Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łożyska garnkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule poruszony jest problem trwałości łożysk garnkowych. Omówiono budowę oraz zwrócono uwagę na cechy konstrukcyjne wpływające negatywnie na trwałość tego typu łożysk. Wykazano, że zaprojektowanie łożyska garnkowego zgodnie z obowiązującą normą europejską EN-1337 może nie zapewniać jego wieloletniej bezproblemowej eksploatacji. Artykuł uzupełnia krótki przegląd aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących zastosowań i kontroli łożysk garnkowych w drogowych i kolejowych obiektach mostowych.
EN
The article discusses the durability problem of pot bearings. Their construction is described and attention is paid to the structural features that negatively affect the durability of this type of bearings. Examples of pot bearings failures are given and the most common causes of these failures are listed. In short analyses it has been shown that the design of a pot bearing according to the applicable European standard EN-1337 does not provide many years of its trouble-free use, e.g. in the case of very heavy traffic with heavy vehicles or rolling stock. The article is supplemented by a brief overview of current regulations and recommendations detailing information on the application and inspection of pot bearings in road and rail bridges.
PL
Począwszy od lat 50. i 60. ubiegłego wieku zaczęto stosować w budownictwie mostowym nowatorskie rozwiązania łożysk. W artykule opisano historię rozwoju konstrukcji oraz wdrażania łożysk garnkowych, soczewkowych za granicą i w Polsce, a także łożysk specjalnych takich jak blokujące i prowadzące. W kraju wiodącym ośrodkiem badawczym w tej dziedzinie był Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
EN
Innovative bearing designs application in bridge construction started at 50-ies and 60-ies of the last century. In the paper a history of pot and spherical with PTFE bearings design and development in abroad and in Poland as well as special bearings as guided and restraints bearings was described. In our country the Road and Bridge Research Institute was leading research center in this field.
3
Content available remote Aspekty wykonawcze przebudowy mostu gen. Grota-Roweckiego w Warszawie
PL
Przebudowa mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie jest jedną z największych tego typu operacji w Europie. Polega ona na wzmocnieniu konstrukcji za pomocą sprężenia zewnętrznego oraz na odcięciu istniejących i dospawaniu nowych, wydłużonych wsporników, opartych na zewnętrznym skratowaniu. W referacie opisane zostały wybrane aspekty wykonawcze takie jak: montaż elementów stalowych pomostu i elementów systemu sprężenia, sprężenie ustroju, a także poruszone zostały tematy poprawy stanu technicznego podpór, wymiany łożysk oraz doboru nawierzchni. Szczególna uwaga została poświęcona nieprzewidzianym zachowaniom konstrukcji, które ujawniły się dopiero w dalszym etapie realizacji, to jest drganiom wsporników w strefie przydylatacyjnej i uszkodzeniu łożyska garnkowego w trakcie układania warstwy wyrównawczej nawierzchni oraz podjętym w związku z tym środkom zaradczym.
EN
Rebuild of gen. Stefana Grota-Roweckiego bridge in Warsaw is one of the largest operation of its kind in Europe. It involves widening the deck with braced cantilevers and strengthening the structure by external prestressing. The paper presents some of the technological aspects such as: assembly of steel structure and prestressing system elements, prestressing of the bridge, renovation of pillars and abutments, replacement of bearings. Particular attention has been devoted to unexpected behaviour of the structure, that is vibrations of the cantilevers near dilatation joints and pot bearing damage during laying of the asphalt pavement.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.