Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radiosensitizers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research focused on the synthesis of polytetrafluoroethylene (PTFE) grafted with gold nanoparticles (AuNP). The Turkevich method, one of the common techniques of AuNP synthesis, was used to obtain an AuNP solution with a nanoparticle size of 20 nm. The PTFE-AuNP samples were subsequently irradiated and the absorbed doses were 0.5, 2, 5, 10 and 20 kGy. It was noticed that samples irradiated with 0.5 and 2 kGy were less stable and less concentrated than samples irradiated with higher doses due to aggregation and formation of precipitation after 30 days.
PL
W artykule omówiono technikę syntezy poli(tetrafluoroetylenu) (PTFE) szczepionego nanocząstkami złota (AuNP). Metodą Turkevicha, jedną z powszechnie stosowanych technik syntezy AuNP, uzyskano roztwór AuNP o wielkości cząstek 20 nm. Próbki roztworu PTFE-AuNP były następnie naświetlane promieniowaniem gamma; zaabsorbowane dawki promieniowania wyniosły 0,5, 2, 5, 10 oraz 20 kGy. Stwierdzono, że w przypadku dawek 0,5 i 2 kGy roztwór był mniej stabilny, a stężenie nanocząstek było niższe niż w przypadku wyższych dawek. Wiązało się to z agregacją i precypitacją nanocząstek po upływie 30 dni od naświetlania.
EN
Background: Recently bismuth-based nanoparticles have attracted increasing attention as a dose amplification agent in radiation therapy due to high atomic number, high photoelectric absorption, low cost, and low toxicity. Objectives: This study aims to calculate physical aspects of dose enhancement of bismuth-based nanoparticles in the presence of brachytherapy source by Monte Carlo simulation and an analytical method for low mono-energy. Materials and methods: After simulation and validation brachytherapy sources (Iodine-125 and Ytterbium-169) by Monte Carlo code, bismuth-based nanoparticles (bismuth, bismuth oxide, bismuth sulfide, and bismuth ferrite) were modeled in the sizes of 50 nm and 100 nm for two concentrations of 10 and 20 mg/ml. Dose enhancement factors for the bismuth-based nanoparticles were measured at both brachytherapy sources. Furthermore, the dose amplification was calculated with an analytic method at 30 keV mono-energy. Results: Dose enhancement factor was greatest with pure bismuth nanoparticles, followed by bismuth oxide, bismuth sulfide and bismuth ferrite for both radiation source and simulation methods. The dose amplification for the bismuth-based nanoparticles increased with increasing size and concentration of nanoparticles. Conclusion: The physical aspect dose enhancement of the nanoparticles was shown by Monte Carlo and analytic method. The results have proved bismuth-based nanoparticles deserve further study as a radiosensitizer.
EN
The article presents the possibility of utilizing nanoparticles as radiosensitizers both in X-ray and hadron therapy. Local reinforcement of the effect of the dose can be obtained by means of gadolinium, platinum, and gold nanoparticles, which are able to intensify the emission of photoelectrons and Auger electrons after the X-ray irradiation or increase the generation of low-energy electrons during hadron therapy. Such electrons induce water radiolysis in the vicinity of nanoparticles and create radicals that damage cancer cells. In addition to the presentation of the mechanisms responsible for radiosensitizing properties of nanoparticles, selected animal, cell culture and simulation experiments are mentioned. Attention is also drawn to the most important problems, which must be solved before clinical application of nanoparticles. The broadly defined biocompatibility is the basic feature required from radiosensitizing agents injected into the patient’s body. The effective delivery of nanoparticles to the target and obtaining the proper concentration and distribution within the tumor volume present a biggest challenge.
PL
Artykuł prezentuje możliwość wykorzystania nanocząstek jako radiouczulaczy zarówno w radioterapii fotonowej jak i terapii hadronowej. Lokalne wzmocnienie efektu dawki może być uzyskane dzięki nanocząstkom gadolinu, platyny i złota. Są one zdolne do zintensyfikowania emisji fotoelektronów i elektronów Augera przy napromienieniu fotonami X albo do zwiększenia emisji niskoenergetycznych elektronów podczas terapii hadronowej. Takie elektrony indukują radiolizę wody w sąsiedztwie nanocząstek, a generowane rodniki niszczą komórki nowotworu. Oprócz omówienia mechanizmów odpowiedzialnych za radiouczulające właściwości nanocząstek, przedstawiono wybrane eksperymenty symulacyjne oraz doświadczenia na hodowlach komórkowych i zwierzętach. Zwrócono również uwagę na najważniejsze problemy, które muszą zostać rozwiązane przed zastosowaniem nanocząstek w praktyce klinicznej. Szeroko zdefiniowana biokompatybilność jest podstawową własnością, jaką muszą posiadać środki radiouczulające, wstrzykiwane pacjentowi. Wciąż dużym wyzwaniem pozostaje efektywne dostarczanie nanocząstek tak, aby uzyskać ich wymagane stężenie i równomierny rozkład w objętości nowotworu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.