Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe
PL
Diagnostyka stanu nawierzchni drogowych oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego były tematami przewodnimi zakończonego 27 września 2016 r. w Olsztynie III Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego. W przeddzień obrad, 25 września, odbył się wielki festyn pod hasłem Bądź błyskotliwy, którego celem było propagowanie stosowania elementów odblaskowych dla zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
3
Content available II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe
PL
Druga edycja Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego w październiku 2015 r. zgromadziła przeszło 120 przedstawicieli administracji drogowej, firm projektowych i wykonawczych. Przed obradami w Lidzbarku Warmińskim uczestnicy konferencji byli w Olsztynie gośćmi otwarcia wystawy fotograficznej Warmia i Mazury – zielone i bezpieczne drogi. Podsumowanie efektów Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013.
EN
The second edition of Warmia and Masuria Road Forum held in October 2015 brought together over 120 representatives from road authorities, design firms and contractors. Before the session in Lidzbark Warmiński, conference participants attended the opening of the photographic exhibition "Warmia and Masuria" - Green and Safe Roads" held in Olsztyn. Summary of the effects of the Regional Operational Programme 2007-2013.
4
Content available Wschodnie Forum Drogowe w Supraślu
PL
Via Carpathia jest ważnym korytarzem transportowym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów. Rząd polski, współdziałając z nimi, powinien starać się o włączenie odcinka drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Augustów do sieci kompleksowej TEN-T i nadać priorytet budowie drogi S19 na całym przebiegu – to główne wnioski z odbywającego się 23–25 września 2015 r. w Supraślu Wschodniego Forum Drogowego. Spotkanie zorganizował Polski Kongres Drogowy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
PL
W Polsce trwa modernizacja linii kolejowych, a co za tym idzie, budowa i wzmacnianie obiektów inżynieryjnych. Mostów i wiaduktów w złym stanie technicznym jest na sieci Polskich Linii Kolejowych coraz mniej, ale wciąż wiele kwestii wymaga przyspieszenia.
6
Content available III Śląskie Forum Drogownictwa
PL
Śląskie Forum Drogownictwa (ŚFD) od pierwszej edycji, która miała miejsce w 2013 r. w Piekarach Śląskich, zdobyło sobie rangę jednego z najważniejszych spotkań drogowców nie tylko z tego regionu, poświęconych technicznym aspektom utrzymania dróg. Dużą zasługę ma tu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który przoduje we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań na swoich drogach.
PL
W dniach 4-5 czerwca 2014 r. w Krakowie odbyło się szóste wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes, po raz drugi poświęcone wyłącznie tematyce odwodnienia, tym razem dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. W poprzednim wydaniu (DROGI 10/14) opublikowaliśmy pierwszą część opisu wygłoszonych podczas Forum referatów.
PL
W dniach 4-5 czerwca 2014 r. w Krakowie odbyło się szóste wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes, po raz drugi poświęcone wyłącznie tematyce odwodnienia, tym razem dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.
PL
W dniach 26-27 listopada 2013 r. w Krakowie odbyło się trzecie wydarzenie z zainicjowanego przez Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes. W „Drogach” 5/2014 opublikowaliśmy streszczenia wygłoszonych podczas Forum ASFALTY 2013 referatów, teraz, tuż przed zaplanowanymi na dni 25-27 listopada 2014 r. Krakowskimi Dniami Nawierzchni 2014, zapraszamy do zapoznania się z toczącą się w czasie ubiegłorocznego spotkania dyskusją.
11
Content available Śląskie Forum Drogowe
PL
Górny Śląsk to najbardziej zaludniony region Polski, posiadający dwukrotnie gęstszą sieć dróg niż wynosi średnia dla kraju. Przez to stanowi najbardziej obciążony rejon krajowej sieci drogowej, co wynika też z lokalizacji w obrębie europejskich korytarzy transportowych. Podczas trzydniowego Śląskiego Forum Drogowego w Piekarach Śląskich, które odbyło się w maju, dyskutowano o przyszłości sieci drogowej w tym województwie. Najwięcej uwagi poświęcono jednak potrzebie upowszechniania wiedzy technicznej wśród zarządców dróg, co jest oczywiste, gdyż właśnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest liderem wśród drogowców samorządowych we wdrażaniu przepisów technicznych.
EN
Upper Silesia is the most densely populated region of Poland, with the road network twice as dense as the country average. This also makes Upper Silesia the most heavily used area of the national road network, which is also enhanced by its location within European transport corridors. During the three-day Silesian Road Forum in Piekary Śląskie in May, the future of the road network in the Silesian Voivodship was discussed.
PL
Referat przedstawia spojrzenie studentów na szeroko rozumianą logistykę. Jest opisem wrażeń i odczuć osób zamierzających wstąpić w świat magazynów, transportu i produkcji. Pokazuje pomysł, w jaki studenci starają się zgłębiać wiedzę teoretyczną, rozumieć ją i wykorzystywać w praktyce. Wyraża chęć działania w łączeniu teorii z praktyką. Jest także odzwierciedleniem świeżości i młodości, stara się zaprezentować świat logistyki jako hobby i pasja, przedstawia, że poprzez logistykę można również się bawić.
EN
This paper depicts a students’ overview on logistics. It is a description of impressions and feelings of people who are just about to enter a world of warehouses, transport and production. It represents an idea how students are deepening knowledge, understanding it and using In Real life. This paper shows their willingness to combine theory with practise. It also reflects a different attitude that students show to this field, perceived by them as a hobby, passion and a perfect opportunity to play.
13
Content available remote O Witruwiusza budowy miast zasadach w kontekście współczesnej urbanistyki
PL
Dzieło Witruwiusza powstałe ponad dwa tysiące lat temu jest cennym źródłem wiedzy o wszystkich rodzajach budowli wznoszonym przez Greków i Rzymian, zawiera informacje na temat porządków architektonicznych, proporcji, machin wojennych, akweduktów, etc. Trochę zapomniane pozostają sformułowane wytyczne urbanistyczne dotyczące budowy miast, przestrzeni publicznych, uwzględniania warunków klimatyczno-przyrodniczych. Czy te zasady urbanistyczne są dzisiaj aktualne?
EN
The work written by Vitruvius more than two thousand years ago is an important source of knowledge about all kinds of buildings erected by Greeks and Romans, it also contains information about architectural orders, proportions, construction of war machines, aqueducts, etc. We can say, that Vitruvian urban principles concerning city structures, public places and climate conditions has been forgotten. Do they still come into consideration today?
17
Content available remote II Forum Transportu Publicznego w Łodzi
PL
6 maja 2004 roku odbyła się druga edycja Forum, poświęconego różnym aspektom organizacji transportu publicznego. W tym roku tematem przewodnim były: „Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty integracji transportu zbiorowego w regionach”. W artykule autor omawia referaty wygłoszone przez poszczególnych prelegentów tego Forum.
PL
Baldachim rozciągający się nad eliptycznym forum zamyka większą część przestrzeni otoczonej szklanymi wieżowcami Sony Center. Jedynie z jednej strony przestrzeń Centrum jest otwarta na jeszcze nie zabudowaną część Potsdamer Platz.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.