Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tissue engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań obejmujące próbę dostosowania przyrostowej technologii selektywnego łączenia ziaren proszku do wytwarzania indywidualizowanych ceramicznych uzupełnień ubytków kostnych z zastosowaniem syntetycznego hydroksyapatytu. W dobie intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii wytwórczych pojawia się coraz więcej możliwości ich wykorzystania w medycynie, szczególnie z uwagi na zapewnienie precyzyjnego odwzorowania anatomii pacjenta, opartego na danych pochodzących z obrazowania medycznego. Przyrostowe wytwarzanie znalazło już zastosowanie w wytwarzaniu trójwymiarowych modeli fizycznych umożliwiających szczegółową analizę skomplikowanych przypadków oraz służących do planowania i symulacji operacji w celu zmniejszenia ryzyka oraz skrócenia czasu trwania zabiegu. Znane są również przypadki przeprowadzenia implantacji z wykorzystaniem indywidualizowanych implantów. Najczęściej wykorzystywanym materiałem w takich przypadkach są stopy tytanu, co niesie liczne ograniczenia: brak dopasowania własności mechanicznych, brak degradacji czy niepożądane reakcje obronne organizmu. Z tego powodu nieustannie trwają badania nakierowane na wytwarzanie bioakceptowalnych i biodegradowalnych materiałów, które posłużą wytwarzaniu czasowych konstrukcji wspomagających odbudowę naturalnej tkanki w miejscach ubytków. W artykule zaprezentowano metodę wytwarzania oraz przygotowania wszczepów z zastosowaniem biomateriału ceramicznego. W ramach prowadzonych badań wykonano analizę oraz dobrano odpowiednie materiały, parametry procesowe i przeanalizowano ich wpływ na jakość wytwarzanych modeli. Otrzymany w przygotowanej metodzie materiał do zastosowań medycznych poddano testom in vitro, w celu weryfikacji właściwości biologicznych.
EN
The paper presents the method and results comprising adjustment of the incremental technology of selective connection of the powder particles. It is used for the manufacturing of ceramic restorations of individualized bone defects based on synthetic hydroxyapatite. In the era of intensive development of modern technologies of manufacturing, there are more and more opportunities to use their extensive capabilities in medicine, particular by the precise mapping of the patient’s anatomy based on data from medical imaging. Incremental manufacturing has already found application in the manufacture of three-dimensional physical models enabling a detailed analysis of complicated cases and used for planning and simulation of operations to reduce the risk and duration of treatment. There are also known some cases of carrying out the implantation with the use of individualized implants. The most commonly used material in such cases are titanium alloys which cause many restrictions i.e., no matching of mechanical properties, lack of degradation or adverse reactions of the body’s defenses. For this reason, many research is being continuously conducted focusing on manufacturing bioacceptable and biodegradable materials, which will be used in manufacture of temporary structures supporting the restoration of the natural tissue in places of cavities. This paper presents a method of manufacturing and preparing implants using ceramic biomaterial. In this study, appropriate materials as well as process parameters have been chosen and their impact on the quality of the generated models was analyzed. Obtained material for medical use has been tested in vitro to verify biological properties.
EN
Polysaccharides, such as chitosan (CS), are widely used in many biomedical applications. However, they require crosslinking agents to achieve chemical stability and appropriate mechanical properties. In this work, chitosan-based hydrogels were crosslinked using vanillin and/or sodium tripolyphosphate, as chemical and physical crosslinking agents, respectively. Microstructural (digital microscope, SEM), structural (FTIR-ATR), mechanical (static compression test), and in vitro biological (chemical stability and swelling ratio in PBS, cytotoxicity) properties of the obtained materials were evaluated to assess materials potential as biomedical scaffolds. The optimal ratio of vanillin to chitosan (DD = 89%) to crosslink the polymer was found to be 1.2:1. Moreover, the double crosslinking with vanillin caused a two-time increase in the compression strength of the samples and led to the slower biodegradability. Cytotoxicity studies showed that the cells prefer double vanillin crosslinked hydrogels over those treated with TPP. Further studies, such as bioactivity are required to determine the specific functionality of the hydrogels and the specific tissue which may be treated with the tested materials. The optimal material was chosen to the next step of the study, which may be obtaining composite hydrogels with hydroxyapatite and/or graphene oxide to tailor or improve properties towards specific tissue regeneration.
EN
Polyvinylidene fluoride (PVDF) is one of the most important piezoelectric polymers. Piezoelectricity in PVDF appears in polar b and ɣ phases. Piezoelectric fibers obtained by means of electrospinning may be used in tissue engineering (TE) as a smart analogue of the natural extracellular matrix (ECM). We present results showing the effect of rotational speed of the collecting drum on morphology, phase content and in vitro biological properties of PVDF nonwovens. Morphology and phase composition were analyzed using scanning electron microscopy (SEM) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), respectively. It was shown that increasing rotational speed of the collector leads to an increase in fiber orientation, reduction in fiber diameter and considerable increase of polar phase content, both b and g. In vitro cell culture experiments, carried out with the use of ultrasounds in order to generate electrical potential via piezoelectricity, indicate a positive effect of polar phases on fibroblasts. Our preliminary results demonstrate that piezoelectric PVDF scaffolds are promising materials for tissue engineering applications, particularly for neural tissue regeneration, where the electric potential is crucial.
7
EN
This paper presents a methodology for the mechanical characterization of agarose millimetric spheres using resonant principles. Detection of the modes of vibration was conducted using a low-cost experimental setup based on an electret microphone adapted with a thin latex elastic membrane for the sensing stage and a piezoelectric actuator driven by a conventional transformer for the excitation stage. The identification of vibration modes is supported through an ANSYS Finite Element model of the experimental setup. Experimental and numerical results demonstrate that two modes of vibration, known as Quadrupole and Octupole, appear in the amplitude spectrum and can be used to obtain stiffness values for the samples. Following this approach, Young’s modulus of 209 ± 19.80, 338 ± 35.30 and 646 ± 109 kPa for 2%, 3% and 4% agarose millimetric spheres were calculated.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.