Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  open-channel module
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Survey shows that high operational costs of membrane facilities and large amounts of effluents are mainly attributed to fouling and scaling. Research of scaling and fouling mechanisms showed that these processes depend not only on hydraulic and hydrodynamic factors, but on membrane type, material and channel configuration as well. Operational parameters of different membrane configurations show that spiral wound modules demonstrate best hydraulic and hydrodynamic characteristics combined with lowest price. Main ways to develop new fouling-free techniques are outlined that require modified "open-chan-nel" spiral wound membranes. Elimination of "deadlocks" as a main cause of scaling and fouling provide new technological approach to develop water treatment techniques without pretreatment facilities and chemicals. Modification of channel provides possibility to reach high recoveries and high supersaturation values due to strong stability of calcium carbonate solutions. Membrane transport is not only purification instrument it is also a reactor to coagulate, concentrate and precipitate water constituents on membrane surface. Several examples of water treatment flow diagrams are presented to demonstrate principles of zero concentrate flow discharge. Coagulated suspended matter after membrane flushes is collected, sedimented and finally dewatered. The dewatered sludge contains averagely 0,8 per cent of initial water. Due to the use of an "open-channel" modules membrane brine flow could be concentrated by many times without a fear of scaling and added to the sludge. Thus the excessive salts and impurities could be withdrawn from water systems together with partially dewatered sludge. Similarly excessive calcium carbonate could be also concentrated in membrane modules and subsequently precipitated, sedimented and dewatered. Solution of fouling problems thus provides a new approach to save operational costs and to increase ecological efficiency of membrane water treatment tools.
PL
Badania wykazują, iż wysokie koszty eksploatacji urządzeń z zastosowaniem membran i duże ilości odcieków są przypisywane zanieczyszczeniom i odkładaniu się kamienia. Procesy te zależą nie tylko od czynników hydraulicznych i hydrodynamicznych, ale także od rodzaju membran i materiałów użytych do ich budowy. Parametry pracy różnych membran wykazały najlepsze właściwości modułów spiralnych przy najniższej cenie. Przepływ przez membrany nie ogranicza się jedynie do oczyszczania, jest to także reaktor do koagulacji, zatężania i strącania. Zawiesina po procesie koagulacji z procesu czyszczenia membran jest poddana sedymentacji i odwadnianiu. Osad z odwadniania zawiera około 8% wody. Zastosowanie modułów o "otwartych kanałach" powoduje zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczenia i odkładania się kamienia. Rozwiązanie problemu zmniejszenia zanieczyszczenia membran pozwoli zmniejszyć koszty pracy instalacji i spowoduje wyższy poziom ekologicznej efektywności narzędzi wykorzystujących technikę membranową.
EN
State-of-the-art chemical, physical and biological water treatment techniques do not always properly remove some biogenic elements (nitrates, ammonia and phosphates) to reuse or reclaim wastewater. Modern membrane techniques provide high efficiency in removal of suspended and colloidal matter, bacteria and viruses, organic compounds as well as dissolved ions. For wastewater reuse and reclamation application of reverse osmosis provides reduction of BOD, phosphates and ammonia without application of biological treatment. To successfully apply reverse osmosis to treat wastewater, adequate pretreatment is required. Often pretreatment costs even exceed reverse osmosis facilities costs. Long research in fouling and scaling mechanisms revealed that fouling rates are dependent not only on hydrodynamic factors, but on membrane properties and channel configuration as well. Therefore, development of a new type of membrane channel with improved hydraulic and fouling characteristics enabled us to present efficient water treatment techniques for wastewater treatment and reclamation. Schematic flow diagrams are presented for different wastewater treatment cases, such as car washing and laundry effluent as well as domestic wastewater treatment and reuse.
PL
Dostępne techniki chemicznego, fizycznego i biologicznego oczyszczania nie zawsze są w stanie efektywnie usuwać związki biogenne (azotany, azot amonowy, fosforany) w celu ponownego użycia oczyszczonych ścieków. Nowoczesne techniki membranowe zapewniają wysoką efektywność usuwania zawiesiny rozpuszczonej i koloidalnej, bakterii, wirusów, związków organicznych i rozpuszczonych jonów. Zastosowanie techniki membranowej w celu odzysku wody ze ścieków nie wymaga stosowania biologicznego oczyszczania ścieków. Efektywne zastosowanie procesów membranowych wymaga wstępnego oczyszczania ścieków, którego koszty mogą przewyższać te związane z eksploatacją membran.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.