Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiercenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Głównym celem projektu było skonstruowanie i wykonanie prototypu urządzenia wspomagającego wykonywanie operacji wiertarskich na wysokościach i w utrudnionych warunkach pracy. Maszyna miała za zadanie w sposób samodzielny wykonywać otwory w materiałach ferromagnetycznych z bezpiecznej odległości od powierzchni obrabianej, bez konieczności niebezpiecznych wychyleń operatora. Istotą działania wiertarki miały być zwiększenie bezpieczeństwa operatora i wydajności pracy, obniżenie kosztów związanych z nieprawidłowym przeprowadzeniem operacji skrawania (łamanie wierteł, zwiększona moc pobierana przez elektrowrzeciono) oraz zwiększenie dokładności wykonywanych otworów.
3
Content available remote Opracowanie własnej receptury płuczki olejowej przez Exalo Drilling S.A.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań Laboratorium Płynów i Cementów oraz Działu Badań i Rozwoju Exalo Drilling S.A., które doprowadziły do opracowania własnej receptury płuczki olejowej (syntetycznej). Obszarem, na którym przede wszystkim stosowane są płuczki olejowe w Polsce jest Flisz Karpacki. Podstawą do opracowania własnej receptury były wymagania przedstawione przez Inwestora na jednym z otworów wierconych w tym rejonie. W badaniach nad recepturą płuczki olejowej uwzględniono budowę geologiczną oraz właściwości skał z obszaru, na którym miał być planowany otwór. Doświadczenie i wiedza pracowników Laboratorium Płynów i Cementów oraz Działu Badań i Rozwoju pozwoliły na zdefiniowanie autorskiej płuczki, która z powodzeniem została użyta w trakcie wiercenia planowanego otworu.
EN
In this paper are presented Exalo Drilling S.A. Mud and Cementing Laboratory and R&D Department researches which led to the formulation of personalized oil base (synthetic) mud. The region in Poland where oil base mud is usually used is the Carpathians flysch. The basis for developing the recipe were requirements of the Investor for performing one of several wells in this region. Researches on the recipe of OBM also considered geological structure and rock’s propeties in the region in which the well was planned. The background and knowledge of Exalo Drilling S.A. Mud and Cementing Laboratory and R&D Department has allowed for defining own Oil Base Mud, which has been used while Drilling the well.
PL
Exalo Drilling S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw z branży wierceń lądowych w Europie środkowo-wschodniej. Poza podstawową działalnością spółki jaką jest dostarczanie usług wiertniczych i serwisowych, w strukturach Exalo działa akredytowane laboratorium badawcze, tj. Laboratorium Płynów i Cementów, wykonujące zaawansowane pomiary i badania w zakresie technologii płynów wiertniczych i zaczynów cementowych.
EN
The paper presents the analysis of navigation processes used in wells and around-drilling processes. Most common navigation systems used in drilling processes are described. The authors have presented a concept of applying navigation to operations supporting drilling processes, including operations ensuring the safety of drilling staff. Also, they have discussed around-drilling processes which have not been supported by navigation systems. Finally, they have presented ideas of their possible applications as well as benefits resulting from using navigation systems.
6
Content available Pale i mikropale
PL
Posadowienia głębokie w budownictwie należą obecnie do powszechnie stosowanych praktyk. Coraz więcej inwestycji wymaga przekazania obciążeń zewnętrznych na warstwy zalegające w głębi podłoża gruntowego lub polepszenia jego cech mechanicznych. Inżynierowie mają do dyspozycji szeroki zakres pali, co zawdzięczają transferowi nowych technologii oraz aktualnym możliwościom sprzętowym.
7
Content available remote Wiertło do materiałów kompozytowych redukujące zadziory i delaminację
PL
Podczas wiercenia materiałów kompozytowych, takich jak tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFRP), dochodzi do delaminacji oraz powstawania zadziorów na wejściu wiertła w otwór i jego wyjściu z otworu. W artykule zaproponowano projekt wiertła, które mogłoby ograniczyć te niekorzystne zjawiska.
EN
From ancient days to till today manufacturing industries, especially making of holes on the parts during drilling process for precision assembling of parts facing problems with burr formation. Drilling operation is one of the finishing operation in the production cycle, removing of burrs during drilling process is a time consuming and non-value added process to the manufacturing sector. So reducing the size of burrs is the main aim of the present study. In the present work, optimization of burr size is considered during drilling of aluminium 7075 alloy. In this connection, experiments are conducted based on Grey based Taguchi. From Grey relational grades of responses selected optimal combination of parameters to attain multiple performance characteristics of responses with a corresponding higher grey relational grade. For identifying the most significant input parameters that influence the output responses ANOVA is conducted. Based on interaction effect plots of data means of responses from results of ANOVA, confirmation tests are conducted by choosing most significant parameters. Finally, observations reveals that feed rate, point and clearance angles are the most influential factors on burr size and also experimental results divulge that the lower the thrust force causes to decrease the burr height. The proposed approach is helpful to the budding entrepreneurs in the related areas to select optimal combination of drilling parameters to attain multiple performance characteristics of responses especially in burr size to prevent the post finishing operations up to certain extent.
EN
The longwall mining system with fall of the roof is still the most common hard coal extraction system in Polish mining. Its utilization for selective coal seams’ mining results in the development of post-extraction gobs at different depths. Methane desorption phenomena from the coal seams in the stress release zones and migration of gas towards the area of operations, result in methane accumulating also after completion of coal exploitation. Methane which is not exploited from the gobs can migrate directly to the atmosphere e.g. through overlying layers, faults, workings or directly via an operated ventilation grid of an adjacent coal mine – contributing to the Greenhouse Gas effect. One of the methods to capture methane (Abandoned Maine Methane) from abandoned coal mines is to drill vertical wells through several post-extraction gobs from the surface. This paper presents the results of drilling operations at the AGH-Wieczorek-1 well, where first time in Poland, down-the-hole-hammer (DTH) with casing-while-drilling (CwD) technology were used to drill through several post-extraction gobs. The AGH-Wieczorek-1 well with 440.0 m MD was successfully drilled without any complications. Finally, three post-extraction gobs and two coal seams were drilled. Additionally, results from drillability tests, which were performed during drilling operations, are presented.
EN
Stemming plugs are one of the widely used accessory in surface mining operations. Stemming plugs assist conventional stemming material in gas retention and help in better fragmentation and explosive utilization. Effective use of the stemming plugs results in economic benefits and enhance the efficacy of the project. Economic and productive viability of stemming plugs have been conducted in depth by different researchers. Addition of stemming plugs to a new system requires ergonomic challenges for operators conducting drilling and blasting operation. Induction of a newer product in already established system is subject to overall positive feedback. This work investigates ergonomics of three different stemming plugs introduced to a limestone quarry in Pakistan. The stemming plugs were evaluated based on extra time needed, workers feedback, failures during operation, recovery time after failure and number of extra equipment required to carry out the operation. Points based matrix was established with likeliness of each plug and based on overall scores stemming plug 1 was most acceptable followed by stemming plug 3. Stemming plug 2 was disliked by operation and did not reach the level of acceptability of operators. This work will help stemming plug making industry in adapting to best practices by incorporating ergonomics of plugs in designing. Literature shows no previous work on ergonomics of stemming plugs.
EN
Finding effective ways to efficiently drive roadways at depths over 1 km has become a hotspot research issue in the field of mining engineering. In this study, based on the local geological conditions in the Xinwen Mining Area (XMA) of China, in-situ stress measurements were conducted in 15 representative deep roadways, which revealed the overall tectonic stress field pattern, with the domination of the horizontal principal stresses. The latter values reached as high as 42.19 MPa, posing a significant challenge to the drivage work. Given this, a comprehensive set of innovative techniques for efficiently driving roadways at depths over 1 km was developed, including (i) controlled blasting with bidirectional energy focusing for directional fracturing, (ii) controlled blasting with multidirectional energy distribution for efficient rock fragmentation, (iii) wedge-cylinder duplex cuts centered on double empty holes, and (iv) high-strength supports for deep roadways. The proposed set of techniques was successfully implemented in the –1010 west rock roadway (WRR) drivage at the Huafeng Coal Mine (HCM). The improved drivage efficiency was characterized by the average and maximum monthly advances of 125 and 151 m, respectively. The roadway cross-sectional shape accuracy was also significantly improved, with the overbreak and underbreak zones being less than 50 mm. The deformation in the surrounding rock of roadway (SRR) was adequately controlled, thus avoiding repeated maintenance and repair. The relevant research results can provide technical guidance for efficient drivage of roadways at depths over 1 km in other mining areas in China and worldwide.
EN
The single-crystal superalloy materials have been rapidly developed and widely used in advanced thermal structural components due to their excellent comprehensive physical and chemical properties under high-temperature service conditions. However, conventional micro-hole making results in defects such as edge breakage and burr. In this study, the electrical discharge drilling (EDD) combined with helical microelectrode is first adopted to fabricate DD5 single-crystal nickel-based superalloy. The effects of tool geometry and machining parameters on subsurface damage layer, micro-hole taper, surface morphology, surface roughness and machining time were investigated in detail. Experimental results indicated that helical microelectrode can obtained smoother surface without debris deposition and thinner subsurface damage layer depth lack of micro-cracks compared with cylindrical microelectrodes. Additionally, the computational fluid dynamics model was developed to analyze working fluid movement and reveal effective debris removal mechanism of helical microelectrode. The vortices will be generated in lateral gap fluid between micro-hole and helical microelectrode and have a certain delay time. The surface roughness and dimensional precision of micro-holes fabricated by helical microelectrodes are greatly improved and machining efficiency is also improved by 30.94% compared to cylindrical microelectrodes. This work could provide theoretical and process guidance to assist in realizing high surface quality and low subsurface damage of micro-holes obtained with EDD process.
EN
Additive Manufacturing (AM) technologies are increasingly applied in various industries since they provide the possibility to manufacture the components with high geometrical complexity easier and faster than traditional processes. However, the subsequent semi-finish/finish machining operations such as drilling, turning and/or milling are still necessary for AM parts to obtain the required surface textures and meet the practical requirements. As such, the AM parts usually indicate different machinability compared with conventionally produced ones in view of the different material microstructures. A comprehensive understanding of this machining effort is of great importance for similar engineering applications but not widely reported. Thus, an attempt was made in this work to address the effect of the material microstructure on the machining stability and tool wear behavior in dry drilling of the hard titanium alloys. The experimental results highlight a correlation between the tool wear behavior and material microstructures. A great number of micro-pits appeared on the tool flank face and the abrasive marks, coating delamination, as well as catastrophic failure of the cutting edge were found to be more obvious during machining the DMLS alloy. In contrast, adhesion wear followed by micro chipping and build-up edge were distinguished when machining the wrought Ti6Al4V. Meanwhile, heat treatment can improve the flow plasticity and reduce the brittleness of the AM material since catastrophic failure disappeared and chip adhesion becomes more predominant when machining the HTDMLS Ti6Al4V.
PL
Wiercenie materiałów ciągliwych, do których zalicza się Ti6Al4V, często wiąże się z niewystarczającym odprowadzeniem wiórów, co prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu obróbki. Wióry powstające w trakcie procesu wiercenia materiałów plastycznych są ciągliwe i mają skłonność do gromadzenia się w rowkach wiórowych narzędzia. Takie gromadzenie się wiórów może skutkować zarysowaniami powierzchni otworu, przyklejeniami materiału do narzędzia skrawającego, a także do przyśpieszonego zużycia ostrza skrawającego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w procesie wiercenia stopu tytanu Ti6Al4V w aspekcie dokładności wymiarowo-kształtowej uzyskanych otworów. Obróbkę prowadzono bez chłodziwa (na sucho) przy różnych zestawach parametrów skrawania. W ramach badań monitorowano siłę posuwową i moment skrawania, dokładność kształtowo-wymiarową, jakość powierzchni otworu oraz kształt wiórów. Wyniki badań pokazują, że zarówno jakość otworu, jak i jego dokładność wymiarowo-kształtową można poprawić przez odpowiedni dobór parametrów skrawania. Ponadto, obserwacja powierzchni na wyjściu narzędzia z materiału wskazywała na występowanie odkształceń plastycznych (zadziory) związanych z parametrami skrawania. Wyniki eksperymentu wykazały także, że na kształt i wielkość zadziorów istotny wpływ ma prędkość posuwu.
EN
The drilling of ductile materials, such as Ti6Al4V, is often associated with insufficient chip evacuation, resulting in disturbances in the machining process. Chips formed during the drilling process of plastic materials are ductile and tend to accumulate in the chip flutes of the tool. Such chip formation may result in scratches on the hole surface, sticking the material to the cutting tool, and also on accelerated wear of the cutting edge. This article presents the analysis of the drilling process and assessment of the quality of the hole after drilling Ti6Al4V titanium alloy without coolant at various processing parameters. As part of the research, the feed force and cutting moment were monitored, the shape and dimensional accuracy and the quality of the hole surface and the shape of the chips. The test results show that the hole quality can be improved by appropriate selection of cutting parameters. Observation of the surface at the exit of the tool from the material indicated plastic deformation (burrs) in different cutting conditions. The results of the experiment also showed that the shape and size of burrs is strongly influenced by the feed speed.
PL
We współczesnych korpusach lotniczych wiele elementów przenoszących obciążenia krytyczne zawiera nitowane połączenia kompozytów z metalami, wymagające wiercenia otworów o wąskich tolerancjach. Wytrzymałość zmęczeniowa łączonych elementów w znacznym stopniu zależy od zadziorów powstałych w czasie wiercenia oraz od zastosowanego posuwu.
16
Content available remote Influence of changes in machinability of nodular cast iron on manufacturing costs
EN
Attempts to explain changes in the efficiency of nodular cast iron machining caused by the dispersion of its mechanical properties affecting on the intensity of tools wear (such as VHM drills) have been presented. It has been also assessed to what extent changes in mechanical properties of tools, within the limits of the standards, can change the machining efficiency in quite intensive machining conditions of the automotive industry.
PL
Podjęto próbę wyjaśnienia zmian efektywności obróbki żeliwa sferoidalnego; było to spowodowane rozrzutem jego właściwości mechanicznych, odbijającym się na intensywności zużywania się narzędzi (w tym wypadku wierteł z węglików spiekanych). Oceniono, na ile zmiany właściwości mechanicznych narzędzi – mieszczące się w granicach norm – mogą wpływać na efektywność obróbki w dość intensywnych warunkach skrawania w przemyśle motoryzacyjnym.
EN
This work is aimed at developing relations between the pertinent variables that affect drilling process of stainless steel using artificial neural network. The experiments were conducted on vertical CNC machining centre. The parameters used were spindle speed and feed rate. The effect of machining parameters on entry burr height, exit burr height and surface roughnesswas experimentally evaluated for different spindle speeds and feed rates. A model was established between the drilling parameters and experimentally obtained data using ANN. The predicted values and measured values are fairly close, which indicates that the developed model can be effectively used to predict the burr height and surface roughness in drilling of stainless steel. Genetic algorithm (GA) technique was used in this work to identify the optimized drilling parameters. Confirmation test was conducted with the optimized parameters and it was found that confirmation test results were similar to that of GA-predicted output values.
EN
This experimental study investigated the effects of a conventional cutting fluid during drilling cylindrical holes on workpiece materials made of the AISI 1040 steel. Drilling responses were compared between dry and wet (in presence of the cutting fluid) cutting conditions with respect to drilling force, roundness deviation and taper of the hole, and chip morphology. High production machining and drilling with high cutting speed, feed, and depth of cut were found to be inherently associated with the generation of a large amount of heat and high cutting temperature. In a dry condition such high cutting temperature not only reduces dimensional accuracy and tool life but also impairs the roundness deviation and taper of the hole. The use of a conventional cutting fluid, in such a situation, was very effective to reduce the cutting temperature. In a dry cutting condition, numerous tool-wears were found on the drill bits. Drilling in such a dry condition seriously affects roundness of the hole, and chip shape and color. Contrastingly, use of a traditional cutting fluid reduced temperature as well as improved roundness and taper of the hole. It also acted as a lubricate at the tool tip–work surface interface. Overall, the conventional cutting fluid enhanced the quality of the machine work and potentially can increase machine life of drill bits.
EN
The paper presents an investigation of results on an additive manufactured drill base body. Due to the technological and strength limitations, conventional drills with inner coolant ducts may not be smaller than 13 mm diameter. The novel idea was to keep the strength of small diameter drills making spiral coolant ducts. Drills were fabricated using a 3D laser printer to obtain the designed geometry in a way not affecting its stiffness and strength. The tensile strength of samples was between Rm = 1287 and 1603 MPa, and microhardness of drills was between 606 and 627 HV5. The sintered material revealed a very small porosity rate (below 1%) and very few discontinuities. Thus, it was demonstrated that the 3D laser printing enabled the production of advantageous drill base bodies.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań korpusu wiertła wykonanego za pomocą technologii addytywnej. Ze względu na ograniczenia technologiczne i wytrzymałościowe tradycyjne wiertła z wewnętrznymi kanałami nie mogą mieć średnic mniejszych niż 13 mm. Zaprojektowano nowatorskie wiertła o mniejszych średnicach ze spiralnymi kanałami wewnętrznymi, które w mniejszym stopniu obniżają wytrzymałość korpusu. Wykonano je za pomocą laserowej drukarki 3D, gdyż uzyskanie takiego kształtu technologią tradycyjną jest bardzo utrudnione. Wytrzymałość próbek uzyskano w granicach od Rm = 1287 do 1603 MPa, a mikrotwardość pomiędzy 606 a 627 HV5. Uzyskany materiał wykazywał bardzo małą porowatość poniżej 1% i bardzo niewiele nieciągłości struktury. W ten sposób wykazano, że laserowy druk 3D daje możliwość wykonania korpusów wierteł o wysokiej wytrzymałości.
20
Content available remote Rozwiązanie procesowe do obróbki wszystkich rodzajów korbowodów
PL
Korbowody to silnie obciążone części silnika. Aby uwzględnić redukcję zatrudnienia i redukcję emisji CO2, korbowody stają się coraz lżejsze. Osiąga się to z jednej strony dzięki zastosowaniu wytrzymałych i innowacyjnych materiałów, a z drugiej strony dzięki nowoczesnym procesom produkcyjnym. Zmienia to również kształt prętów łączących i zwiększa się różnorodność kształtów. MAPAL oferuje pełny proces obróbki różnych typów prętów łączących - zarówno na linii produkcyjnej lub centrum obróbkowym, jak i na mokro lub obróbce MQL.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.