Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cyfrowe sterowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowe stanowisko badawcze i dydaktyczne którym jest zestaw składający się z dwóch odpowiednio zmodernizowanych modeli aut sterowanych radiowo. Zaprojektowane specjalnie na potrzeby laboratorium Techniki Cyfrowej przykładowe cyfrowe sterowanie wykorzystuje platformy DE2-115 oraz Arduino Uno. Modele aut zostały dodatkowo wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz po 3 ultradźwiękowe czujniki odległości HC-SR04, które umożliwiają detekcję przeszkody. Modele poruszają się we wspólnej przestrzeni tak, aby unikać kolizji pomiędzy sobą oraz z innymi przeszkodami.
EN
The article presents a new research and teaching laboratory stand consists a set of two appropriately modernized radiocontrolled models of cars. These models of cars have been additionally equipped with lighting - LEDs, buzzers and three ultrasonic distance sensors HC-SR04, which enable detection of a hindrance. Models move in a common space to avoid collisions between themselves and other hindrances. The exemplary digital controlling using the DE2-115 and Arduino Uno platforms are specially designed for the needs of the Digital Technique laboratory.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe zagadnienia i modele sterowane cyfrowo z wykorzystaniem układów programowalnych i języka VHDL. Zagadnienia te są omawiane na zajęciach laboratoryjnych z techniki cyfrowej na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni dla kierunku elektrotechnika.
EN
The article presents some examples of laboratory exercises of programmable logic devices and VHDL language which are used in teaching digital technique on Electrical Engineering Faculty in Gdynia Maritime University.
3
Content available Modele sterowane cyfrowo
PL
W artykule zostaną przedstawione fizyczne modele przygotowane i oprogramowane, w ramach prac dyplomowych, w Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni, umożliwiające studentom poznanie zasad projektowania, testowania i implementacji algorytmów cyfrowego sterowania.
EN
This paper presents examples of application for several models of physical objects controlled by systems based on microprocessors or programmable logic devices (PLD), this is the device to following the sun, the three-wheeled robot (line follower) and the robot under-water ROV (Remotely Operated Vehicle). During laboratory sessions students create control systems and realize particular assignments with application of PLDs or microprocessors.
PL
W artykule zostaną przedstawione nowe stanowiska laboratoryjne, które zostały wykonane w Katedrze Automatyki Okrętowej AM Gdynia. Są one wykorzystywane do nauki cyfrowego sterowania z wykorzystaniem układów programowalnych i języka VHDL. Zostanie przedstawiony model windy 3-biegowej, wciągarki, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicznym oraz systemu kontroli dostępu z czytnikiem kart zbliżeniowych RFID.
EN
This paper presents new laboratory models which were build in Department of Ship Automation at Gdynia Maritime University, like the model of 3-running lift, hoisting winch, light signaling on street and the system of the control of access with the reader of cards RFID. There models controlled by programmable logic devices prepared with hardware description languages VHDL.
PL
Przedstawiono weryfikację nowej, oryginalnej koncepcji sterowania napięciem wyjściowym przetwornic DC/DC, polegającą na wykorzystaniu zasady zachowania energii. Dokonano porównania parametrów klasycznych przetwornic DC/DC standardu przemysłowego (stosując układ LT1170, który wykorzystuje metodę sterowania prądem) z przetwornicami wyposażonymi w analogowo-cyfrowy układ sterujący zaproponowany przez autorów. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały bardzo dobre parametry porównywanych układów. Testy jednoznacznie wykazują dużo lepszą dynamikę oraz brak przesterowania dla konwertera sterowanego według opisanej metody, szczególnie dla zmiennych warunków obciążenia.
EN
In the paper verification of new DC/DC converters control method, designed by authors with use of law of conservation of energy is presented. A comparison was made between classic DC/DC converters used widely in industry (for comparison LT1170 device was chosen - current control method), with converters equipped with analog-digital controller designed by authors. Results of conducted simulation research confirmed superior parameters of proposed solution when compared to classic converters, and much better immunity to changes in loads resistance. Both solutions have similar static parameters. Proposed method is an attractive alternative for actual DC/DC converters control methods.
PL
Silniki prądu przemiennego są obecnie powszechnie stosowane w regulowanych napędach przemysłowych. W większości przypadków są to silniki indukcyjne, chociaż w specjalizowanych napędach coraz częściej wykorzystuje się silniki synchroniczne o magnesach trwałych (ang. Permanent Magnet Synchronous Motor - PM8M).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.