Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Analiza żywności pod kątem obecności pestycydów jest obowiązkowa i jest warunkiem dopuszczenia produktu do sprzedaży. Regulacje prawne określają maksymalne dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów. Producenci żywności muszą prowadzić kontrolę wytwarzanych produktów, a w celu zapewnienia jakości również kontrolę surowców. Bezpieczeństwo żywności jest jednakże determinowane również innymi czynnikami m.in. obecnością mykotoksyn. Celem niniejszej pracy była ocena możliwości oznaczania mykotoksyn obok pozostałości pestycydów przy wykorzystaniu pojedynczej metody ekstrakcji i oznaczania. Wyniki badań wskazują, że możliwe jest rozszerzenie zakresu analitycznego metod LC-MS/MS używanych do kontroli produktu na obecność pozostałości pestycydów tak, aby jednocześnie dokonywać oceny poziomu skażenia aflatoksynami B1, B2, G1, G2.
EN
Removal of Ni(II), Cu(II), Zn(II), and Pb(II) ions from wastewater from municipal sewage treatment plants was investigated. Adsorption and ion exchange methods are most commonly used for removal of heavy metal ions from wastewater. Bentonite and palygorskite from a large number of sorbents are specially interesting because of their physicochemical properties. Sorption process of the above mentioned ions was investigated with SEM and TEM methods.
PL
Przedmiotem badań jest usuwanie jonów Ni(II), Cu(II), Zn(II), Pb(II) z wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków. Do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków najczęściej wykorzystuje się metody adsorpcyjne i wymianę jonową. Z dużej grupy sorbentów na szczególną uwagę ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne zasługują bentonit i pałygorskit. Proces sorpcji wyżej wymienionych jonów badano metodą SEM oraz TEM.
EN
Clays and zeolites are some of the most important industrial minerals. They have practical applications in geology, agriculture, construction, engineering, process industries, and environment. This article is about one of them: radioactive waste disposal. We were investigating characteristics of bentonite clay and clinoptilolite in case of Cs(I), Th(IV), U(VI) sorption.
PL
Przedstawiono krótką charakterystykę zastosowania metody SEM (Skanningowej Mikroskopii Elektronowej) do analizy powierzchni zeolitów (AD 10N, CBV 100, CBV 10A) modyfikowanych kadmem i niklem. Największą adsorpcję zaobserwowano na zeolicie AD 10N, który charakteryzuje się jednorodną powierzchnią. Z porównania adsorpcji badanych metali stwierdzono, że Cd2+ sorbuje się znacznie lepiej niż Ni2+ na zeolitach typu AD lON i CBV 10A. W przypadku sorbentu CBV 100 różnica ta nie jest tak znaczna.
EN
The analysis of zeolites surface (AD 10N-A type, CBV 100-Y type, CBV 10A-mordenite), modified with cadmium and nickel, using SEM method is presented. The sorption of metals is the highest in the case of AD 10N zeolite and what is more interesting on sorbent AD 10N zeolite and CBV 10A sorption of cadmium is better than that of nickel. However this difference is small for CBV 100 zeolite.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.