Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroskop akustyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper the assembly and failure analysis of Plastic Ball-Grid-Array (PBGA) "dummy" components mounted on a PCB by reflow soldering were investigated. X-ray microscopy, scanning acoustic (SAM) microscopy and metallographic examinations of solder joint cross-sections as well as electrical measurements of daisy chains were used for diagnostic.
PL
Przedstawiono metodę montażu i analizy uszkodzeń układów testowych BGA w obudowach plastykowych (PBGA), zamontowanych na płytkach drukowanych metodą lutowania rozpływowego. Są układami tzw. "pustymi" przeznaczonymi do testowania połączeń lutowanych - są replikami rzeczywistych układów BGA, ale bez chipów krzemowych pod plastykowymi obudowami układów. Układy testowe mają również system połączeń między kulkami układu BGA, odpowiadający systemowi połączeń między polami lutowniczych na płytce PCB tak, aby po zastosowaniu lutowania rozpływowego możliwe było sprawdzenie poprawności montażu przez pomiar rezystancji pomiędzy polami kontrolnymi układu.
PL
Dielektromagnesy zaliczane są do grupy magnesów wiązanych. Mają budowę kompozytową złożoną z proszkowej fazy magnetycznej równomiernie rozmieszczonej w polimerowej osnowie [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Zastosowanie termoplastycznego tworzywa sztucznego jako osnowy pozwala otrzymywać kształtki poprzez wtryskiwanie. Może być ono prowadzone na wtryskarkach, które są powszechnie stosowane w przetwórstwie termoplastycznych tworzyw sztucznych. Badania struktury wtryskiwanych kształtek przeprowadzono wykorzystując nieniszczącą metodę obrazowania za pomocą skaningowego mikroskopu akustycznego. Otrzymano obrazy będące mapami impedancji akustycznej. Zobrazowano powierzchnie a następnie kolejne płaszczyzny leżące w głębi materiału. Po namagnesowaniu próbek zbadano rozkład indukcji magnetycznej na zewnątrz wykonanych dielektromagnesów.
EN
The traditional production of magnets is very difficult because modern hard magnetic alloys have very hight mechanical hardness. For common adaptation enough good magnetic properties can be achieved in the concept of magnetic composites. In presented research, magnetic composites are compound with thermoplastic polymer and hard magnetic powder. As the matrix polystyrene and as fill powder Nd-Fe-B were used. The powder particle had two shape: spherical and flat. The granulate to injection was prepared with the comminution method of the composite plate produced by the resolve method. Composites containing variable volume fraction of the magnetic powder were manufactured. In research of the structure and homogeneity of compacts the acoustic scanning microscope was used. Map of acoustic impedance was obtained for a surface and for plane area in the interior of the sample. Distribution of magnetic field outside of the sample was measured after magnetization
PL
Szeroko wykorzystywaną metodą modyfikacji tworzyw sztucznych jest stosowanie odpowiednich napełniaczy. Pozwalają one zmieniać właściwości tworzyw sztucznych lub nadawać im nowe cechy. Jest to metoda pozwalająca wytwarzać kompozyty o właściwościach magnetycznych W badaniach zastosowano w charakterze osnowy polistyren. Napełniaczem był stopowy proszek magnetycznie twardy Nd-Fe-B o kulistym i płatkowym kształcie ziaren. Granulat do wtryskiwania wytwarzano metodą mechanicznego rozdrabniania kompozytu otrzymanego metodą rozpuszczalnikową. Wytwarzano kompozyty o zmiennej zawartości proszku magnetycznego. W zależności od stopnia wypełnienia kompozytów proszkiem magnetycznym i kształtu ziaren otrzymywano próbki o różnych wartościach badanych właściwości. Do badania struktury wtryskiwanych kształtek zastosowano nieniszczącą metodę obrazowania za pomocą skaningowego mikroskopu akustycznego. Badano również widmo impedancyjne oraz zachowanie się absorpcji promieniowania [beta].
EN
Wide used method of modification of polymeric material is application adequalife fills. They changing characteristic of this material or introduce new properties. This method is used in producing of magnetic composites. In presented research, magnetic composites are compoud with thermoplastic polymer and hard magnetic powder. As the matrix polystyrene and as fill powder Nd-Fe-B were used. The powder particle had two shape: spherical and flat. The granulate to injection was prepared with the comminution method of the composite plate produced by the resolve method. Composites containing variable volume fraction of the magnetic powder were manufactured. In research of the structure and homogenity of compacts the acoustic scanning microscope was used. Impedance spectrum was measured and also absorption of [beta] radiation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.