Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilanie bezprzerwowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest dwumodułowy zestaw opatentowany przez inżynierów z PGE Dystrybucja O.Lublin. Mobilna stacja transformatorowa - SN/nN o mocy transformatora 630kVA 15/0,4kV, z automatyką zabezpieczeniową oraz synchronizacją strony SN przeznaczoną do zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcie za pomocą agregatu prądotwórczego niskiego napięcia. Bocznik - zabudowany jest w lekkiej obudowie metalowej, wyposażonej w rozdzielnicę SN i rozdzielnicę potrzeb własnych, posadowiony na płozach z uchwytem transportowym.
EN
The subject of the article is a two-module set, patented by engineers from PGE Dystrybucja Lublin Branch. The MV/LV mobile transformer station with a transformer power of 630 kVA 15/0.4 kV, with automatic protection and MV side synchronization is intended for supplying medium voltage distribution networks by means of a low voltage power generator. The shunt is built in a light metal housing, equipped with a MV switchgear and a switchgear for own needs, mounted on skids with a transport handle.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
EN
Telecommunication systems in underground mines require reliable power supply both of stationary and underground devices. Special problems connected with power supply occur in a case when subscriber devices are located in explosion hazard areas. The paper presents the basic problems connected with power supply of stationary elements of safety systems as well as subscriber devices located in explosion hazard areas that are significantly distant from stationary elements. Acceptable methods of supplying the subscribers devices under technical environment conditions of mine undergrounds have been determined.
PL
Systemy telekomunikacyjne w kopalniach podziemnych wymagają niezawodnego zasilania energią elektryczną zarówno urządzeń stacyjnych jak i dołowych. Szczególne problemy związane z zasilaniem występują w przypadku gdy urządzenia abonenckie znajdują się w strefach zagrożonych wybuchem. W artykule przedstawiono zasadnicze problemy związane z zasilaniem energią elektryczną elementów stacyjnych systemów bezpieczeństwa oraz urządzeń abonenckich znajdujących się w strefach zagrożonych znacznie oddalonych od elementów stacyjnych. Określono możliwe sposoby zasilania urządzeń abonenckich w technicznych warunkach środowiskowych podziemi kopalń.
PL
W artykule przedstawiono projekt demonstratora hybrydowego systemu autonomicznego zasilania bezprzerwowego, w którym źródłami energii są moduły fotowoltaiczne oraz ogniwa paliwowe. Energia elektryczna jest w nim gromadzona w baterii akumulatorów oraz w bloku superkondensato-rów. System zarządzany jest opracowanym przez autorów mikroprocesorowym sterownikiem pozwalającym na monitorowanie stanu akumulatora, poziomu paliwa w zbiorniku oraz komunikację z modułem umożliwiającym przesłanie tych informacji na odległość. Zaprezentowano przetwornicę DC/DC, która zamienia zmieniające się w szerokim zakresie napięcie na bloku superkondensatorów w stabilne napięcie wyjściowe. Omówiono również obszary aplikacyjne oraz uwarunkowania ekonomiczne proponowanego rozwiązania.
EN
The paper presents the design of hybrid autonomous system demonstrator for uninterruptible power supply in which energy sources are photovoltaic modules and fuel cells. Electrical energy is stored in the batteries and in a block of supercapacitors. Management system, developed by the authors, is a microprocessor controller that allows to monitor battery condition, fuel level in the tank and provides communication with the module that enables wireless transfer of information. Presented DC / DC converter turns changing in a broad range voltage on block of supercapacitors into a stable output voltage. Article also discusses areas of application and economics of proposed solution.
6
Content available remote Problemy zasilania z bezprzerwowych zasilaczy statycznych
PL
Statyczne zasilacze bezprzerwowe są zazwyczaj używane do bezpiecznego zasilania komputerów, ośrodków informatycznych, urządzeń telekomunikacyjnych i innych wrażliwych urządzeń elektrycznych, jeżeli zakłócenie ich zasilania może spowodować zagrożeniedla zdrowia lub życia ludzi, poważne straty materialne albo utratę danych. W artykule opisano oraz uzasadniono nową międzynarodową klasyfikację zasilaczy UPS, wybrane podstawowe problemy instalacyjne, zasady doboru UPS i ich zabezpieczeń nadprądowych oraz środków ochrony przeciwporażeniowej w obwodach wyjściowych.
EN
UPS is typically used to protect computers, data centers, telecommunication equipment and other sensitive electrical equipment where an unexpected power disruption could cause health hazards, fatalities, serious business disruption or data loss. The article describes and justifies the new international UPS classification, some fundamental installation problems, rules for UPS selection and its own overload and short-circuit protection as well as means of protection against electric shock in output circuits.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.