Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autorka artykułu pisze o uwarunkowaniach sprawności wymiennika i oszczędności energii, wymienniku krzyżowym i przeciwprądowym, wymienniku obrotowym i jego regeneracji, wymienniku ceramicznym oraz o innych zespołach systemów wentylacyjnych mających wpływ na efektywność wentylacji.
PL
W artykule zawarto dyskusję dotyczącą sposobów obliczania zapotrzebowania na energię użytkową, końcową oraz pierwotną nieodnawialną dla budynków wyposażonych w proste systemy wentylacji mechanicznej. Porównano koszty eksploatacyjne systemów grzewczo-wentylacyjnych dla budynku jednorodzinnego. Zestawiono wyniki obliczeń dla czterech źródeł ciepła oraz sześciu wariantów wentylacji budynku. Dodatkowo przedstawiono wpływ zastosowania instalacji fotowoltaicznej na wskaźnik EP oraz koszty eksploatacyjne porównywanych systemów.
EN
The article contains a discussion about the calculation methods of usable, final and primary energy for the buildings equipped with simple mechanical ventilation systems. The economic effects of selection and configuration of the ventilation system and the heat source for the single-family building is presented. In addition, the impact of the photovoltaic installation application on the EP index is described.
PL
W artykule porównano dwie technologie produkcji kanałów instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym. W projekcie wykonawczym określono strumień powietrza wentylacyjnego, dobrano niezbędne urządzenia i przewody. Bazując na tym projekcie, założono wykonanie instalacji z przewodów o przekroju kołowym, a następnie z przewodów o przekroju prostokątnym, prowadzących taki sam strumień powietrza przy takich samych oporach instalacji. Przewody porównano pod względem stopnia skomplikowania produkcji, wagi, montażu i zastosowania oraz ceny. Stwierdzono, że tańsze inwestycyjnie będzie wykorzystanie kanałów o przekroju kołowym. Przewody takie można łatwiej i szybciej zamontować ze względu na ich mniejszą wagę, mają też mniejszą powierzchnię, przez co można zastosować mniej materiału izolacyjnego. Elementy instalacji w technologii prostokątnej są droższe z racji bardziej złożonego procesu produkcji.
EN
The article compares two technologies of mechanical ventilation channels in a single family house. At the outset was made an executive project. There was specified air flow ventilation, matched the necessary equipment and channels. At the first time there was made an installation on circular air ducts then installation on rectangular profile. Both types of technologies was carrying the same amount of air flow and resistance. There was compared circular and rectangular channels in terms of: production, weight, montage and prices. It was found that less expensive was technology based on circular shapes. Those air ducts can be easier and faster to montage because they have less weight, smaller surface area and need less isolation materials. In the other hand rectangular components are more expensive because of more complicated production process.
PL
W artykule przedstawiono kwestię współcześnie stosowanych standardów zabezpieczenia wymienników do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego w świetle rozwiązań wymaganych w wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dotyczących dopłat do budownictwa energooszczędnego i pasywnego w oparciu o analizę kosztów eksploatacji instalacji wentylacyjnych o parametrach wymaganych w wytycznych NFOŚiGW.
EN
This article discusses the ability to meet requirements for subsidies for energy efficient and passive construction in the standard ventilation systems intended for single-family housing. The text presents the problem of the energy consumption of the electric heater protecting the heat recovery exchanger from freezing in the Polish climate. The analysis was made in the basis of the temperature obtained by the heat recovery efficiency from 50 to 93%.
PL
Centrale wentylacyjne są wyjątkowo wrażliwe na niskie temperatury. Autor zwraca uwagę na sposoby zabezpieczeń wybranych podzespołów tych urządzeń.
PL
W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z wilgotności powietrza w pomieszczeniach z wentylacja mechaniczną oraz przedstawiono rozbieżne poglądy związane recyrkulację powietrza wywiewanego.
PL
Kontynuując problem szronienia rekuperatorów i obniżania ich sprawności opisany w cz. 1 artykułu ("RI" nr 3/2010) publikacja opisuje wpływ wilgotności powietrza wywiewanego na temperaturę płyt rekuperatora.
PL
Problem szronienia rekuperatorów i obniżania ich sprawności jest bardzo często pomijany lub niewystarczająco uwzględniany. Autor wyjaśnia jego fizyczne aspekty, w szczególności jak wpływa wykraplająca się para wodna na intensywność wymiany ciepła.
PL
Publikacja traktuje o ekonomicznych aspektach stosowania rekuperatorów w instalacjach wentylacyjnych z uwzględnieniem czasu zwrotu poniesionych nakładów z punktu widzenia projektanta, który musi brać pod uwagę procesy wymiany ciepła uwzględniające parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.
PL
Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych stosowanie recyrkulacji jest niemożliwe ze względu na występujące zanieczyszczenia powietrza i całe powietrze nawiewane pobierane jest z zewnątrz. Problem oszczędności energii cieplnej zużywanej przez urządzenia centralnego ogrzewania został częściowo rozwiązany poprzez zwiększenie izolacyjności przegród budowlanych i zmniejszenie udziału przeszklenia w tych przegrodach. Natomiast problem ten jest ciągle aktualny w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W artykule opisano sposoby odzysku ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i obliczania teoretycznej mocy cieplnej, która może być oddana przez strumień powietrza w wymienniku.
PL
„Energooszczędność przede wszystkim” – jest to hasło coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Tanim, dodatkowym źródłem ciepła jest kominek, a znaczne obniżenie kosztów ogrzewania można uzyskać dzięki wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ale jak pogodzić obie te instalacje tak, aby ich użytkowanie nie stanowiło problemu? W odpowiedzi autor przytacza kilka ważnych uwag.
PL
W budynkach niskoenergetycznych odzysk ciepła z wentylacji jest już koniecznością. Rekuperatory można zastosować także w istniejących obiektach. W takich przypadkach podstawowym problemem jest prowadzenie kanałów wentylacyjnych. W artykule opisano dwa przypadki budynków jednorodzinnych, w których pracują układy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.