Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telefonia internetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Calculation of Signalling RTP Packet Error Probability in Internet
EN
We analyze the errors in the Internet packets carrying telephony signalling information. Error probability, obtained by using redundant packet sending, is also calculated. It is proved that fatal error probability, when signalling packets are sent according to standardized RTP packets, is better than it is allowed in international recommendation for analog signalling systems, but worse than it is allowed for No7 signalling systems. The improvement is achieved by using redundant packet sending, when the error probability drops below the value intended for No7 signalling.
PL
Przeanalizowano błędy w pakiecie internetowym przenoszącym informację telefoniczną. Stwierdzono, że prawdopodobieństwo błędu w pakiecie zgodnym ze standardem RTP jest mniejsze w układach analogowych ale większe w systemie CCS No 7. Pomocne w tym przypadku może być przesłanie pakietu rezerwowego.
PL
Celem pracy była budowa systemu telefonii internetowej w oparciu o istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną w przedsiębiorstwie rolniczym oraz porównanie kosztów eksploatacji zbudowanego systemu z dotychczas użytkowanym. W pracy przedstawiono porównanie kosztów rozmów telefonicznych przy użyciu VoIP w stosunku do kosztów rozmów realizowanych przy pomocy standardowych łączy analogowych POTS. Przedstawiono także rozwiązanie sprzętowe tego przedsięwzięcia. Jak wykazano w pracy koszty ponoszone na rozmowy telefoniczne z użyciem VoIP mogą stanowić znaczący element budżetu przedsiębiorstwa, gdyż są one o ponad połowę tańsze w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Badania zostały przeprowadzone w trzech przedsiębiorstwach rolniczych przez okres trzech miesięcy 2006 roku.
EN
The purpose of the work was to design an internet communications system based on an existing data transmission infrastructure in an agricultural enterprise, and to compare operating costs of a new-built system with the system operated so far. The paper presents costs for telephone calls being made using the VoIP, compared to costs of calls via standard POTS analog links. Moreover, it shows the concept of equipment, which should be used in this project. As it has been shown in the paper, telephone calls via VoIP may be important for an enterprise budget, since their costs are more than twice lower than conventional communication. The research was carried out in three agricultural enterprises for three months in 2006.
PL
Podsumowano dotyczasowe osiągnięcia w telekomunikacji, jako jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin życia, która przybliża pojęcie społeczeństwa informacyjnego, a także wskazuje na szczególną rolę neostrady tp w jego kształtowaniu. Poszczególne rozdziały ukazują innowacyjne rozwiązania, oferowane Klientom w ramach usługi multipakiet tp, takie jak: telefonia internetowa, wideo na życzenie, czy telewizja jakości DVD. Oprócz informacji o już istniejących rozwiązaniach nakreślono również plany rozwoju usług Telekomunikacji Polskiej w najbliższej przyszłości.
EN
This article summarizes current achievements in telecommunication being one of the fastest developing fields of life and introduces a term of the information society; it also points to a special role of neostrada tp in rts forming. lndividual chapters present innovative solutions offered to customers in multipakiettp service, such as: Internet communication, video on demand, or DVD quality television. Except for the information on the already existing solutions, the article also outlines the plans of development of services of Telekomunikacja Polska (Polish Telecommunication) in the nearest future.
PL
Przedstawiono protokoły i standardy wykorzystywane obecnie w komunikacji głosowej w sieci Internet. Omówiono najczęściej stosowane obecnie protokoły sygnalizacji, protokoły transmisyjne oraz standardy kompresji sygnału mowy wykorzystywane w telefonii internetowej. Dodatkowo przedstawiono główne problemy, na jakie napotyka rozwój telefonii internetowej oraz nakreślono perspektywy jej dalszego rozwoju.
EN
The article presents protocols and standards of voice communication over Internet network. The most popular signalization protocols, transmissions protocols and speech compression technics are presented. In article additionally are shown main problems of internet telephony development and future perspective.
PL
Opisano systemy OmniPCX 4440 i OmniOffice - centrale PABX firmy Alcatel, umożliwiające realizację rozwiązań telefonii internetowej w środowisku sieci korporacyjnych.
EN
The paper presents Alcatel OmniPCX 4400 and OmniOffice - PABXs for internet telephony solutions in corporate environment.
PL
Opisano system CCweb firmy Alcatel, umożliwiający połączenie możliwości firmowych serwerów WWW z centrum telefonicznej obsługi klienta.
EN
The paper describes the Alcatel CCweb, enabling a company to combine its Web site and call center into a powerful contact center.
PL
Omówiono szerokopasmowe sieci dostępowe oraz nowe usługi i telefonię Internetową.
EN
The article presents broadband access networks, new services and Internet telephony.
PL
Omówiono pokrótce wybrane protokoły, wykorzystywane do realizacji rozmów telefonicznych w sieciach pakietowych z protokołem IP.
EN
The paper presents a brief overview of protocols used for IP telephony.
PL
Opisano system InterXpress - kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające realizację usług telefonicznych, multimedialnych oraz wzbogaconych w sieciach pakietowych z protokołem IP.
EN
The paper describes Siemens InterXpress system as the comprehensive solution for telephony, multimedia and enhanced services in IP-based networks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.