Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole temeratury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The paper presents the "Pareto Principle" used for temperature analysis of a high voltage cable core of 110kV working in a three-phase system. The study makes use of a multi-criteria Pareto model and ABC charts to determine the qualitative and quantitative impact of some specific parameters on the temperature of the cable core.
PL
W pracy przedstawiono „zasadę PARETO” zastosowaną do analizy temperatury żyły kabla wysokiego napięcia 110kV pracującego w układzie trójfazowym. W analizie wykorzystano wielo-kryterialny model PARETO oraz wykresy ABC w celu ilościowego i jakościowego zidentyfikowania wpływu określonych parametrów na temperaturę żyły kabla.
EN
One of the most important thing caused degradation of diesel engine construction is thermal load. It comes from many processes: the combustion, friction, fluids flows (water, oil), ambient conditions etc. One possibility for the identification of the heat phenomenon mechanism is to perform experiment using thermography technique, which fulfils all requirements given newest measurement methods: direct, dynamics, parallel, accuracy and non-contact. The thermograms, taken during tests need right and quick analysis to make decision about any changes in design or thermodynamics process, for example. Computer Aided Engineering can be adopted to this.
PL
Obciążenie cieplne silnika spalinowego jest znaczące w ocenie jego degradacji. Jest ono pochodną wielu procesów zachodzących w silniku tj.: procesu spalania mieszanki paliwo-wo-powietrznej, tarcia między elementami, przepływów cieczy (czynnika chłodzącego i oleju), warunków atmosferycznych itd. Ocena zjawisk termicznych jest możliwa przez zastosowanie techniki termowiżji, która speinia wymagania nowoczesnych metod pomiarowych. Pomiar odbywa się w czasie rzeczywistym, jest to technika nieinwazyjna, istnieje możliwość równoległego śledzenia wielu punktów pomiarowych, gwarantuje wysoką dokładność pomiarową. Termogramy, tj. obrazy termiczne pozyskane podczas pomiarów wymagają często dodatkowej analizy, chociażby ze względu na budowę modeli matematycznych niezbędnych do dalszych prac na kształtowaniem procesu spalania, prognostyki trwałości itp. Technika CAE - komputerowa wspomaganie prac inżynierskich nadaje się do takich celów znakomicie. W pracy przedstawiono propozycję zastosowania techniki komputerowej do graficznej formy zapisu uzyskanych wyników jak i możliwość budowy modeli matematycznych opisujących stany rozgrzewania i chłodzenia silnika spalinowego.
PL
W artykule opisano sposób wykonywania cylindrycznych form piaskowych i precyzyjnego instalowania w nich termoelementów o małej bezwładności. Przedstawiono przykładowe pomiary temperatury w układzie odlew-forma.
EN
A preparation procedure of cylindrical sand moulds and the installing procedure of the low thermal inertia thermocouples in them have been described. Exemplary measurements of thermal field's in casting-mould system have been presented.
4
Content available remote Badania wymiany ciepła w układzie odlew-forma piaskowa
PL
Opisano sposób precyzyjnego instalowania w formach piaskowych termoelementów o małej bezwładności cieplnej. Przedstawiono przykładowe pomiary pól temperatury w układzie odlew-forma.
EN
An installing procedure of the low thermal inertia thermocouples in sand moulds has been described. Exemplary measurements of thermal fields in casting-mould system have been presented.
PL
Na podstawie badań rozkładu pól temperatury w ostrzu skrawającym, pomiaru trwałości ostrza i przyjętej systematyzacji przyczyn zużycia określono obszar zastosowania narzędzi z niskostopowych stali szybkotnących (NSS) i zaproponowano najbardziej efektywne sposoby ich obróbki powierzchniowej.
EN
On the basis of distribution of temperature fields in the cutting edge, as well as on assuming systematization of reasons for wear of tool, methodological basis of its application field has been determined. In the paper the rational application field of low-alloy high-speed steels for tools has been proposed as well as the ways of increase of their effectiveness.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.