Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sawing machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu twardości drewna na poziom drgań rejestrowanych na korpusie i uchwytach pilarek spalinowych podczas przerzynki. Autorzy próbują znaleźć zależności funkcyjne pomiędzy twardością (gatunkiem) skrawanego drewna, a wielkością drgań mierzonych na korpusie i uchwytach pilarek. Przedstawione badania mogą przyczynić się do poznania czynników intensyfikujących drgania podczas przerzynki drewna oraz mogą być źródłem praktycznych wskazówek dla drwali operatorów pilarek spalinowych w kwestii zmniejszenia ich narażenia na drgania mechaniczne.
EN
The paper presents the issue of timber hardness impact on the level of vibrations registered on the body and grips of I.C.E.-powered sawing machines during cutting. The authors try to find function relations between cut timber hardness (sort), and the level of vibrations measured at sawing machine body and grips. Presented research may contribute to identifying factors that intensify vibrations during timber cutting, and may be the source of practical guidelines for cutters - I.C.E.- powered sawing machine operators, as regards the issue of reducing their personal exposure to mechanical vibrations.
PL
W artykule omówiono zagadnienie wpływu techniki pracy przy wykonywaniu przerzynki drewna na drgania i siły występujące na uchwytach pilarki spalinowej. Występowanie drgań na uchwytach pilarki spalinowej jest sprawą znana i oczywistą. Ich absorbowanie przez kończyny górne może być tym większe, im większy jest nacisk utrzymywany na uchwytach pilarki przez operatora. Celem opracowania jest poznanie wielkości przyspieszenia drgań na uchwytach pilarki spalinowej, oraz wielkości sił nacisku dłoni operatora na te uchwyty przy wykonywaniu przerzynki drewna różnymi technikami wykonywania rzazu przerzynającego. Na podstawie badań można stwierdzić, że najmniejsze zagrożenie drganiami występuje przy cięciu dolną stroną prowadnicy bez ostrogi, a najmniejsze siły nacisku wywierane są przez operatora przy wykonywaniu przerzynki górną stroną prowadnicy bez ostrogi.
EN
The article discusses the issue of timber cutting work technique impact on vibrations and forces observed on I.C.E.-powered sawing machine grips. Occurrence of vibrations on I.C.E.- powered sawing machine grips is well known and obvious. Their absorption by upper limbs may increase with increasing pressure exerted on sawing machine grips by its operator. The purpose of the study is to get to know the value of vibrations acceleration on I.C.E.-powered sawing machine grips, and the value of pressure forces exerted by operator's hands on these grips while cutting timber using vari9ous techniques of making saw cuts. Completed tests allow to state that vibration exposure hazard is lowest when cutting with bottom part of guide without spur, and operator exerts lowest pressure forces when making a cut with upper part of guide without spur.
PL
Silniki pilarek spalinowych są źródłem niebezpiecznych związków wydalanych ze spalinami. Do najniebezpieczniejszych należą węglowodory, tlenki węgla i tlenki azotu. Operator narażony jest na szkodliwe działanie tych związków przede wszystkim w czasie wykonywania ścinki drzew, kiedy silnik pracuje pod dużym obciążeniem. Autorzy podjęli próbę określenia składu spalin zależnie od obciążenia silnika. Okazało się, że ich stężenie zależy przede wszystkim od składu mieszanki paliwowo-powietrznej oraz jest zależne od obciążenia silnika pilarki. Ilość szkodliwych substancji wzrasta wraz z obciążaniem silnika i spadkiem jego prędkości obrotowej.
EN
The engines of I.C.E.-powered sawing machines make a source of toxic substances expelled with exhaust gas. The most dangerous of them include: hydrocarbons, carbon oxides and nitrogen oxides. Their operators are exposed to harmful action of these compounds first of all while felling trees, when engine works under high load. The authors made an effort to determine exhaust gas constitution depending on engine load. It turned out that their concentration primarily depends on constitution of air-fuel mixture. Moreover, it depends on sawing machine engine load. The amount of toxic substances grows with increasing engine load, and its rotational speed drop.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.