. The developed method of integer programming is original because it allows to solve problems typical of agricultural planning. For this, the authors derived a formula for the formation of any member of the lexicographic sequence and developed the AgroMaster + computer program, which also carries out the search for the optimal solution using the method of truncated exhaustive search. Due to optimal planning, the total duration of agricultural operations is reduced by 1.7 times compared to their actual duration. The cost of additional products received per 1 moto-hour is 7.3 dollars. The testing the results of studies in one of the farms of the Republic of Bashkortostan showed the possibility of practical application of the above developments for optimal planning of tractors in any agricultural enterprises.
PL
W pracy zaprezentowano heurystyczną metodę planowania rozmieszczenia przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) wokół osłanianego obiektu obszarowego. Jako miarę oceny jakości rozmieszczenia przyjęto funkcję zależną od odległości najbardziej oddalonych od środka obszaru bronionego możliwych punktów oddziaływania na cele. Jest to wskaźnik odmienny od powszechnie wykorzystywanego w literaturze wskaźnika bazującego na prawdopodobieństwie przeniknięcia ŚNP przez strefę obrony, prawdopodobieństwie zniszczenia ŚNP oraz prawdopodobieństwie poniesienia określonych strat. Ograniczenia modelu wynikają wprost z ograniczeń nakładanych przez rzeczywisty system obrony powietrznej i naturę obiektów obszarowych. W pracy założono, że system VSHORAD działa w ramach ogólnego systemu dowodzenia i kierowania obrony powietrznej, z którego otrzymuje rozpoznany obraz sytuacji powietrznej oraz plany zamierzeń i zadania bojowe. Przedstawiona metoda została oprogramowana. W końcowej części pracy zaprezentowano wyniki obliczeniowe.
EN
This paper presents a heuristic method of planning the deployment of very short-range anti-air missile and artillery sets (VSHORAD) around the protected area object. The function dependent on the distance between the earliest feasible points of destroying targets and the center of the protected area object is taken as an objective function. This is a different indicator from those commonly used in the literature based on the likelihood of a defense zone penetration by the means of air attack (MAA), the kill probability of the MAA and the probability of area object losses. The model constraints result directly from the restrictions imposed by the real air defense system and the nature of the area objects. This paper assumes that the VSHORAD system operates as a part of an air defense command and control system based on the network-centric warfare idea. The presented method has been implemented. In the final part of the paper computational results have been presented.
PL
W pracy sprowadzono problem planowania w środowisku tzw. świata klocków, posiadający reprezentację STRIPS, do problemu programowania liniowego. Uwzględniono również niepełność dostępnej informacji i przeanalizowano jej wpływ na rozwiązanie zadania programowania liniowego. Pokazano także zależność rozmiaru problemu liniowego od rozmiaru świata klocków. Transformacja do zadania programowania liniowego polega na założeniu liczby etapów planowania i przypisaniu każdemu warunkowi i operatorowi systemu STRIPS w każdym etapie planowania jednej zmiennej. Przy ograniczeniu dopuszczalnych wartości zmiennych do przedziału <0,1> założono, że wartości te odpowiadają stopniu spełnienia warunków oraz stopniu zastosowania operatorów w systemie STRIPS.
EN
In the paper block world environment with STRIPS representation is presented as linear programming problem. It is also assumed that information about state of the problem may be incomplete and its influence to linear programming problem solution is shown. Translation of the STRIPS planning to linear programming is based on assumption of the number of planning steps and mapping conditions and operators in each planning step to variables. Variables are mapped to values between 0 and 1: it corresponds to truth degree of conditions and operators.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.