Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microstructured fibres
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dispersion management in soft glass all-solid photonic crystal fibres
EN
The development of all-solid photonic crystal fibres for nonlinear optics is an alternative approach to air-glass solid core photonic crystal fibres. The use of soft glasses ensures a high refractive index contrast (> 0.1) and a high nonlinear coefficient of the fibres. We report on the dispersion management capabilities in all-solid photonic crystal fibres taking into account four thermally matched glasses which can be jointly processed using the stack-and-draw fibre technique. We present structures with over 450 nm broadband flat normal dispersion and ultra-flat near zero anomalous dispersion below 5 ps/nm/km over 300 nm dedicated to supercontinuum generation with 1540 nm laser sources. The development of an all-solid photonic crystal fibre made of F2 and NC21 glasses is presented. The fibre is used to demonstrate supercontinuum generation in the range of 730–870 nm (150 nm) with flatness below 5 dB.
EN
In this paper, we report on the fabrication of the birefringent photonic crystal fibre with a photonic cladding composed of elliptical holes ordered in a rectangular lattice. Choice of such configuration allows obtaining birefringence in photonic crystal fibres. In this case two-fold rotational symmetry is achieved and the polarized orthogonal modes (HE11x and HE11y) are not degenerated. We discuss the influence of structural parameters including the ellipticity of the air holes and the aspect ratio of the rectangular lattice on the birefringence and on the modal properties of this glass-air microstructural fibre.
PL
W artykule przedstawiono uzyskane włókno dwójłomne o anizotropii optycznej wywołanej eliptycznym kształtem elementów płaszcza fotonicznego i prostokątnym kształtem przekroju. Wyraźnie określona dwuosiowość prowadzi do dużych różnic efektywnych współczynników załamania dla dwóch podstawowych i ortogonalnie spolaryzowanych modów HE11x i HE11y. Dzięki temu mody te nie są zdegenerowane. Zależnie od parametrów strukturalnych włókna możliwe jest uzyskanie znacznych wartości dwójłomności. W artykule przedstawiono zarys technologii wytwarzania szklanych włókien tego typu, przedyskutowano wpływ parametrów strukturalnych na wartość dwójłomności i własności modowe oraz wyniki symulacji i pomiarów dla uzyskanego włókna.
PL
Niniejsza praca koncentruje się na wybranych zagadnieniach projektowania włókien mikrostrukturalnych POF (mPOF) o stosunkowo dużym rdzeniu, ograniczonej dyspersji modalnej oraz poprawionej odporności na straty zgięciowe, dyskutowanych w kontekście zastosowania w systemach FTTH.
EN
This following works is focused on selected issues of designing microstructured polymer optical fibers (mPOFs) with relatively large modal area, limited modal dispersion and improved bending losses discussed in the context of telecommunication applications.
PL
Apertura numeryczna (NA) jest jedną z podstawowych właściwości włókien optycznych. Określa ona zdolność włókien do sprzęgania światła oraz łączenia ich z możliwie niskimi stratami. NA odgrywa kluczową role podczas charakteryzowania nowo produkowanych włókien. Wprowadzając podział na włókna światłowodowe w których światło uwięzione jest dzięki prowadzeniu materiałowemu oraz na takie w którym występuje prowadzenie geometryczne. W wypadku prowadzenia materiałowego nie obserwowany jest dyspersyjny charakter NA. Natomiast we włóknach mikrostrukturalnych (o prowadzeniu geometrycznym) apertura numeryczna wykazuje właściwości dyspersyjne. Aby móc badać NA w szerokim zakresie spektralnym oraz dla szerokiej gamy włókien światłowodowych zbudowany został przez nas układ do pomiaru NA w funkcji długości fali. Ponadto dzięki proponowanemu przez nas układowi oraz umiejętności wypełniania otworów we włóknach mikrostrukturalnych istnieje możliwość określenia współczynnika załamania n dla różnych materiałów.
EN
Numerical Aperture (NA) is one of the fundamental properties of optical fibres. It determines the ability of efficient light coupling into the fibre and low loss splicing with other fibres. NA is essential when novel fibres are manufactured. Moreover, dispersive behaviour of geometrical guiding mechanisms, existing in microstructured fibres, is completely different comparing with material guiding mechanisms of classical fibres. Therefore we constructed measurement system, for characterization the dispersive properties of NA of specialty fibres in broad wavelength range. Additionally, presented setup can be applied for measurements in broad wavelength range of refractive index of different materials (including highly absorbing) filling the holes of microstructured fibre.
PL
W artykule skoncentrowano się na zagadnieniach projektowania i analizy parametrów polimerowych włókien mikrostrukturalnych przeznaczonych do zastosowania w sieciach dostępowych, a przede wszystkim w sieciach Fiber-To-The-Home (FTTH). Przeprowadzono porównanie aktualnie stosowanych rozwiązań w zakresie mediów transmisyjnych do sieci dostępowych i przedyskutowano możliwość zastosowania mikrostrukturyzacji w celu polepszenia parametrów transmisyjnych włókna polimerowego. Przeprowadzono symulacje parametrów propagacyjnych zaproponowanego rozwiązania, co pozwoliło na zaprojektowanie geometrii włókna zapewniającej ograniczenie liczby prowadzonych modów, pozwalając jednocześnie na utrzymanie stosunkowo dużego pola modowego i niskich strat zgięciowych.
EN
This paper is focused on issues of designing and modeling of main parameters of plastic optical fiber (POF) dedicated to application in optical access networks and, specifically, in Fiber-To-The-Home (FTTH) systems. The survey of state-of-the-art solutions have been done, and possibility of improving transmission properties of plastic optical fibers (POFs) by microstructurization have been discussed. As a result, we present the first results of our work on micro structured PMMA-based POF, which resulted in design of m-POF fiber with geometry supporting propagation of limited number of modes (or even single mode) and. simultaneously, keeping relatively large mode area. Moreover, the designed fiber is characterized by significantly lowered bending losses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.